První část sbírky Děti dětem předána Charitě Olomouc
První část sbírky Děti dětem předána Charitě Olomouc

První část sbírky materiální pomoci byla ve čtvrtek předána Charitě Olomouc. Darované věci zaplnily osobní auto. Věnované věci z pátku 8. dubna budou Charitě předány příští týden. Díky těm deváťákům, kteří sbírku připravili a ujali se její organizace! Velké poděkování patří také všem žákům a rodičům naší školy, kteří materiální sbírku svými dary podpořili! Charita Olomouc vše předá potřebným rodinám, které jsou u nás ubytovány. Zde několik momentek ze čtvrtečního odvozu darovaných věcí.

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci