Výstup na Everest
Výstup na Everest

Po čtyřhodinovém maratonu se deváťákům podařilo zdolat všech 10 vrcholů hor světa včetně desatera ctností voršilského žáka. Připravovali totiž do kaple školy velké nástěnné pohoří pro své mladší spolužáky z prvního stupně, kde nechybí ani česká Sněžka. Na uměleckém ztvárnění skladby hornin i vysohohorských ukazatelů si dali záležet, takže jako projev díků byla za ně ve stejný den sloužena mše sv. v kapli sester voršilek. Na malebný dekaptych a proces vzniku můžete obdivně hledět zde.

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci