Dnešní oběd:
polévka francouzská, jogurtové knedlíky s vanilkovým pudinkem a malinami, ovoce, čaj s citrónem
Omluvení dítěte z vyučování
Elektronická omluvenka má pouze informativní charakter a nenahrazuje písemnou omluvenku. Může být alternativou telefonické omluvě. Veškeré žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (rodinné důvody, dovolená, uvolnění z lyžařského výcviku...), které budou dodány později než 14 dní před plánovanou absencí žáka, budou zamítnuty! Tyto žádosti se podávají vedení školy prostřednictvím třídních učitelů.