Organizace školního roku 2020/ 2021

Prázdniny

1. září 2020 - 28. ledna 2021 1. pololetí
29. - 30. října 2020 Podzimní prázdniny
23. prosince 2020 - 3. ledna 2021 Vánoční prázdniny
29. ledna 2021 Pololetní prázdniny
1. února - 30. června 2021 2. pololetí
8. - 14. února 2021 Jarní prázdniny
1. dubna 2021 Velikonoční prázdniny
1. července - 31. srpna 2021 Hlavní prázdniny
1. září 2021 Začátek školního roku 2021/22

Důležité termíny

18. března 2021 Den otevřených dveří
15. dubna 2021 Zápis do 1. třídy
10. září, 12. listopadu 2020, 22. dubna 2021 Třídní schůzky
7. ledna 2021 Konzultační odpoledne

Plán akcí na školní rok 2020/21

Září 2020
01. září Zahájení školního roku
02. září Mše sv. k zahájení školního roku, 9. třída přivítá prvňáčky (8. třída)
03. září Zahájení výuky podle rozvrhu
10. září Třídní schůzky
13. září Pouť ZŠ sv. Voršily na Svatém Kopečku (zahájení 15:00)
14. září Zahájení práce v kroužcích
16. září Den církevních škol
22. září Dějepisná exkurze Terezín (8. a 9. třída)
28. září Sv. Václav – Den české státnosti (státní svátek)
Říjen 2020
19. října Úřad práce, volba povolání (9. třída)
23. října Mše svatá ke cti sv. Voršily (4. třída)
28. října Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)
29-30. října Úřad práce, volba povolání (9. třída)
Listopad 2020
12. listopadu Čtvrtletní pedagogická rada
12. listopadu Třídní schůzky, informace k volbě povolání (9. třída)
17. listopadu Den boje studentů za svobodu a demo-kracii (státní svátek)
19. listopadu Zlatý zvonek, hudební přehlídka
27. listopadu Mše sv. ke cti sv. Kateřiny (9. třída)
30. listopadu Poslední den pro odevzdání přihlášek pro obory s talentovou zkouškou
Prosinec 2020
5. prosince Svatý Mikuláš
10. prosince Voršilský jarmark
22. prosince Oslava vánočních svátků ve třídách
23. prosince - 3. ledna Vánoční prázdniny
Leden 2021
2. - 15. ledna Talentové zkoušky na SŠ s umělec-kým zaměřením
4. ledna Začátek vyučování v kalendářním roce 2021
6. ledna Tříkrálové žehnání školy
7. ledna Konzultační odpoledne
15. - 31. ledna Talentové zkoušky na konzervatoře
22. ledna Mše svatá ke cti sv. Anděly Merici (5. třída)
22. ledna 14. reprezentační ples školy
25. ledna Uzavření klasifikace za 1. pololetí
25. ledna Klasifikační pedagogická rada
28. ledna Předání výpisu z pololetního vysvědčení
28. ledna Rozdání přihlášek na střední školy
28. ledna Ukončení 1. pololetí
29. ledna Pololetní prázdniny
Únor 2021
1. února Začátek 2. pololetí
1. - 5. února Lyžařský výcvik (Hynčice pod Sušinou)
8. - 14. února Jarní prázdniny
15. února Odevzdání přihlášek na SŠ ke kontrole poradci pro volbu povolání
16. února Masopustní rej (1. stupeň)
17. února Popeleční středa
21. - 28. února Projekt EDISON – návštěva zahra-ničních studentů
Březen 2021
1. března Poslední den pro odevzdání přihlášek na střední školy
1. března Zadání témat absolventských prací
18. března Den otevřených dveří
19. března Mše svatá ke cti sv. Josefa (7. třída)
Postní duchovní obnova pro žáky 4.–9. ročníku
Dopravní výchova
Duben 2021
1. dubna Velikonoční prázdniny
2. dubna Velký pátek (státní svátek)
5. dubna Velikonoční pondělí (státní svátek)
15. dubna Zápis do první třídy
12. - 28. dubna Přijímací zkoušky na střední školy
15. dubna Otvírání studánek (1.–3. třída)
22. - 30. dubna Přijímací zkoušky pro obory bez maturitní zkoušky
22. dubna Třičtvrtěletní pedagogická rada, třídní schůzky
23. dubna Mše svatá ke cti sv. Jiří (3. třída)
Květen 2021
1. května Svátek práce (státní svátek)
8. května Den vítězství (státní svátek)
20. května Focení tříd
21. května Mše sv. ke cti sv. Jana Sarkandera (6. třída)
31. května Odevzdání absolventských prací
Červen 2021
3. června Slavnost Těla a Krve Páně
6. června První svaté přijímání žáků 3. třídy
7. června Veřejná prezentace absolventských prací
14. - 18. června Škola v přírodě, třídní výlety
23. června Uzavření klasifikace za 2. pololetí
24. června Klasifikační pedagogická rada
30. června Mše svatá ke cti sv. Petra a Pavla, ukon-čení školního roku, rozloučení s devátou třídou (8. třída)
30. června Předání závěrečného vysvědčení
Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci