Školní psycholog

Mgr. Kateřina Rychlá

e-mail: katerina.rychla(zavináč)zcsol.cz
tel.: 585 222 689 (sekretariát)
tel.: 585 222 492 (sborovna) - možno nechat vzkaz

Přítomnost školního psychologa na pracovišti:
po: 8:00 – 16:00
čt: 8:00 – 16:00
Konzultační hodiny: v pondělí a ve čtvrtek, po předchozí domluvě


KDO JSEM?

Jsem psycholožka a terapeutka s desetiletou praxí s dospělými i dětmi v různých oblastech (školství, klinická psychologie, sociální služby).


PROČ JSEM TADY?

Jako školní psycholog jsem tady od toho, abych spolu s Vámi, Vašimi dětmi, pedagogy a poradenským týmem (spirituál školy, výchovní poradci, metodici prevence, poradce pro volbu povolání) pomáhala v naší škole rozvíjet pohodové prostředí, v němž každý bude mít příležitost uplatňovat a posilovat svoje schopnosti a dokáže spolupracovat s druhými, komunikovat s nimi a rozumět potřebám svým i těch druhých.


CO VŠECHNO VE ŠKOLE DĚLÁM?

• Abych jednotlivé třídy lépe poznala, průběžně se účastním života ve třídách (takto navštěvované hodiny nevedu, účelem je poznat kolektiv a potřeby třídy).
• Připravuji anonymní ankety, besedy a workshopy na různá témata dle zájmu školy, rodičů či žáků
• Pomáhám při podpoře žáků s  speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
Pracuji se třídami tak, abych napomohla spolupráci a komunikaci mezi dětmi a zároveň posílila atmosféru důvěry a bezpečí
• Jsem k dispozici rodičům i pedagogům, pokud potřebují řešit cokoli, s čím si sami nevědí rady
• Věnuji se kariérovému poradenství (žáci 9. třídy mají možnost se souhlasem zákonných zástupců podstoupit testy profesní orientace – termín bude upřesněn)
• Poskytuji pomoc v případě akutní krize, tedy v situacích, které vyvolávají pocit bezmoci a ohrožení a vyžadují okamžité řešení – v takovém případě má přednost stabilizace žáka/situace, rodič je informován poté
Účastním se akcí a pracovních porad školy, třídních schůzek, výchovných komisí a zápisu do 1. tříd
Napomáhám koordinaci spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a dalšími institucemi


CO PATŘÍ K PRÁCI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA, ALE NENÍ MOŽNÉ BEZ SOUHLASU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ?

Bez informovaného souhlasu rodičů se psycholog může angažovat v případě, že prováděná aktivita má charakter pedagogický či výchovný. Při takových aktivitách využívá poznatky z pedagogické psychologie stejně jako ostatní pedagogičtí pracovníci.
Informovaný souhlas zákonných zástupců je potřeba k individuálním konzultacím s žákem a k jakémukoli typu psychologické diagnostiky (např. testy profesní orientace).
V takovém případě má zákonný zástupce nárok znát postup vyšetření/poradenství, jeho průběh, závěry a doporučení.

Doporučení psychologa vždy směřuje k optimálnímu rozvoji žáka a uplatnění jeho schopností, ale má výhradně informativní charakter a není závazné - rodiče mohou doporučení odmítnout.
Bez souhlasu zákonných zástupců také není možné závěry a doporučení psychologa sdělovat škole, a to ani tehdy, pokud škola práci s psychologem doporučila.
Informovaný souhlas lze kdykoli odvolat.


ČÍM SE PŘI SVÉ PRÁCI ŘÍDÍM?

Jako školní psycholog jsem vázána platnou legislativou, vnitřními předpisy školy a Etickým kodexem školního psychologa.


MÁTE DALŠÍ OTÁZKY, POCHYBNOSTI, NEBO POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT?

Kontaktujte mě prosím kdykoli emailem nebo telefonicky v pondělí a ve čtvrtek, smluvíme si návštěvu v termínu, který Vám vyhovuje. V uvedené dny mě můžete ve škole vyhledat také osobně, je však možné, že nebudu k dispozici z důvodu účasti ve výuce apod.


Letáček ke stažení najdete zde.

Dnes je úterý 4. srpna 2020. Svátek má Dominik, zítra má svátek Kristián.