Dnešní oběd:
polévka gulášová, bramborové špalíčky s mákem, zakysanou smetanou, malinovým přelivem, ochucené mléko

 • Plánované práce

  Kontrolní diktáty: 1. diktát (8. 10. 2020), 2. diktát (?. 11. 2020)

  Kulturní deník: 1. čtvrtletí (6. 11. 2020), 2. čtvrtletí (?. 12. 2020)

  Slohové práce:

  Literatura: 1. báseň a poesie (16. 2. 2021), 2. slabikář (16. 3. 2021), 3. divadlo (23. 3. 2021)

  Mluvnice: 1. jazyk - indoevropské jazyky (1. 10. 2020), 2. práce s Pravidly (13. 10. 2020), 3. druhy vět (3. 11. 2020), 4. druhy vět (3. 11. 2020), 5. domácí práce (9. 11. 2020), 6. i/y v kořenu slova (19. 11. 2020), 7. psaní mě/mně (6. 1. 2021), 8. slovní druhy (11. 1. 2021), 9. přechody mezi slovními druhy (14. 1. 2021), 10. mluvnické významy podstatných jmen (21. 1. 2021), 11. druhy podstatných jmen (3. 2. 2021), 12. koncovky podstatných jmen (4. 2. 2021), 13. podstatná jména (22. 2. 2021), 14. mluvnické významy přídavných jmen (3. 3. 2021), 15. stupňování přídavných jmen (10. 3. 2021), 16. pravopis zájmen (15. 3. 2021), 17. tvary číslovek (25. 3. 2021), 18. tečka za číslicemi (29. 3. 2021), 19. mluvnické významy sloves (15 .4. 2021), 20.

  Domácí úkoly: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.

 • Současné učivo

  Mluvnice - přídavná jména; literatura - literatura a fantazie; sloh - .

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

  Po - sloh, Út - mluvnice, St - literatura, Čt - mluvnice.

  Sumář zápisů: šestka.

   


Domácí práce
 • domácí práce na 22. 4.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (36) cvičení 83. druhy přísudků a 84. druhy přísudků.
 • domácí práce na 19. 4.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (35) cvičení 81. věta a souvětí a 82. věta vložená.
 • domácí práce na 15. 4.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (34) cvičení 80. podmiňovací způsob.
 • domácí práce na 14. 4.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (33) cvičení 78. tvoření slovesných tvarů 1 a 79. tvoření slovesných tvarů 2.
 • domácí práce na 8. 4.: Vypracujte (32) zkušební test Mluvnické významy sloves 1 (6. třída). Test se po vyhodnocení automaticky odešle.
 • domácí práce na 7. 4.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (31) cvičení 75. slovesný čas a 76. slovesný způsob.
 • domácí práce na 24. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (30) cvičení 73. skloňování číslovek a 74. tečka za číslovkami.
 • domácí práce na 23. 3.: Do literárního sešitu přepište (nalepte) zápis (L6 divadlo) a doplňte pojmy nebo vysvětlení pojmů dotýkajících se divadelní budovy. Práci odevzdejte v OneNote do oddílu zápisů (L6 divadlo). Zápisy jsou k dispozici i v tzv. sumáři zápisů: šestka.
 • domácí práce na 22. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (29) cvičení 71. tečka za číslovkami a 72. tečka za číslovkami.
 • domácí práce na 17. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (28) cvičení 69. číslovka dva a 70. skloňování číslovek.
 • domácí práce na 16. 3.: Vyberte si jedno písmeno a pokuste se na 1 list A4 vytvořit stránku slabikáře, viz příklad (dobrovolný DÚ). Náhledy prací vkládejte do OneNote / čeština / písemné práce / kopie testů nebo do soukromého chatu.
 • domácí práce na 11. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (27) cvičení 67. zájmeno ona a 68. zájmena náš, náš.
 • domácí práce na 8. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (26) cvičení 65. pravopis zájmene já a 66. pravopis zájmene já.
 • domácí práce na 4. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (25) cvičení 63. druhy zájmen a 64. druhy zájmen.
 • domácí práce na 1. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (24) cvičení 61. stupňování přídavných jmen (cv. 3) a 62. stupňování přídavných jmen.
 • domácí práce na 24. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (23) cvičení 59. koncovky přídavných jmen (cv. 3) a 60. koncovky přídavných jmen (cv. 4).
 • domácí práce na 22. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (22) cvičení 57. koncovky přídavných jmen a 58. koncovky přídavných jmen (cv. 2).
 • domácí práce na 18. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (21) cvičení 55. koncovky přídavných jmen a 56. mluvnické významy.
 • domácí práce na 17. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (20) cvičení 52. koncovky ovi, ovy, 53. přivlastňovací jména a 54. jméma tvrdá a přivlastňovací.
 • domácí práce na 4. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (19) cvičení 49. druhy přídavných jmen, 50. druhy přídavných jmen a 51. jmenné tvary přídavných jmen.
 • domácí práce na 27. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (18) cvičení 47. koncovky podstatných jmen (cv. 6) a 48. koncovky podstatných jmen (cv. 7).
 • domácí práce na 25. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (17) cvičení 45. koncovky mužského rodu (cv. 1) a 46. koncovky mužského rodu (cv. 2). Nezapomeňte na zápis.
 • domácí práce na 21. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (16) cvičení 42. rody podstatných jmen, 43. mužské vzory a 44. mluvnické kategorie podstatných jmen. Nezapomeňte na zápis.
 • domácí práce na 18. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (15) cvičení 39. rody podstatných jmen, 40. mužské vzory a 41. mluvnické kategorie podstatných jmen. Zájemci mohou na webu Onlinecvičení individuálně trénovat určování pádů. Sumář zápisů: šestka.
 • domácí práce na 7. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení 36.určování slovních druhů (cv. 13), 37. slovní druhy (cv. 14) a 38. slovní druhy (cv. 15). Výsledek vložte do OneNote, stránka (14) 7. 1. 2021 Slovní druhy 3.
 • domácí práce na 6. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení 34.určování slovních druhů (cv. 11) a 35. slovní druhy (cv. 12). Výsledek vložte do OneNote, stránka (13) 6. 1. 2021 Slovní druhy 2.
 • domácí práce na 5. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení 32.určování slovních druhů a 33. slovní druhy. Výsledek vložte do OneNote. Nezapomeňte na zápis do sešitu.
 • domácí práce na 16. 12.: Vypracujte cvičení 31. Doplň mě, nebo mně a odevzdejte do OneNote
 • domácí práce na 26. 11.: On-line výuka
 • domácí práce na 25. 11.: Vypracujte a do OneNote odevzdejte následující cvičení: 27. skupiny bě/bje (cv. 1), 28.skupiny bě/bje (cv. 3), 29. předpony ob, v a 30. doplňování bě/bje. Zápis Psaní skupin bě/bje, vě/bje, pě opište nebo vytiskněte a nalepte do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: šestka.
 • domácí práce na 24. 11.: On-line výuka
 • domácí práce na 23. 11.: Vypracujte a do OneNote odevzdejte následující cvičení: 23. zdvojené hlásky (cv. 1), 24. zdvojené hlásky (cv. 2), 25. psaní n/nn (cv. 3) a 26. přídavná jména (cv. 3). Zápis Psaní n/nn opište nebo vytiskněte a nalepte do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: šestka.
 • domácí práce na 19. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z této hodiny. Součástí hodiny bude pravopisný test, téma psaní i/y v kořenu slova.

  Odkaz na test č. 5. Po vypracování odešlete do OneNote oddíl T6 i/y v kořenu slova nebo do soukromého chatu.

 • domácí práce na 18. 11.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  22. K zadaným slovům odvozeným vepište do jednoduché tabulky slova základová a porovnejte (viz příklad v zápisu do školního sešitu): chřestýš, chvála, mečíř, skvěle, rybář, pianista, dodnes, učitel.

  Dále vypracujte a odevzdejte do OneNote následující cvičení: 20. zdvojené hlásky a 21.-22. psaní n/nn (jen cv. 01b a 02b). Ve složce Zápisy (OneNote) objevíte zápis Psaní i/y v kořenu slova. Opište jej nebo vytiskněte a nalepte do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: šestka.

 • domácí práce na 16. 11.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo. Cvičení budu vybírat a známkovat.

  18.* Odtrhněte (v řádku) část, kterou slovo vzniklo: lístek, trní, soustružník, včelí, odnést, školní, vyhodit, kanadská, lesík, venkovan, topolový, skvěle, rychlost, břízka, trávník. Příklad les|ík, Pavl(a), po|teče.

  19.* Označte (v řádku) předpony, kterými uvedená slova vznikla: rozsvítit, výstavba, nadlesní, převázat, uvelebit se, domyslet, pocukrovat, nesmysl, prales, odvést, zleva, přivázat, svázat, záškolák, prodat.

  20.* Označte (v řádku) přípony, kterými uvedená slova vznikla: spisovatel, malinovka, struhadlo, uzenka, řidič, zavařenina, tanečník, hlídač, letiště, jezdec, tesař, bankéř, návrhář, malinový, úřednice, kravín.

  21.* Označte (v řádku) část, kterou slovo vzniklo: stavba, ženský, slabě, topič, ošklivě, prodavačka, školní, Pavla, ředitelna, cukrovat, kolébka, stříbrný, poškolák, maminka, Nováková.

  Sumář zadávaných úkolů a zápisů: šestka.

 • domácí práce na 12. 11.: Opakovaný test druhy vět, test bude k dispozici na školní webové stránce https://zcsol.cz/index.php?s=testy v průběhu výuky.
 • domácí práce na 12. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z této hodiny.
 • domácí práce na 11. 11.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  14.* Doplň i/y: Dob__t hrad, dostala os__pky, nal__čený provaz, l­­__šaj smrtihlav, vysoká l__ska, rozb__tá úzká štěrb__na, l__tý boj, bl__skavé skl__čko, roztom__lá um__várna, s__nalý zraněný p__tlák, zam__řili k m__tu, klop__tl o p__chavku, slep__š přetrženého slep__še?, vysm__čená m__slivna, všechno b__lí a p__r vytrhat!, p__lný sudokop__tník nic nepochop__l, s__vé chm__ří pod nosem, odp__kaný trest, zp__tovat p__šné svědomí, pl__tvá pel__ňkem.

  15.* Doplňte i/y: V__v__klaný kůl, top__l p__l__nam__, l__šaj smrt­­­__hlav, s__novcův s__rup, přep__chový p__tel, třp__tiv__ v__k__ř, jásav__ v__skot, us__chající os__ka, v__řiv__ v__tr, v__nikající v__sledek, Nezam__sl z rodu Přem__slova, v__tězný sm__šek, v__strašený v__r, s__korka je s__rotek, m__val s__rečky, rozžv__kané v__ko krabice, v__šina u V__dně, s__vá holubička, zdv__hl s__rku.

  17. Vysvětlete význam slova (m): pomyje, výmyk, nedomykavost, mýto, sumýš, vymítat, vyza, cavyky, viklan, vyžle, vikýř, jazylka, vydrovka. Významy: mořský živočich, mořská ryba, čepice, zbytky jídel, kost, okolky, vybírání cla (poplatku), gymnastický prvek, střešní okno, vyhánět, nedovírání, hubený člověk, skála s úzkou podstavou.

  Sumář zadávaných úkolů a zápisů: šestka.

 • domácí práce na 10. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z této hodiny.
 • domácí práce na 9. 11.: Do dnešního dne nakopírujte cvičení 1 až 11 z domácího sešitu do OneNote. Některá z těchto cvičení ohodnotím, známky zapíšu do Bakalářů.
 • domácí práce na 5. 11.: On-line výuka
 • domácí práce na 5. 11.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení psaní i/y v kořenu slova (stačí 50 slov), diktát i/y, vyjmenovaná slova (stačí 1. cvičení) a vysvětlete význam slov. Ve složce Zápisy (OneNote) budou postupně přibývat zápisy ke cvičením. Tyto zápisy si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: šestka.

  Pozn.: Webová stránka umimecesky.cz umožňuje vypracovat denně asi 100 otázek bezplatně. Proto je vhodné vypracovat v jeden den jen jedno delší cvičení.

 • domácí práce na 4. 11.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  12.* Doplňte i/y: M__slivna stojí ob__čejně u lesa. Někdo si stále v__m__šlí v__mluvy. Nev__tanými host__ v záhonech b__vají hlem__ždi a sl__máci. S__korky patří mez__ hm__zožravé ptáky. Co se sl__bilo, má se v__konat. Několik hráčů b__lo přeb__tečných, museli zůstat na lav__čce náhradníků. V__ko krab__ce b__lo v__zdobeno kresbou. V__drovka je čep__ce z v__dří kůže. Brankář v__razil m__č na roh. Provázel nás sv__t  měs__ce. Hřeb__k se v__klal. Zb__tek svačiny dostal b__l__ ps__k.

  13.* Doplň i/y (z učebnice): s__lná kyselina s__rová, bl__zká pl__nárna, v__v__klaný kůl, odb__t náb__tku, ob__lí v s__pkách, zv__kli si ve v__sce, p__tle p__sku, vl__dný ml__nář, v pros__nci je v s__rkárně s__chravo, l__žuje nabl__zku, neobv__klé v__razy, v__řivý v__tr, třp__tivá prop__sovací tužka, l__skové l__stí, v__ří p__rka, s__novec je s__rotek, obl__bený l__šaj, b__dný dob__tek, zb__vající ob__lné kl__čky, neom__lný sm__šek, m__rný hlem__žď.

  Dále vypracujte a odevzdejte do OneNote následující cvičení: doplňte i/y (cv. 1), doplňte i/y (cv. 2). Ve složce Zápisy (OneNote) objevíte zápis Psaní i/y v kořenu slova. Opište jej nebo vytiskněte a nalepte do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: šestka.

 • domácí práce na 3. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z této hodiny. Součástí hodiny bude písemná práce.
 • domácí práce na 2. 11.: Poslední den na doplnění práce do OneNote.
 • domácí práce na 22. 10.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení psaní čárek v souvětí podřadném, čárky v souvětí, doplňte interpunkci a doplňte interpunkci (cv. 6). Ve složce Zápisy (OneNote) budou postupně přibývat zápisy ke cvičením. Tyto zápisy si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: šestka.

  Pozn.: Webová stránka umimecesky.cz umožňuje vypracovat denně asi 100 otázek bezplatně. Proto je vhodné vypracovat v jeden den jen jedno delší cvičení.

 • domácí práce na 21. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  11.* Doplňte interpunkci: Dávno odbila osmá hodina obchody jsou však ještě zavřené. Br to je zima. Ozvalo se ostré plác. Myslím že by se Ivo měl dozvědět vše co se na dnešní poradě řešilo. Ne s tebou sedět nebudu. Kam ses Helenko škodolibá schovala? Mluvil klidně vyrovnaně s rozvahou. I když často myslel na to jak by Madlenku překvapil stále nemohl vymyslet nic co by v jejích očích bylo výjimečné. Mluvčí vlády na kterého mířily objektivy zvědavých kamer se nejistě zavrtěl.

  Dále vypracujte a odevzdejte do OneNote následující cvičení: doplňte interpunkci (cv. 1), doplňte interpunkci (cv. 2) a čárka ve větě jednoduché. Ve složce Zápisy (OneNote) budou postupně přibývat zápisy ke cvičením. Tyto zápisy si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: šestka.

 • domácí práce na 20. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  9.* Doplňte interpunkci: Jak to Karlovi řeknu jsem přemýšlel celé odpoledne a pak mě napadlo že mu raději napíši o všem co mám na srdci. Dobře my ale stále nesouhlasíme. Nezlob maminku Petře. Kolem chaty jsou jen skály lesy palouky potoky a mokřady. Psáno v Olomouci 24. prosince 2001. Už včera když jsme byli na procházce se mi zdálo že nás někdo sleduje. Dnes nemohu mám totiž hodinu klavíru. Bum to mi spadl kámen ze srdce. Nechť je mu země lehká.

  10.* Doplňte interpunkci: V obci je pošta obchod restaurace i knihovna. Čeněk občas do školy přinesl bonbóny navíc vždy ukázal že vůbec není lakomý a tak jej měli spolužáci rádi. Dopis zaslaný na neplatnou adresu pošta vrátí zpět. Miluji tě velmi kdy přijedeš sděl mi. Kruciš řekl si Rumcajs to musela udělat knížecí noha. Vrať se Kamile! Sucho nebo déšť nás nezastaví. Ano souhlasím s vámi. Jen ti kteří nemají problém ve škole a s chováním mohou reprezentovat náš klub.

  Ve složce Zápisy (OneNote) budou postupně přibývat zápisy ke cvičením. Tyto zápisy si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: šestka.

 • domácí práce na 19. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  7.* Určete druh věty: Teď zase já! …………… Proč? …………… Lehni si. …………… Ležíš! …………… Mám chuť na med. …………… Máš se dobře? …………… Kéž bych našel trochu medu. …………… Kam na ty názory chodíš! …………… Kdyby už napadl sníh! …………… Pomohla bys mi? …………… Půjdeme na procházku. …………… Kam se chystáš? ……………

  8. Určete druh věty, blíže určete druh vět tázacích: Já jsem na něco přišel! Ať ten vlak nemá zpoždění! Neber si tolik knedlíků. Půjdeme do divadla. Půjdeme do kina? Sníh je bílý. Proč se ti nechce? Kéž bych nemusela tak brzy vstávat. Kam jsme to dospěli?! Kudy se jde domů? Utíkej domů!

  Dále vypracujte a odevzdejte do OneNote následující cvičení: věty tázací a druhy vět podle postoje mluvčího.

 • domácí práce na 15. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řesení vepisujte přímo do textu. Po nástupu do školu si zadaná cvičení vyberu a budu je známkovat.

  4.* Cv. Doplňte ů, ú nebo u: Vysoký počet návštěvník__, __častník kursu, trefíš dom__, co tv__j __kol, všichni z__častnění, neod__vodněná ne__čast, potulný trubad__r, v__ně jasmínu, m__za políbila m__ru, více__čelový robot, za__točil na p__du, chováš se jako f__rie, zap__jčení vodního sk__tru, kráva zab__čela b__, v__bec neumíš seznam vládc__, p__lka chleba, __chvatný osmi__helník, ned__věra k __řadů__m.

  6.* Doplňte i/y ve slovech cizího původu: rychlý c__klista , k__no Svět, lehké p__žamo, kop__e dokumentu, štíhlá p__nzeta, p__rotechnika selhala, ztracená p__ram_da, chutný p__škot a l__monáda, zavřený b__ograf, lab__rint stromů a větví, to je s__tuace, nové d__namo, h__drant na chodbě, s__mbol vítězství, barevná telev__ze, prez__dentovy projevy, slavný part__zán.

  V programu OneNote jsou připravena dvě další jednoduchá cvičení: Vypracujte cvičení Slabikotvorné souhlásky (1. cvičení) a Slabikotvorné souhlásky (4. cvičení). Vyfoťte výsledek a fotografii vložte do 1. a 2. řádku tabulky. Práci odevzdejte do pátku 16. 10. 2020. 

 • domácí práce na 14. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. V takovém případě stačí, když vypíšete pouze zadaná slova. Do cvičení označených * můžete své řešení vepisovat přímo. Po nástupu do školu si zadaná cvičení vyberu a budu je známkovat.

  1. Zapište výslovnost slov, užijte výslovností závorku: když, tkanička, pražský, vzpomínat, otcův, opět.

  2.* Rozdělte na slabiky: mrkev, oves, brnkl, kongregace, scvrnkla, Alice, elektrika, kočka, drvoštěp, pozměňovat, spoluautor, pokrátit.

  3.* Cv. Doplňte ů, ú nebo u: Kluzký __hoř, k__ra strom__, léčebná k__ra, ne__myslný čin, česká literat__ra, vy__čtovat výlet, sch__zka velitel__, ne__tulné igl__, __řední přípis, manik__ra a pedik__ra, jedovatý oc__n, cenná brož__rka, strýc__v pes, hodně pytl__, hrdliččino cukr__, malý troj__helník, Štramberská Tr__ba, roztomilá m__za, po__norová doba, pr__kaz do knihovny, z__častnil se výletu, rag__ je pokrm, medvídek P__, časopis Kult__rní život, strašidelné h__, cesta dom__, ne__navný letec, horská t__ra.

  5.* Doplňte i/y ve slovech cizího původu: řecká m__tologie, lokomot__vu ozdobili tr__kolórou, uděláme __nventuru, stará čínská d__nastie, studenti g__mnázií, vyčistit akvár__um, americké město Ch__cago, zimní ol__mpiáda, složil dámě kompl__ment, dobrý r__tmus, or__ginální nástroj, pr__ncezna Zlatovláska, t__gr a krokod__l, d__nosauři vymřeli, f__z__kální pokusy, rychle d__ktovat, složitá g__mnast__ka, slavný c__rkus.

  V programu OneNote jsou připravena dvě další jednoduchá cvičení: Vypracujte cvičení Dvojhlásky au, ou a Dvouhlásky. Vyfoťte výsledek a fotografii vložte do 1. a 2. řádku tabulky. Práci odevzdejte do pátku 16. 10. 2020. 

 • domácí práce na 13. 10.: Cv. 6 na str. 14 (slova neměňte, užijte je v jednoznačných slovních spojeních, př. nabít pušku - nabýt majetek)
 • domácí práce na 5. 10.: Přincezna se píchla do prstu a usnula na sto let. Do slohového sešitu netradičně dokončete dokončete pohádkový příběh. Nezapomeňte na stoupající napětí a rychlý závěr příběhu.
 • domácí práce na 7. 9.: Po - sloh, Út - mluvnice, St - literatura, Čt - mluvnice.
 • domácí práce na 7. 9.: Rozdělení sešitů: 1x ČJ školní (544), 1x ČJ domácí (524), 1x ČJ písemné práce, 1x ČJ literatura, 1x ČJ sloh, 1x ČJ Čtenářský a kulturní deník.

  Pouze ve školním sešitu vyžaduji kvůli úpravě dvoucentimetrové okraje po vnějších stranách (sešit i s okraji lze zakoupit v papírnictví).

Písemné práce
 • na 21. 4.: Rozlišení věty a souvětí, určení počtu vět v souvětí
 • na 15. 4.: Mluvnické významy sloves
 • na 13. 4.: Do zápisu (L8) Divadelní hra 6. 4. 2021 doplňte pojmy (hodnocený DÚ). Zápis viz sumář zápisů: šestka. Hodnocený zápis odevzdávejte do OneNote (stejnojmenný oddíl).
 • na 29. 3.: Tečka za číslicemi
 • na 25. 3.: Spisovné tvary číslovek (podle učebnice str. 96)
 • na 15. 3.: Pravopis zájmen (zájmeno já; délka zájmen ona, náš, váš)
 • na 10. 3.: Stupňování přídavných jmen
 • na 3. 3.: Mluvnické významy přídavných jmen
 • na 22. 2.: Podstatná jména (s výjimkou druhů podle čísla a psaní i/y v koncovkách)
 • na 16. 2.: Báseň, poesie
 • na 4. 2.: Koncovky podstatných jmen (viz učebnice str. 57-58)
 • na 3. 2.: Druhy podstatných jmen podle čísla
 • na 21. 1.: Mluvnické významy podstatných jmen
 • na 14. 1.: Přechody mezi slovními druhy (Nezapomeňte si pročíst zápis v OneNote a podívat se do učebnice na str. 47-48.)
 • na 11. 1.: Slovní druhy

  Určete slovní druhy v části 1. odstavce úvodního textu na str. 43 (po slova ... bude pochválena). Obrázek vaší práce vložte do OneNote - čeština / písemné práce / (T6) Slovní druhy.

  Zadání textu: Jednou měl král rozhodnout spor dvou velmožných pánů. Oba stáli před stupni trůnu a hádali se náramně, kdo z nich je v právu. Když byli v nejlepším, přišla Jůra, položila tam chycenou myš a čekala s hrdostí, že bude pochválena. 

 • na 6. 1.: Psaní mě/mně v kořenu slova (test)
 • na 17. 12.: Psaní n/nn (test)
 • na 19. 11.: Psaní i/y v kořenu slova (test)
 • na 10. 11.: Dobrovolná práce, zadání viz dokument Vyjmenovaná slova po B a L. Práci odevzdejte do OneNote (v případě potíží do MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu)

   

 • na 6. 11.: Čtenářský deník (zadání viz spodní část stránky ČJ6, OneNote nebo Teams). Fotografie záznamů ve ČD dodejte jakýmkoli způsobem, nejlépe do připravené stránky (T2) Čtenářský deník v OneNote.
 • na 3. 11.: Test bude uvolněn v době povinné hodiny ČJ (9:55–10:40) na školní webové stránce https://zcsol.cz/index.php?s=testy (jméno CJ6_druhy_vet)
 • na 13. 10.: Práce s Pravidly českého pravopisu
 • na 8. 10.: Kontrolní diktát (do sešitu na písemné práce)
 • na 1. 10.: Jazyk a komunikace - indoevropské jazyky
 • na 17. 9.: Od dnešního dne se v ČJ zkouší.

 

Čtenářský a kulturní deník

Čtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (pokud na nich lze splnit zadání), básnické sbírky, audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy divadelních her), rozhlasovou literaturu (četba na pokračování Rádia Junior, sobotní nedělní rozhlasové hry pro děti a mládež ČRo 2 Praha čtenářský deník Českého rozhlasu nebo hry pro děti a mládež ve vysílání Rádia Junior) apod.

Do ČD můžete kromě zapsaného příběhu, malovat, vypisovat si citáty z knihy, hodnotit knihu (uvést svůj názor), vyzdobit si sešit apod. Tento sešit budete užívat až do konce 9. třídy.

U každého zapsaného titulu musí být uvedeny základní nakladatelské údaje: autor, název titulu, vydavatelství a rok vydání.


V 1. čtvrtletí se zaměřte na dobře převyprávěné příběhy v rozumné délce (max. jedna strana A5) bez jazykových a stylistických chyb (jsou součástí hodnocení). Převyprávějte pouze hlavní linii děje, téma, motivy (zvláště u rozsáhlejších knih).