• Plánované práce

  Kontrolní diktáty:

  Kulturní deník:

  Slohové práce:

  Literatura:

  Mluvnice:

  Domácí úkoly: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.

 • Současné učivo

  Mluvnice - jazykové příručky; literatura - lidová pohádka; sloh - vypravování

  Složky ČJ: úterý - mluvnice, středa - sloh, čtvrtek - mluvnice, pátek - literatura.

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

Domácí práce
 • domácí práce na 9. 9.: Složky ČJ: úterý - mluvnice, středa - sloh, čtvrtek - mluvnice, pátek - literatura.

  Sešity: 1x silnější linkovaný sešit - školní (544, 564); 4x slabší linkovaný sešit - literatura, sloh, domácí úkoly, písemné práce (524), 1x kulturní deník (nebo z 5. třídy).

Dnešní oběd:
polévka z vaječné jíšky, maso tří barev, ajvarová omáčka, rýže dušená, jasmínová, termix, mléko, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci