Dnešní oběd:
polévka gulášová, bramborové špalíčky s mákem, zakysanou smetanou, malinovým přelivem, ochucené mléko

 • Plánované práce

  Kontrolní diktáty: 1. diktát (8. 10. 2020)

  Čtenářský deník: 1. čtvrtletí (2. 10. 2020)

  Slohové práce: 1. plakát (11. 9. 2020), 2. e-mail (9. 10. 2020)

  Literatura:  1. historická literatura 1 (16. 3. 2021), 2. zbojnické příběhy (23. 3. 2021)

  Mluvnice: 1. slovní druhy (14. 9. 2020), 2. přechody mezi slovními druhy (21. 9. 2020), 3. druhy podstatných jmen (1. 10. 2020), 4. pravopis zájmen (12. 11. 2020), 5. vztažná zájmena (19. 11. 2020), 6. pravopis číslovek (26. 11. 2020), 7. slovo a slovní zásoba (7. 1. 2021), 8. velká písmena (21. 1. 2021), 9. velká písmena (1. 2. 2021), 10. typy názvů (18. 2. 2021), 11. vzorec souvětí (25. 2. 2021), 12. příslovce (4. 3. 2021), 13. interpunkce (12. 3. 2021), 14. neohebné slovní druhy (18. 3. 2021), 15. mluvnické významy sloves (26. 3. 2021), 16. slovesný rod (12. 4. 2021), 17. rod činný a trpný (22. 4. 2021)

  Pozn.: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.


   

 • Současné učivo

  Mluvnice - přídavná jména; literatura - fantastika; sloh - dopis a komunikace

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

  Sumář zápisů sedmička.

   


Domácí práce
 • domácí práce na 27. 4.: Do dnešního dne samostatně podle následujícího schématu vytvořte zápis do literárního sešitu. Zápis vložte do OneNote - (L11) Deník Anne Frankové 20. 4. 2021.
 • domácí práce na 23. 4.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (30) cvičení 78. věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent a 79. věty jednočlenné a dvojčlenné (jen cv. 02b).

   

   

 • domácí práce na 22. 4.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (29) cvičení 76. věta jednočlenná a dvojčlenná77. věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent.
 • domácí práce na 9. 4.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (28) cvičení 74. věta jednočlenná, dvoučlenná a větný ekvivalent a 75. věty jednočlenné a dvojčlenné (jen cv. 01b).
 • domácí práce na 8. 4.: Vypracujte (27) zkušební test cj7_slovesny_rod_1 na webu naší školy. Nezapomeňte se podepsat.
 • domácí práce na 29. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (26) cvičení 72. slovesný rod a 73. slovesný rod.
 • domácí práce na 23. 3.: Zhlédněte dokument Zázračná valaška zbojníka Ondráše (Záhady Toma Wizarda) a vypište pár informací o zbojníku Ondrášovi (maximálně na formát A5). Použijte pojmy: čarodějnice, valaška, JDK Karolínka a kozlovické fojtství, fojt a fojtství, Juráš, polský Těšín, Janovice, Lysá hora, Raškovice, zboj (zbojnictví), dezerce, brát bohatým, Uhorčík. Dokument, obrázek, screen vložte to složky (T1 Zbojnické příběhy). Při zápisu informací se držte stavby dokumentu.
 • domácí práce na 22. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (25) cvičení 70. slovesný rod a 71. slovesný rod.
 • domácí práce na 18. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (24) cvičení 68. slovesný způsob a 69. slovesný způsob a druh věty. 
 • domácí práce na 15. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (23) cvičení 66. podmiňovací způsob a 67. podmiňovací způsob. 
 • domácí práce na 12. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (22) cvičení 64. mluvnické významy sloves a 65. slovesný způsob. 
 • domácí práce na 8. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (21) cvičení 62. čárka v souvětí (hra) a 63. čárka v souvětí. 
 • domácí práce na 5. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (20) cvičení 60. čárka v souvětí a 61. čárka v souvětí. 
 • domácí práce na 1. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (19) cvičení 58. čárka v souvětí a 59. čárka v souvětí. 
 • domácí práce na 26. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (18) cvičení 56. přímá řeč a 57. čárka ve větě jednoduché 
 • domácí práce na 22. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (17) cvičení 54. předložkové pády a 55. předložky 
 • domácí práce na 5. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (16) cvičení 52. spojky a 53. druhy spojek.
 • domácí práce na 4. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (15) cvičení 49. psaní předpon s, z, 50. předpony s, z, vz (cv. 01) a 51. předpony s, z, vz.
 • domácí práce na 22. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (14) cvičení 47. příslovečné spřežky, 48. příslovečná spřežka, předložka (cv. 01b). Nezapomeňte na zápis.
 • domácí práce na 21. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (13) cvičení 45. příslovce, 46. druhy příslovcí. Nezapomeňte na zápis.
 • domácí práce na 15. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení 43. velká písmena a 44. velká písmena. Práci odevzdejte v průběhu dnešního dne do OneNote.
 • domácí práce na 12. 1.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení 40. velká písmena (cv. 4), 41. velká písmena (cv. 9), a 42. synonyma (cv. 49). Práci odevzdejte v průběhu dnešního dne do OneNote. Nezapomeňte na zápis.

   

 • domácí práce na 27. 11.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení 37. synonyma, homonyma (jen cv. 01b), 38. synonyma, antonyma, homonyma a 39. synonyma (jen cv. 1b). Práci odevzdejte do neděle 29. 11. 2020. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.
 • domácí práce na 24. 11.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení 33. sousloví, 34. sousloví, 35 sousloví a 36. druhy pojmenování (jen cv. 1b). Práci odevzdejte do pátku 20. 11. 2020. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.
 • domácí práce na 20. 11.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení 29. slova jednoznačná a jmonoznačná, 30. metafora a metonymie, 31. přirovnání, metafora, personifikace a 32. slova jednoznačná a mnohoznačná (jen cv. 1b). Práci odevzdejte do neděle 22. 11. 2020. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.
 • domácí práce na 19. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z této hodiny.
 • domácí práce na 16. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z hodiny.
 • domácí práce na 13. 11.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  15.* Doplňte tečky za číslovkami: Bydlím na ulici 5 května. Rod Habsburků nastoupil na trůn v roce 1526. Na XX olympiádě zvítězili i naši sportovci. Začátek zápasu je v 16 hodin, brány stadionu se otevírají již po 15 hodině. Včerejší 127 návštěvník dostal dárek. Rudolf II zval do Prahy alchymisty. Čteme na 12 straně. Strana 12 je za DÚ. Úspěšně zvládám 7 ročník. Žiji v Praze 1 ve 3 poschodí činžovního domu. Biologii II jsem přečetla za 1 týden. 1 týden prázdnin jedu k babičce.

  16.* Doplňte správné tvary číslovky dva nebo oba: Ušetřila jsem _____ stě korun. Oba _____ žáky i jejich _____ sousedky znám. Mám sraz s _____ kamarádkami. Na _____ rukách měl obvazy. Ve škole sedíme po _____ nebo po třech. Chlapec měl _____ kolena odřená. Míříme ke _____ křížkům. Fotbalista umí hrát _____ nohama. Ve škole se učíme _____ jazykům. Sudá čísla jsou dělitelná _____. S _____ rodiči si rozumím dobře. Děvčátko upadlo, ale hned zase stálo na _____ nohách. Vyprávěli si o _____ strašidlech. Slyším dobře _____ ušima, _____ uši si pravidelně myji. Od _____ kamarádek jsem dostal dárek.

  Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení Tečka za číslovkami (cv. 7), Číslovky (cv. 13) a Číslovky (cv. 16). Práci odevzdejte do neděle 15. 11. 2020. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.

 • domácí práce na 12. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z hodiny.

  Ve složce Zápisy (OneNote) je k dispozici zápis číslovky. Tento zápis si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do připravené tabulky odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.

 • domácí práce na 10. 11.: 14. * Určete, ve kterém rodu a pádu je vztažné zájmeno: Žena, jež se bojí (ženský rod, 1. p.), To jsou mí přátelé, o nichž ti vyprávím ………………………, Kuře, jemuž se podařilo vyklubat ze skořápky ………………………, Zásady, jimiž se řídím ………………………, Můj děda, jehož navštívíme ………………………, Tvá rada, jíž se příliš nevěřím ………………………, Děvče, bez něhož nemá výlet smysl ………………………, Myšlenky, jichž si vážím ………………………, Šikovný opravář, jemuž jsem zavázán ………………………

  Dále vypracujte a do OneNote odevzdejte screeny cvičení Vztažná zájmena (cv. 7) a Vztažná zájmena (02b a 03b). Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.

 • domácí práce na 9. 11.: On-line výuka, pro zájemce použitá prezentace.
 • domácí práce na 6. 11.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení Zájmeno který (1. cv.), Zájmena vztažná, Zájmena - zájmeno jenž (jen cv. 01a) a Zájmeno jenž.

  Ve složce Zápisy (OneNote) je k dispozici zápisy vztažná zájmena. Tento zápis si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do připravené tabulky odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.

 • domácí práce na 5. 11.: Do školního sešitu (za zápis vztažná zájmena) nebo do domácího sešitu zezadu napište části souvětí pro (1.) rod mužský životný v č. j., (2.) rod ženský v č. j. a (3.) rod ženský v č. mn. Celkem tedy 18 úryvků ze souvětí (mimo 5. pád). Pokud tabulka nabízí v daném pádu dva tvary, stačí užít jeden! Do tabulky v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz.

  Příklad (pro rod střední): 1. p. Dítě, jež šlo domů; 2. p. Dítě, bez něhož jsme odešli; 3. p. Dítě, jemuž jsme koupili dárek (dítě, k němuž jdeme); 4. p. Dítě, jež vidím (dítě, pro něž zpívám), ...

  Ve složce Zápisy (OneNote) je k dispozici zápisy vztažná zájmena. Tento zápis si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do připravené tabulky odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.

 • domácí práce na 5. 11.: On-line výuka, pro zájemce použitá prezentace.
 • domácí práce na 2. 11.: Poslední den na doplnění práce do OneNote.
 • domácí práce na 23. 10.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení Zájmeno ona (1. cv.), Zájmeno ona (5. cv.), Zájmeno náš, váš (1. cv.) a Zájmeno náš, váš (4. cv.). Práci odevzdejte do neděle 25. 10. 2020. Zápis Druhy a pravopis zájmen je v OneNote. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.
 • domácí práce na 22. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  13.* Doplňte tvar jejích (ona), nebo jejich (oni): V ______ očích se zatmělo. Lípy voněly a v ______ korunách bzučely včely. Lehl si pod jabloň a hleděl do ______ větví. Strýc natáhl hodiny, ______ tikání jej uklidňovalo. Pozoroval jsem vlaštovky a obdivoval ______ let. Přijeli jsme do Prahy a toulali se po ______ ulicích. Dítě běželo k mamince, v ______ rukou se cítilo bezpečně. Sousedé žalovali, protože Brok běhal po ______ zahradě. Mám ji rád, ale bez ______ přátel bych se obešel. Babička byla venkovanka, na ______ rukou bylo znát, že celý život pracovala. Když se to dozvěděla,  v ______ očích se náhle zatemnilo. Tu rodinu znám, ______ syn se mnou chodí na tenis. Prarodiče jsou velmi pořádní, v ______ domě je vždy čisto. Věřil jsem jim, proto jsem se řídil ______ pokyny.

  Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení Doplň mě/mně a Nahraďte zájmenem já. Práci odevzdejte do pátku 23. 10. 2020. Zápis Druhy a pravopis zájmen je v OneNote. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.

 • domácí práce na 20. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  11.* Doplňte tvary zájmene ona: Zeptejte se ___ sám. Vzpomínám na ___ rád. Vypravujte mi o ___. Nerad se s ___ loučil. Od ___ jsme to nečekal. Záleží mi na ___. Vrátil se k ___. Pozorovali jsme ___ dlouho. Zastavili jsme se před ___. Pozvali jsme ___ na návštěvu. Pro ___ bych to rád neudělal. Bez ___ by tu bylo smutno. Potkal jsem ___ na chodbě. To bych do ___ nikdy neřekl. Vezmi také porci pro ___. Nesmějte se ___! Vy jste ___ ale pěkně vylekali. Pes na ___ dorážel. Kromě ___ všichni přišli. Co proti ___ máte? ___ bych rád zavolal. Kdy ___ zase uvidíme? Proč jste ___ to nedovolili? Snad jste se ___ nelekli? Byl jsi u ___na návštěvě? Nechte ___ na pokoji. K ___ se vždy vracíme rádi. Až půjdete kolem ___, stavte se pro ___.

  12.* Doplňte koncovky přivlastňovacích zájmen: Na naš__ jabloni, na naš__ jabloň, za naš__ továrnu, za naš__ továrnou, mezi naš__ mládež, mezi naš__ mládeží, z naš__ třídy, s naš__ třídou, pro vaš__ knihu, s vaš__ knihou, před vaš__ školu, před vaš__ školou, s vaš__ spolužákem, k vaš__ spolužákům, pod naš__ okny, pod naš__ oknem, na naš__ zahrádku, na naš__ zahráce, v naš__ vsi, kreslil jsem naš__ ves, život za naš__ svobodu, závodníkem naš__ historie, setkání s naš__ bývalým učitelem.

  Ve složce Zápisy (OneNote) budou postupně přibývat zápisy ke cvičením. Tyto zápisy si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do připravené tabulky odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.

 • domácí práce na 19. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. Do cv. označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  8. Podtrhněte v textu zájmena, vypište je a určete jejich druh: Ty se nemusíš žádného nebezpečí bát. Jeho kamarád je tamten cizinec. Kdo začne? Dárek, který jsem si tolik přála, jsem nedostala. Nikomu nic neříkej. Sám se rozhodni, jestli je ti naše světnice dost dobrá. V ní poznávám své dětství. Takovou běloučkou košili, do níž mě máma strojila, jen tak u kohokoliv nenajdete.

  9.* Doplňte oba možné tvary zájmena já: Rodiče se o ______ dobře starají. Jiráskovy spisy se ______ líbí. Bolí ______ hlava. Podívala se na ______ vyčítavě. ______ to nikdo neřekl. Nevím, co si o ______ myslí. Seděl v divadle vedle ______. Ptal se, jak se ______ daří. ______ nepozvali. Viděl ______ poprvé. ______ se nikdo neptal. Přijďte ke ______ brzy. Přijmi ode ______ srdečný pozdrav. ______ se to netýká. Záleží mu na ______. Ani si ______ nevšiml.

  10.* Doplňte sebou, nebo s sebou: Neměli jsme ______ žádné jídlo. Kapr ______ házel. Vezměte ______ peníze. Překvapením jsme ______ trhli. Byl si jist sám ______. Nebyl ani sám ______ spokojen. Matka mu dala ______ svačinu. To se rozumí samo ______. Vzali jsme ______ Broka.

  Dále vypracujte a odevzdejte do OneNote následující cvičení: druhy zájmen a druhy zájmen. Ve složce Zápisy (OneNote) budou postupně přibývat zápisy ke cvičením. Tyto zápisy si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do připravené tabulky odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: sedmička.

 • domácí práce na 15. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. V takovém případě stačí, když vypíšete pouze slova v závorkách (samozřejmě ve správném tvaru). Do cv. 7 můžete své řešení vepisovat přímo.

  5. Podstatná jména v závorkách nahraďte přivlastňovacími přídavnými jmény: Ratibořickému údolí se často říká (Babička) údolí. Pavel je nejmilejší (Jirka) kamarád). (Karel) sestra chce být prodavačkou. (Matka) učitel byl výborný hudebník. (Sestra) kamarádka se dobře učí. (Petr) rozhodnutí nás překvapilo. (Soused) kočka chodí k nám na zahradu. (Teta) byt je útulný. To je roztomilé (Eva) kotě. (Alík) miska byla už prázdná. (Kovář) kobyla a (švec) děti chodí pěšky. Navštívili (Pavel) příbuzné. Sledujeme (prezident) projevy. (Milan) děti se učí dobře. (Žižka) bojovníci byli velmi proslulí. (Žižka) bojovníky nikdo neporazil. (Karel) rodiče staví chatu. (Karel) rodiče neznám. (Soused) děti si hrají, (soused) kluci zlobí.

  6. Použijte zadané tvary ve větách: (Smetana) Prodanou nevěstu, (Aleš) obrázky, (Hus) upálením, (Šemík) skoku, (Kyjov) kroj, (Lada) knize.

  7. Doplňte vhodné koncovky: Raisov__ Zapadl__ vlastenci, přečtěte si Rasov__ Zapadl__ vlastence, čap__ hnízdo na komíně, skvělé Ladov__ obrázky, znám__ umělci, znám__ umělec, Ladov__ kluci jsou akční, ze Smetanov__ch oper, Smetanov__ přátelé, ciz__ lidé, živ__ plot, drav__ ptáci se zajímali o strýčkov__ králíky a tetiččin__ holuby, koupím si Foglarov__ knihy, Foglarov__ Hoši od Bobří řeky, opuštěné sov__ hnízdo, pro sousedov__ psy, Jiráskov__  romány, sousedov__  psi, Karlov__  kamarádi, babiččin__  štěňata, žákov__ znalosti, trenérov__  pokyny, úředníkov__  razítka, zpěvákov__ nejlepší písně, Jitčin__  synové, taxikářov__  auta, chirurgov__  nástroje, Klářin__ boty.

 • domácí práce na 13. 10.: Cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání.

  4. Vytvořte 2. stupeň přídavných jmen a označte použité přípony (vzor: snědý -> sněd-ší): drahý, krásný, suchý, vysoký, hezký, nízký, tichý, trpký, hustý, tmavý, plochý, snadný, hořlavý, vlhký.

  Dále vypracujte a odevzdejte do MS Teams následující cvičení: stavba slova 1 a stavba slova 2.

   

 • domácí práce na 12. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. V takovém případě stačí, když vypíšete pouze slova v závorkách (samozřejmě ve správném tvaru). Do cv. 3 můžete své řešení (-j-, nebo -jj-) vepisovat přímo.

  1. Užijte stupně naznačené v závorkách: pro (hezký, 3) pejska, v (krátký, 3) dni a (dlouhá, 3) noci, na (vysoký, 3) hoře na světě, (nízký, 3) místo na zemi, v (hluboký, 3) jezeře na světě, na (suchý, 3) místě na zemi, v (úzký, 3) průlivu mezi světadíly, vrstevnice jsou (hustý, 2) tam, kde je svah (příkrý, 2), kde je svah (mírný, 2), jsou vrstevnice (řídký, 2), kup (drahý, 2) dárek, na (blízký, 3) stanovišti, pro (nízký, 2) vrstvy, (sladký, 2) pudink.

  2. Užijte stupně naznačené v závorkách: (Úzký, 2) vodní tok je znázorněn (tenký, 2) čarou. Olovo je (těžké, 2) než hliník. Olej je (lehký, 2) než voda. Celuloid je mnohem (měkký, 2) než sklo. Ani (dobrý, 3) dalekohledem nevidíme vzdálené hvězdy. (Čistý, 3) voda je destilovaná. Prvky jsou (jednoduché, 3) látky. Za (tvrdý, 3) nerost se pokládá diamant. Čím je uhlí (staré, 2), tím je (bohatý, 2) na uhlík. (Dobré, 3) černé uhlí je antracit. (Mladé, 3) hnědé uhlí je lignit. Sacharin je 500krát (sladký, 2) než cukr. Prázdniny by mohly být (krátký, 2) a vaše chování (přátelský, 2).

  3. Doplňte jedno -j- nebo dvě -jj-: ne__asnější hvězda, ne__edovatější hadi, užovky jsou ne__edovaté, ne__ižnější místo Afriky, ta věc mi bohužel byla stále ne__asnější, jeho chování nebylo ne__istější, šaty z ne__emnějšího hedvábí, ne__ednodušší začátek, ne__menovaný žák, ne__důvěrnější kamarád.

  Dále vypracujte a odevzdejte do MS Teams následující cvičení: stupňování přídavných jmen 1 a stupňování přídavných jmen 2.

 • domácí práce na 5. 10.: Cv. 6 na str. 8
 • domácí práce na 2. 10.: Čtenářský deník (úkol stačí splnit na jednom záznamu)
 • domácí práce na 1. 10.: Cv. 1 na str. 10 (nahoře)
 • domácí práce na 24. 9.: Cv. Určete rod, příp. životnost jmen: Poraněná jabloň lákala hmyz. ……… Vojsko ……… bránilo naši zem. Na stráni se pásl dobytek. ……… Jana je hezké děvče. ……… Děvčátko ……… nám přiběhlo naproti. Vraní oko ……… rostlo v mlází. Oka ……… na punčoše pustila. Modré oči, ……… jděte spát. U skladiště stojí stráže. ……… Malé dítě ……… leželo v kočárku, ostatní děti ……… běhaly kolem. Věra je úplný sirotek. ……… Sněhulák ……… v březnu roztál. Černobílý skot ……… pochází z Britských ostrovů.
 • domácí práce na 17. 9.: Cv. 4a na str. 8
 • domácí práce na 11. 9.: Na samostatný papír formátu A5 nebo A4 vytvořte plakát (oznámení). Musíte podat všechny důležité informace (odpovědět na základní otázky), případně uvést další důležité okolnosti (cena, program apod.).
 • domácí práce na 10. 9.: Určete slovní druhy podtržených slov: Ráno by mělo být hezké, neboť svítilo slunce. Vedle domu se vesele prochází bratrovy ovce. Když ona je tak hezká! Tak to tedy ne! Petr je opět nemocen. se probudíš, vezmi si, co chceš. Podél domu nechoď, vydej se raději do polí. Na ni si ovšem musíš nechat zajít chuť. Lodě směřující doprostřed přístavu se právě vrátily z cesty kolem světa.
 • domácí práce na 4. 9.: Po - mluvnice, Út - Literatura, Čt - mluvnice, Pá - Sloh
Písemné práce
 • na 22. 4.: Rod činný a trpný
 • na 12. 4.: Slovesný rod (určení varianty slovesného rodu)
 • na 25. 3.: Mluvnické významy sloves
 • na 18. 3.: Neohebné slovní druhy (předložky - citoslovce)
 • na 16. 3.: Příběhy kruhového stolu, rytířský román, kramářská píseň
 • na 11. 3.: Psaní čárky ve větě a souvětí
 • na 3. 3.: Příslovce
 • na 25. 2.: Vzorec souvětí
 • na 5. 2.: Typy názvů
 • na 1. 2.: Velká písmena
 • na 21. 1.: Velká písmena
 • na 7. 1.: Slovo a slovní zásoba (test)
 • na 26. 11.: Pravopis číslovek
 • na 19. 11.: Vztažná zájmena (test)
 • na 12. 11.: Test pravopis zájmen
 • na 9. 10.: E-mail
 • na 8. 10.: Kontrolní diktát (do sešitu na písemné práce)
 • na 1. 10.: Druhy podstatných jmen podle čísla
 • na 21. 9.: Přechody mezi slovními druhy
 • na 17. 9.: Od dnešního dne se v ČJ zkouší.
 • na 14. 9.: Slovní druhy 

Čtenářský deník

Čtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (pokud na nich lze splnit zadání), básnické sbírky, audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy divadelních her), rozhlasovou literaturu (četba na pokračování Rádia Junior, sobotní nedělní rozhlasové hry pro děti a mládež ČRo 2 Praha čtenářský deník Českého rozhlasu nebo hry pro děti a mládež ve vysílání Rádia Junior) apod.

U zapsaného titulu musí být uvedeny základní nakladatelské údaje: autor, název titulu, vydavatelství a rok vydání.

Ve 3. čtvrtletí uveďte aspoň v jednom případě zápis titulu, který neobsahuje děj (např. básnické sbírky, encyklopedie, populárně naučné knihy, učebnice, zcela výjimečně i TV dokumentu apod.). Místo zápisu příběhu budete muset titul zhodnotit, popsat jeho obsah, sdělit, co jste se dočetli (dozvěděli), jak je kniha vystavěna (struktura, kompozice knihy), co vše obsahuje, jaký má doprovodný aparát (ilustrace, nákresy, citáty) apod.