• Plánované práce

  Kontrolní diktáty: 1. diktát ()

  Čtenářský deník: 2. čtvrtletí (30. 3. 2022), 3. čtvrtletí (4. 5. 2022), 4. čtvrtletí ()

  Slohové práce: 1.

  Literatura:  1.

  Mluvnice: 1. slovní druhy (16. 9. 2021), 2. dělení podstatných jmen podle čísla (27. 9. 2021), 3. koncovky podstatných jmen (4. 10. 2021), 4. mluvnické významy podstatných jmen (14. 10. 2021), 5. přivlastňovací přídavná jména (8. 11. 2021), 6. pravopis zájmen (16. 11. 2021), 7. vztažná zájmena (25. 11. 2021), 8. tečka za číslovkami (2. 12. 2021), 9. slovesný rod (14. 2. 2022), 10. mluvnické významy sloves (28. 2. 2022),

  Pozn.: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.


   

 • Současné učivo

  Mluvnice - druhy vět; literatura - folklor a městský folklor; sloh - administrativa

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

Domácí práce
 • domácí práce na 10. 6.: Vytvořte koláž (nejlépe na formátu A4) s informacemi o významném českém ilustrátorovi (viz vlastní výběr). Obsah koláže: jméno a příjmení ilustrátora, životopisná data, některá významná díla (obrazy, ilustrace knih, večerníčků apod.), výstavy a ocenění, doprovodné obrázky, (styl autora a jeho hodnocení).
 • domácí práce na 12. 5.: Cv. 7 na str. 56
 • domácí práce na 11. 5.: Čtenářský deník (stačí 1 zápis!), zadání viz stránka ČJ7 dole
 • domácí práce na 26. 4.: Kontrola literárních sešitů
 • domácí práce na 7. 4.: Cv. 5 na str. 52
 • domácí práce na 6. 4.: Vytvořte zápis do literárního sešitu podle pracovního listu Anne Franková.
 • domácí práce na 30. 3.: Čtenářský deník (stačí 1 zápis!), zadání viz stránka ČJ7 dole
 • domácí práce na 17. 3.: Cv. 2 a 3 na str. 40 (jen první slova uvedená pod každným písmenem, tedy bez, k, ob, při, na, mezi)
 • domácí práce na 14. 3.: Cv. 4 na str. 36 (někteří již odevzdali)
 • domácí práce na 17. 2.: Cv. 3 na str. 36
 • domácí práce na 11. 1.: Samostatná práce - antonyma (viz učebnice). Dobrovolná cvičení, např. antonyma 1, antonyma 2, antonyma 3, antonyma (slova protikladná).

  Cvičení pro výjimečné zájemce: synonyma, antonyma, homonyma 1 nebo synonyma, antonyma, homonyma 2 (homonymum - náhodná shoda slov).

 • domácí práce na 10. 1.: Samostatné opakování - synonyma (viz učebnice). Dobrovolná cvičení např. synonyma 1, synonyma 2, synonyma 3, synonyma (slova souznačná),
 • domácí práce na 13. 12.: Cv. 8b na str. 64
 • domácí práce na 29. 11.: Cv. 4b na str. 24
 • domácí práce na 19. 11.: Příběh inspirovaný domovním znamení (příklad viz str. 92), rozsah aspoň 1/2 strany A5 ve slohovém sešitu
 • domácí práce na 11. 11.: Cv. 6 na str. 17
 • domácí práce na 4. 11.: Cv. 3 na str. 12
 • domácí práce na 1. 10.: Napodobte školní práci a zapište v jednoduchých větách strukturu vlastního příběhu. Příklad: 1. Princezna žije v hradu sama. (úvod), 2. Objeví se strašidlo. (zápletka), 3. Hrají si spolu a je jim veselo. (děj), 4. Princezna omylem projde strašidlem a tím jej vysvobodí. (vyvrcholení), 5. Až do smrti z nich jsou nerozluční přátelé. (závěr)
 • domácí práce na 23. 9.: Cv. 5 na str. 8
Písemné práce
 • na 6. 6.: Druhy vět podle základních větných členů
 • na 2. 6.: Velká písmena II
 • na 23. 5.: Velká písmena (doporučuji cvičení 1/53 a 2/53)
 • na 19. 5.: Výměna (Pá - literatura, Po - sloh, St - mluvnice): odložená písemná práce vzorec souvětí
 • na 16. 5.: Výměna (Pá - literatura, Po - sloh, St - mluvnice): odložená písemná práce úřední e-mail
 • na 28. 4.: Vzorec souvětí
 • na 1. 4.: E-mail
 • na 31. 3.: Předložky
 • na 30. 3.: Kroniky - pověsti
 • na 25. 3.: Klasický životopis
 • na 17. 3.: Příslovce
 • na 28. 2.: Mluvnické významy sloves
 • na 14. 2.: Rod činný a rod trpný
 • na 2. 12.: Tečka za číslovkami (viz cv. 2/23)
 • na 18. 11.: Pravopis zájmen (zájmeno já, délka zájmen, změna j/n)
 • na 8. 11.: Přivlastňovací přídavná jména
 • na 1. 11.: Mluvnické významy podstatných jmen
 • na 4. 10.: Koncovky podstatných jmen
 • na 27. 9.: Dělení podstatných jmen podle čísla
 • na 16. 9.: Slovní druhy (přechody mezi slovními druhy) 

Čtenářský deník

Čtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (pokud na nich lze splnit zadání), básnické sbírky, audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy divadelních her), rozhlasovou literaturu (četba na pokračování Rádia Junior, sobotní nedělní rozhlasové hry pro děti a mládež ČRo 2 Praha čtenářský deník Českého rozhlasu nebo hry pro děti a mládež ve vysílání Rádia Junior) apod.

U zapsaného titulu musí být uvedeny základní nakladatelské údaje: autor, název titulu, vydavatelství a rok vydání.

 

Ve 2. čtvrtletí uveďte aspoň v jednom případě zápis titulu, který neobsahuje děj (např. odborné, naučné nebo populárně naučné knihy, encyklopedie, (auto)biografie, básnické sbírky, reportáže, cestopisu, zcela výjimečně i TV dokumentu apod.), tzv. literatury non fiction. Místo zápisu příběhu budete muset popsat obsah titulu (jeho téma), sdělit, co (o čem) jste se dočetli (dozvěděli), jak je kniha vystavěna (stavba, obsah, kapitoly, struktura, kompozice knihy), co vše dalšího obsahuje, jaký má doprovodný aparát (ilustrace, nákresy, citáty, grafické prvky, rejstřík), můžete se vyjádřit o jazyku, zhodnotit vzhled, samotný titul nebo svůj čtenářský zážitek apod.

Ve 3. čtvrtletí se pokuste aspoň na 7 řádků zhodnotit titul zapsaný do čtenářského deníku (každý samozřejmě zvlášť). Připomínám, že součástí záznamu do ČD vždy musí být obsah díla.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci