Český jazyk - 7. třída (skupina celá)

Martin Nešpor
   Písemné práce:
   Důležité:

  

   

  Čtenářský deník

  Čtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů).

  Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (dětské encyklopedie apod.), básnické sbírky, rozhlasové hry a četby na pokračování (Hajaja, Domino, sobotní a nedělní rozhlasová hra pro děti a mládež nebo tituly ve čtenářském audiodeníku), audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy těchto her) apod.

  U zapsaného titulu musí být uvedeny základní nakladatelské údaje: autor, název titulu, vydavatelství a rok vydání.

  Součástí čtenářského deníku je rovněž kulturní deník, tj. krátký přehled vašich kulturních aktivit za dané čtvrtletí. Zápis kulturní akce se skládá z data, názvu akce a prostoru, v němž se uskutečnila (př. 2. 2. 2010 – koncert Čechomoru, Horní náměstí, viz příklad). Pokud jste neabsolvovali žádnou kulturní akci, použijte aspoň nadpis Kulturní deník a řádek pod ním proškrtněte (hodnocení nebude vycházet z množství kulturních aktivit, ale z prosté existence kulturního deníku).


  V 1. čtvrtletí se pokuste aspoň na 5 řádků zhodnotit tituly zapsané do čtenářského deníku (každý samozřejmě zvlášť). Připomínám, že součástí záznamu do ČD vždy musí být obsah díla.

  Ve 2. čtvrtletí se kromě obsahu věnujte postavám díla, zejména hlavní postavě (tzv. protagonista) a jeho protějšku (antagonista), popište je a charakterizujte aspoň na 8 řádků. V některých dílech je více hlavních hrdinů (např. Bylo nás pět, Rychlé šípy ad.). Pokud autor použil zajímavé vedlejší postavy a chcete se věnovat jejich charakteristice, nesmíte opomenout ani postavy hlavní.

  Ve 3. čtvrtletí proveďte tematický rozbor knih - uveďte jejich téma a některé použité motivy (8-10 kusů). Užijte větné vyjádření.

  Př.: Tématem knihy Ferda cvičí mraveniště je snaha neúnavného Ferdy mravence vytvořit z mravenců svého mraveniště dobré a poctivé sportovce, silné tělesně i mravně. Motivy díla: Ferda si všimne, že jsou mravenci neobratní a slabí. Mravenci si vybudují přírodní sportoviště. Sportují i v zimě. Mravenčí královna se sportu trochu děsí, ale Ferdovi důvěřuje a nakonec sportování povolí. Spřátelené mraveniště vyzve Ferdovy mravence ke sportovnímu utkání. Mravenci najímají hmyzí trenéry. Učí se sportovat v duchu fair play. Sportovním vítězem je vždy ten, kdo se pokusí překonat sám sebe.

   

  Dnes je úterý 7. července 2020. Svátek má Bohuslava, zítra má svátek Nora.