• Plánované práce

  Kontrolní diktáty:

  Kulturní deník: 1. čtvrtletí (10. 11. 2023), 2. čtvrtletí (15. 3. 2024), 3. čtvrtletí (15. 4. 2024), 4. čtvrtletí ()

  Slohové práce: 1. vypravování (22. 11. 2023), 2. popis sousoší (10. 1. 2024), 3. popis pracovního postupu (21. 2. 2024)

  Literatura: 1.

  Mluvnice: 1. podstatná jména (23. 9. 2023), 2. koncovky přídavných jmen (9. 10. 2023), 3. přídavná jména (16. 10. 2023), 4. pravopis zájmen (6. 11. 2023), 5. zájmeno jenž (13. 11. 2023), 6. číslovky (27. 11. 2023), 7. slovní zásoba (20. 12. 2023), 8. velká písmena (12. 2. 2024), 9. velká písmena II (22. 2. 2024)

  Domácí úkoly: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.

 • Současné učivo

  Mluvnice - spojky; literatura - báseň; sloh - dopis

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

Domácí práce
 • domácí práce na 15. 3.: Čtenářský deník
 • domácí práce na 15. 3.: Přednes písňového textu (básně)
 • domácí práce na 26. 2.: Použijte ve větách jako 2 různé slovní druhy, slovní druhy označte: a) na, b) okolo, c) během, d) se, e) vedle.
 • domácí práce na 8. 2.: Rozřazování příslovci na stránce Umíme česky
 • domácí práce na 1. 2.: Cv. 5b na str. 56
 • domácí práce na 18. 12.: 1. Rozlište metaforická a metonymická pojmenování: rentgen, čočka, motýlek, hlášení, lopatka, zvonek, kašmír, vláda.

  2. Podtrhněte homonyma: kohoutek, nůž, sladit, brnění, spoušť, věneček, role, značka.

  3. Podtrhněte sousloví: balicí papír, kyselina sírová, rozkvetlá louka, dřevěný stůl, bílá káva, rychlá raketa, sluneční brýle, červená značka.

 • domácí práce na 7. 12.: Cv 1b na str. 66 (jen synonyma)
 • domácí práce na 30. 11.: Po přihlášení na web Umíme česky objevíte zadání DÚ (přísloví).
 • domácí práce na 23. 11.: Viz DÚ vlepený v sešitu
 • domácí práce na 22. 11.: Vypravování - práce podle vzoru / nápodoba text (domácí slohová práce, opěrný text ve formátu docx a pdf)
 • domácí práce na 9. 11.: Cv. 2 na str. 23
 • domácí práce na 23. 10.: Po přihlášení na web Umíme česky objevíte zadání DÚ (zájmeno já).
 • domácí práce na 12. 10.: Cv. 9 na str. 17 (pouze doplnění koncovek bez tvoření vět)
 • domácí práce na 5. 10.: Po přihlášení na web Umíme česky objevíte zadání DÚ (stupňování přídavných jmen).
 • domácí práce na 21. 9.: Cv. 2 na str. 11 (stačí vypsat skladební dvojice, např. maličcí červíci)
 • domácí práce na 14. 9.: Dvojné číslo (viz cvičení nalepené v sešitu)
Písemné práce
 • na 14. 3.: Příslovce, předložky
 • na 22. 2.: Velká písmena II
 • na 21. 2.: Popis pracovního postupu
 • na 12. 2.: Velká písmena
 • na 10. 1.: Popis sousoší
 • na 21. 12.: Slovo a slovní zásoba
 • na 27. 11.: Číslovky
 • na 13. 11.: Vztažné zájmeno jenž
 • na 6. 11.: Pravopis zájmen
 • na 16. 10.: Přídavná jména
 • na 25. 9.: Podstatná jménaČtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů). Z těchto osmi titulů budou dva vybrány z doporučené literatury (tento úkol se bude kontrolovat na konci školního roku).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (pokud na nich lze splnit zadání), básnické sbírky, audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy divadelních her) nebo rozhlasová literatura (četba na pokračování Rádia Junior, sobotní nedělní rozhlasové hry pro děti a mládež ČRo 2 Praha, čtenářský deník Českého rozhlasu nebo hry pro děti a mládež ve vysílání Rádia Junior).

Uvádějte základní bibliografické údaje knih či audioknih (autor, název knihy, vydavatelství, rok vydání) i jiných děl, např. divadelního představení (autor, název, režie, datum premiéry nebo zhlédnutí).


V 1. čtvrtletí se pokuste na 5-10 řádků zhodnotit tituly zapsané do čtenářského deníku (každý samozřejmě zvlášť). Připomínám, že součástí záznamu do ČD vždy musí být obsah díla.

Ve 2. čtvrtletí se kromě obsahu věnujte postavám díla, zejména hlavní postavě (tzv. protagonista) a jeho protějšku (antagonista), popište je a charakterizujte aspoň na 6 řádků (klady, zápory, vzhled, osobnost, klíčové vlastnosti, chování a jednání, různé zvláštnosti ad.). V některých dílech je více hlavních hrdinů nebo celý kolektiv (např. Bylo nás pět, Rychlé šípy ad.), v takovém případě se krátce musíte zmínit o každém hrdinovi. Pokud autor použil zajímavé vedlejší postavy a chcete se věnovat jejich charakteristice, nesmíte opomenout ani postavu hlavní.

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci