Dnešní oběd:
polévka slepičí s kapáním, kuřecí plátek na česneku, dušený špenát, bramborový knedlík, staročeský, sirup

 • Plánované práce

  Kontrolní diktáty:

  Čtenářský deník:

  Slohové práce: 1. plakát (11. 9. 2020)

  Literatura:

  Mluvnice: 1. slovní druhy (14. 9. 2020), 2. přechody mezi slovními druhy (21. 9. 2020)

  Pozn.: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.


 • Současné učivo

  Mluvnice - slovní druhy; literatura - věda o literatuře, základní literární pojmy; sloh - popis

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

  Týdenní plán: Po - mluvnice, Út - Literatura, Čt - mluvnice, Pá - Sloh

   


Domácí práce
 • na 2. 10.: Čtenářský deník (úkol stačí splnit na jednom záznamu)
 • na 24. 9.: Cv. Určete rod, příp. životnost jmen: Poraněná jabloň lákala hmyz. ……… Vojsko ……… bránilo naši zem. Na stráni se pásl dobytek. ……… Jana je hezké děvče. ……… Děvčátko ……… nám přiběhlo naproti. Vraní oko ……… rostlo v mlází. Oka ……… na punčoše pustila. Modré oči, ……… jděte spát. U skladiště stojí stráže. ……… Malé dítě ……… leželo v kočárku, ostatní děti ……… běhaly kolem. Věra je úplný sirotek. ……… Sněhulák ……… v březnu roztál. Černobílý skot ……… pochází z Britských ostrovů.
 • na 17. 9.: Cv. 4a na str. 8
 • na 11. 9.: Na samostatný papír formátu A5 nebo A4 vytvořte plakát (oznámení). Musíte podat všechny důležité informace (odpovědět na základní otázky), případně uvést další důležité okolnosti (cena, program apod.).
 • na 10. 9.: Určete slovní druhy podtržených slov: Ráno by mělo být hezké, neboť svítilo slunce. Vedle domu se vesele prochází bratrovy ovce. Když ona je tak hezká! Tak to tedy ne! Petr je opět nemocen. se probudíš, vezmi si, co chceš. Podél domu nechoď, vydej se raději do polí. Na ni si ovšem musíš nechat zajít chuť. Lodě směřující doprostřed přístavu se právě vrátily z cesty kolem světa.
 • na 4. 9.: Po - mluvnice, Út - Literatura, Čt - mluvnice, Pá - Sloh
Písemné práce
 • na 21. 9.: Přechody mezi slovními druhy
 • na 17. 9.: Od dnešního dne se v ČJ zkouší.
 • na 14. 9.: Slovní druhy 

Čtenářský deník

Čtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (pokud na nich lze splnit zadání), básnické sbírky, audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy divadelních her), rozhlasovou literaturu (četba na pokračování Rádia Junior, sobotní nedělní rozhlasové hry pro děti a mládež ČRo 2 Praha čtenářský deník Českého rozhlasu nebo hry pro děti a mládež ve vysílání Rádia Junior) apod.

U zapsaného titulu musí být uvedeny základní nakladatelské údaje: autor, název titulu, vydavatelství a rok vydání.

Ve 3. čtvrtletí uveďte aspoň v jednom případě zápis titulu, který neobsahuje děj (např. básnické sbírky, encyklopedie, populárně naučné knihy, učebnice, zcela výjimečně i TV dokumentu apod.). Místo zápisu příběhu budete muset titul zhodnotit, popsat jeho obsah, sdělit, co jste se dočetli (dozvěděli), jak je kniha vystavěna (struktura, kompozice knihy), co vše obsahuje, jaký má doprovodný aparát (ilustrace, nákresy, citáty) apod.