Český jazyk - 7. třída (skupina celá)

Martin Nešpor

  Plánované práce

  Čtvrtletní diktát: 1. čtvrtletí (4. 11. 2019), 2. čtvrtletí (10. 1. 2020)

  Čtenářský deník: 1. čtvrtletí (6. 11. 2019), 2. čtvrtletí (8. 1. 2020)

  Slohové práce: 1. vypravování (25. 10. 2019), 2. popis pracovního postupu (19. 12. 2019), 3. popis sochy (27. 2. 2020)

  Literatura: 1. bajky - historická próza (6. 11. 2019), 2. recitace (26. 2. 2020)

  Mluvnice: 1. slovní druhy (16. 9. 2019), 2. přechody mezi slovními druhy (23. 9. 2019), 3. druhy podstatných jmen (27. 9. 2019), 4. mluvnické významy přídavných jmen (7. 10. 2019), 5. tvary přídavných jmen (14. 10. 2019), 6. druhy zájmen (21. 10. 2019), 7. tvary zájmen (15. 11. 2019), 8. tvary číslovek (29. 11. 2019), 9. velká písmena (9. 12. 2019), 10. typy názvů (14. 2. 2020), 11. velká písmena (21. 2. 2020)

  Pozn.: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.


  Současné učivo

  Mluvnice - neohebné slovní druhy; literatura - povídka a román; sloh - popis uměleckého díla

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

   


   Domácí úkoly:
   Písemné práce:

   Písemná práce plánovaná na 27. 2.: Dynamický popis sochy nebo sousoší (školní slohová práce)

   Písemná práce plánovaná na 26. 2.: Recitace básně Hospodine, pomiluj ny

   Důležité:

  

   

  Čtenářský deník

  Čtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů).

  Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (dětské encyklopedie apod.), básnické sbírky, rozhlasové hry a četby na pokračování (Hajaja, Domino, sobotní a nedělní rozhlasová hra pro děti a mládež nebo tituly ve čtenářském audiodeníku), audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy těchto her) apod.

  U zapsaného titulu musí být uvedeny základní nakladatelské údaje: autor, název titulu, vydavatelství a rok vydání.

  Součástí čtenářského deníku je rovněž kulturní deník, tj. krátký přehled vašich kulturních aktivit za dané čtvrtletí. Zápis kulturní akce se skládá z data, názvu akce a prostoru, v němž se uskutečnila (př. 2. 2. 2010 – koncert Čechomoru, Horní náměstí, viz příklad). Pokud jste neabsolvovali žádnou kulturní akci, použijte aspoň nadpis Kulturní deník a řádek pod ním proškrtněte (hodnocení nebude vycházet z množství kulturních aktivit, ale z prosté existence kulturního deníku).


  V 1. čtvrtletí se pokuste aspoň na 5 řádků zhodnotit tituly zapsané do čtenářského deníku (každý samozřejmě zvlášť). Připomínám, že součástí záznamu do ČD vždy musí být obsah díla.

  Ve 2. čtvrtletí se kromě obsahu věnujte postavám díla, zejména hlavní postavě (tzv. protagonista) a jeho protějšku (antagonista), popište je a charakterizujte aspoň na 8 řádků. V některých dílech je více hlavních hrdinů (např. Bylo nás pět, Rychlé šípy ad.). Pokud autor použil zajímavé vedlejší postavy a chcete se věnovat jejich charakteristice, nesmíte opomenout ani postavy hlavní.

  Ve 3. čtvrtletí proveďte tematický rozbor knih - uveďte jejich téma a některé použité motivy (8-10 kusů). Užijte větné vyjádření.

  Př.: Tématem knihy Ferda cvičí mraveniště je snaha neúnavného Ferdy mravence vytvořit z mravenců svého mraveniště dobré a poctivé sportovce, silné tělesně i mravně. Motivy díla: Ferda si všimne, že jsou mravenci neobratní a slabí. Mravenci si vybudují přírodní sportoviště. Sportují i v zimě. Mravenčí královna se sportu trochu děsí, ale Ferdovi důvěřuje a nakonec sportování povolí. Spřátelené mraveniště vyzve Ferdovy mravence ke sportovnímu utkání. Mravenci najímají hmyzí trenéry. Učí se sportovat v duchu fair play. Sportovním vítězem je vždy ten, kdo se pokusí překonat sám sebe.

   

  Dnes je pondělí 24. února 2020. Svátek má Matěj, zítra má svátek Liliana.