• Současné učivo: II. světová válka (útok na Sovětský svaz)

  Zkoušené učivo: fašismus - II. sv. válka

  Písemné práce: 1. imperialismus a kolonialismus - I. sv. válka (12. 11. 2021), 2. ideologie 20. století (10. 12. 2021), 3. třicátá léta 20. století - nacismus (1. 4. 2022)

  Rozpis zkoušení zde.

  Koreferáty: 1. koncentrační tábory - Štěpán M. (16. 11. 2021), 2. život za socialismu - Dominik B. (23. 11. 2021), 3. tremping a chataření - Matyáš L. (30. 11. 2021), 4. prvorepublikový film - Marek B. (7. 12. 2021), 5. Tomáš Baťa - Magdalena B. (10. 12. 2021), 6. gulagy - Dorothea B. (7. 1. 2022), 7. ukrajinský hladomor - Daniel E. (21. 1. 2022), 8. požár Říšského sněmu - Magdaléna U. (11. 2. 2022), 9. nájemní dům - Ondřej B. (15. 2. 2022), 10. kubismus a futurismus - Agáta K. (1. 3. 2022), 11. nankingský masakr - Vojtěch Š. (1. 3. 2022), 12. útok na Habeš - Antonín F. (4. 3. 2022), 13. anšlus Rakouska - Šimon Č. (18. 3. 2022), 14. obležení Leningradu - Dorota B. (6. 5. 2022), 15. moskevské (monstr)procesy - Ondřej M. (10. 5. 2022)

  Pravidla hodnocení předmětu: Každý bude jednou vyzkoušen podle rozpisu zkoušení. Všechny ostatní písemné práce se mění na práce rozsahem středního charakteru. Jakékoliv závěrečné dozkušování není možné. Závěrečná známka vyplyne z váženého průměru v programu Bakaláři.

   


   

   

Domácí práce
 • domácí práce na 14. 6.: Zhlédněte jeden dokument z cyklu Retro (doporučuji zobrazení od nejstaršího a výběr jednoho z tematických dílů) a na papíru formátu A5 dodejte výpisky.
 • domácí práce na 19. 4.: Zhlédněte jeden dokument z cyklu Krvavá léta (doporučuji spíše II. sv. válku) a na papíru formátu A5 dodejte výpisky.
Písemné práce
 • na 1. 4.: 30. léta - nacismus (test)
 • na 10. 12.: Ideologie 20. století (marxismus, nebo darwinismus + charakteristika ostatních idelogií jednou větou)
 • na 12. 11.: Imperialismus a kolonialismus - I. sv. válka (test)

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci