Domácí práce
  • domácí práce na 26. 1.: nezapomeňte si donést školní a pracovní sešity
  • domácí práce na 5. 1.: výjimečně: zkontroluj, zda máš v sešitě oba důsledky zákona síly, ke každému připiš jeden konkrétní příklad ze života
  • domácí práce na 26. 9.: zkontroluj, zda máš v sešitě zapsané 4 řádky pod grafem (podle zápisu 7-05 )
  • domácí práce na 22. 9.: nepovinně: Za jak dlouho urazí zebra vzdálenost 180 km rychlostí 50 km/h?
Písemné práce
  • na 23. 2.: deformační účinky síly na těleso, tlak, tlaková síla
  • na 9. 2.: otáčivý účinek síly na těleso, páka
  • na 8. 12.: skládání sil (jen ti, kteří doposud test nepsali)
  • na 8. 11.: gravitační síla - jednoduchý příklad
  • na 20. 10.: pohyb - druhy pohybů, rychlost, dráha, čas, graf nerovnoměrného pohybu, skládání rychlostí (jen vy, co jste test doposud nepsali)
  • na 22. 9.: pohyb tělesa, trajektorie, dráha, výpočet rychlosti

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci