Domácí práce
 • domácí práce na 6. 6.: bylo by dobré si do sešitu zpracovat zápis 7-53
 • domácí práce na 9. 5.: do sešitu napiš své zrcadlově převrácené jméno a příjmení (stačí hůlkovým písmem)
 • domácí práce na 2. 5.: mrkněte, zda máte v sešitě zpracované zápisy 7-43 a 7-44
 • domácí práce na 2. 5.: doplňte do sešitu zatmění Měsíce podle zápisu 7-42
 • domácí práce na 27. 4.: doplňte (opište, vytiskněte) do sešitu zápis 7-40
 • domácí práce na 11. 4.: pokud jsi v hodině nestihl, zpracuj di sešitu zápis 7-39
 • domácí práce na 16. 3.: výjimečně PS str. 34/3
 • domácí práce na 10. 11.: hodina fyziky bude vedena v čase běžného rozvrhu pro žáky, kteří jsou doma, on-line prostřednictvím MS Teams
 • domácí práce na 22. 9.: doplň příklad zadaný v hodině (kolik metrů za 1 sekundu urazí Honza, když mu 1 km trvá 4 min a 10s)
Písemné práce
 • na 8. 6.: světelné jevy
 • na 25. 4.: mechanické vlastnosti plynů (pro, ty, kteří test ještě nepsali)
 • na 13. 4.: mechanické vlastnosti plynů
 • na 30. 3.: mechanické vlastnosti kapalin
 • na 2. 3.: hydraulická zařízení (jen pro ty, kteří test nepsali - JB, PČ, RP, VS)
 • na 14. 2.: tlak, tlaková síla (pouze pro ty, co minulý týden chyběli)
 • na 15. 12.: skládání sil, rovnováha tělesa, těžiště tělesa, tření, třecí síla
 • na 24. 11.: gravitační síla
 • na 10. 11.: jednoduchý až primitivní příklad na notoricky známé skládání rychlostí (pro ty, kteří test ještě nepsali)
 • na 18. 10.: dlouho slibovaná opravná práce na rychlost, dráhu, čas; započítává se lepší známka 
 • na 6. 10.: klid a pohyb tělesa, druhy pohybů, rychlost, dráha, čas

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci