• V úterý 31. května 2022 se uskuteční naučná exkurze do Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Bližší podrobnosti naleznete v příloze.
  • Dnes je poslední možnost přihlásit se (a zaplatit) exkurzi na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně.
Domácí práce
  • domácí práce na 6. 6.: doneste si prosím pracovní sešity ke kontrole
  • domácí práce na 2. 5.: připravte se na debatu na téma jaderná energetika, podkladem pro přípravu může být zápis 9-28; nejlépe argumentující budou odměněni
  • domácí práce na 11. 4.: doplňte do sešitu zápis 9-27
Písemné práce
  • na 2. 5.: jaderné reakce, jaderná elektrárna, jaderná energetika
  • na 28. 3.: radioaktivita, poločas přeměny, využití radioaktivního záření
  • na 28. 2.: Elektromagnetické záření a jeho zdroje
  • na 24. 1.: polovodiče, elektrické spotřebiče v domácnosti
  • na 22. 11.: od elektromagnetické indukce po rozvodnou el. soustavu včetně
  • na 11. 10.: magnetické pole, elektromagnet a jeho využití, cívka s proudem v magnetickém poli

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci