Zítřejší oběd:
polévka zeleninová s cizrnou, zapečené špagety s mozzarellou, okurkový salát, čaj s citrónem

  • hodina fyziky proběhne on-line v běžném čase (tedy 10:00-10:45), buďte prosím připraveni na MS Teams
Písemné práce
  • na 7. 12.: střídavý proud (od elektromagnetické indukce po el. rozvodnou síť)
  • na 4. 11.: opakovaný test pro zájemce od 14:00 do 14:45 bude dostupný (F9_04_mag_pole_elektromagnet_shrnuti), prosím především KI; RK DM a JS, aby test napsali, neeviduji u nich zatím žádnou známku
  • na 2. 11.: magnetické pole, elektromagnet  a jeho využití, otaáčivý účinek magnetického pole, elektromotor, elmag. indukce - způsob vypracování bude upřesněn