Dnešní oběd:
polévka špenátová, lososové nugetky nemleté, bramborová kaše zelný salát s paprikami a žampiony, džus

  • hodina fyziky proběhne on-line v běžném čase (tedy 10:00-10:45), buďte prosím připraveni na MS Teams
Písemné práce
  • na 29. 3.: Jaderná energie - úvod, radioaktivita, poločas přeměny; spusťte zde, poté prosím zpracujte zápis  9-26
  • na 1. 3.: elektromagnetické záření
  • na 4. 2.: polovodiče, elektrické spotřebiče v domácnosti, ochrana před úrazem elektrickým proudem (proběhne na začátku hodiny matematiky)
  • na 7. 12.: střídavý proud (od elektromagnetické indukce po el. rozvodnou síť)
  • na 4. 11.: opakovaný test pro zájemce od 14:00 do 14:45 bude dostupný (F9_04_mag_pole_elektromagnet_shrnuti), prosím především KI; RK DM a JS, aby test napsali, neeviduji u nich zatím žádnou známku
  • na 2. 11.: magnetické pole, elektromagnet  a jeho využití, otaáčivý účinek magnetického pole, elektromotor, elmag. indukce - způsob vypracování bude upřesněn