Domácí práce
  • domácí práce na 22. 3.: Minerály - poznávačka qpoznávačka minerály.
  • domácí práce na 14. 12.: Dobrý den, pro ty, kteří jsou doma přikládám prezentaci na čich a chuť. qČich a chuť.
  • domácí práce na 30. 11.: Prezentace pro domácí přípravu. Sluch qSluch.
Písemné práce
  • na 8. 6.: Horniny - dělení podle vzniku, vznik Země, stavba Země, zemětřesení, sopečná činnost
  • na 29. 4.: Minerály - od oxidů až po křemičitany (včetně úterního zápisu)
  • na 4. 3.: Geologie - vědy, geolog a jeho pomůcky, mineralogie, vznik a vlastnostri minerálů, prvky
  • na 14. 12.: Zrak, sluch, čich a chuť
  • na 11. 11.: PÍSEMNÁ PRÁCE BUDE VE ČTVRTEK 5. HODINU, KDY BUDE PŘÍRODOPIS MÍSTO VKZ, VKZ BUDE TEDY V PÁTEK PRVNÍ HODINU!!! Vylučovací soustava, povrch těla, nervová soustava
  • na 1. 10.: Dýchací a trávicí soustava člověka

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci