• V dnešní hodině jsme probírali základy etikety. Přikládám pracovní list. Prosím, abyste měli tento list v sešitě vytištěný, nebo opsaný. etiketa.
Domácí práce
  • domácí práce na 11. 2.: V pátek 11. února budu kontrolovat sešit. V sešitě budou zápisy, sešit bude obalený a upravený.
  • domácí práce na 19. 11.: Najděte citát, přísloví či rčení, které se týká komunikace (u citátu uveďte autora). Př. Líná huba holé neštěstí.
  • domácí práce na 10. 9.: Vymyslete motto ( heslo), které se hodí k vaší rodině. Můžete využít také přísloví, rčení, pořekadlo. Napište tam také krátké vysvětlení.
Písemné práce
  • na 4. 3.: V pátek 4. 3. bude malý test na téma zdraví a výživa. Studujte z tohoto materiálu. VKZ 1.
  • na 18. 2.: Test - výživa
  • na 24. 9.:  

    Test -rodina, typy rodiny, funkce rodiny, výchovné styly, příbuzenské vztahy

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci