• Příspěvek na výtvarné pomůcky 100 Kč se platí spolu s ostatními platbami třídním učitelům. Do hodin si žáci nosí plášť/staré tričko ap. a jsou tak zodpovědní za ochranu svého oděvu před ušpiněním.
Domácí práce
  • domácí práce na 5. 4.: MUO - prožitková lekce 20 Kč.
  • domácí práce na 11. 1.: Přineste si zrcátko, ve kterém bude vidět celý obličej.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci