• Aktuální učivo:

  VESMÍR - Výzkum vesmíru. Vznik vesmíru. Uspořádání vesmíru. Sluneční soustava.

  PLANETA ZEMĚ - Tvar a rozměry Země. Určování zeměpisné polohy. Pohyby Země. Rotace Země kolem osy. Čas na Zemi. Oběh Země kolem Slunce. Měsíc.

  MAPA - Co je to mapa. Části mapy. Měřítko mapy. Druhy map. Výškopis (barvy, kóty, vrstevnice).

  LITOSFÉRA - Složení Země. Vznik kontinentů. Vznik pohoří. Sopečná činnost. Eroze. Vznik ostrovů.

  HYDROSFÉRA - Voda na Zemi. Koloběh vody. Tekoucí voda. Stojatá voda. Ledovec.

  ATMOSFÉRA - Složení atmosféry. Vrstvy atmosféry.

Domácí práce
 • domácí práce na 17. 1.: Pracovní list - mapa
Písemné práce
 • na 30. 5.: Hydrosféra
 • na 10. 5.: Litosféra (Výměna - pondělí matematika, úterý zeměpis)
 • na 4. 4.: Mapa
 • na 9. 2.: Planeta Země
 • na 15. 11.: Určování zeměpisné polohy

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci