Dnešní oběd:
polévka gulášová, bramborové špalíčky s mákem, zakysanou smetanou, malinovým přelivem, ochucené mléko

 • Aktuální učivo:

  VESMÍR - Výzkum. Struktura. Vznik. Sluneční soustava.

  PLANETA ZEMĚ - Tvar a rozměry Země. Zeměpisné souřadnice. Rovnoběžky. Poledníky. Určování zeměpisné polohy. Pohyby Země. Měsíc.

  MAPA - Části mapy. Výškopis. Měřítko mapy. Druhy map.

  PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ - Složení Země. Litosféra (pohyb lit. desek, vznik kontinentů, vznik pohoří, sopečná činnost, vznik ostrovů, eroze). Hydrosféra (voda na Zemi, koloběh vody).

Domácí práce
 • domácí práce na 21. 4.: Tekoucí voda - zápis.
 • domácí práce na 21. 4.: Hydrosféra - zápis.
 • domácí práce na 14. 4.: Video VODA
 • domácí práce na 9. 4.: Eroze - zápis.
 • domácí práce na 7. 4.:  

    Vznik ostrovů - zápis.

 • domácí práce na 31. 3.: Vyplňte první stránku pracovního listu a nalepte do sešitu jako zápis. Ostatní stránky můžete podle zájmu.

    Sopky.

 • domácí práce na 26. 3.: Video Jak vzniká zemětřesení
 • domácí práce na 24. 3.: Vznik pohoří - zápis.
 • domácí práce na 19. 3.: Prezentace - Vrásnění.
 • domácí práce na 19. 3.: Zápis - vznik kontinentů.
 • domácí práce na 12. 3.: Zápis z hodiny

    Přírodní složky a oblasti Země.

 • domácí práce na 12. 3.: Prezentace z hodiny

    Litosféra.

 • domácí práce na 5. 3.: Druhy map.
 • domácí práce na 26. 2.: Z důvodu návštěvy lékaře se páteční online hodina ruší. Pokuste se samostatně dokončit zbylé úlohy v pracovním listu o měřítku. Ve středu zkontrolujeme.
 • domácí práce na 19. 2.: Tento pracovní list si vytiskněte a připravte na příští hodinu, budu ho chtít vidět.

    Pracovní list - měřítko mapy.

 • domácí práce na 19. 2.:  

    Dnešní zápis.

 • domácí práce na 17. 2.: Z videa Měřítko mapy si doplňte zápis, který je na konci, pokud ho ještě nemáte.
 • domácí práce na 5. 2.: Dokončete si zápis výškopisu, kdo to nestihnul.

    Výškopis - zápis.

 • domácí práce na 27. 1.: Jen zelený rámeček

    Výškopis - zápis.

 • domácí práce na 22. 1.:  

    Mapa - zápis.

 • domácí práce na 20. 1.: Vytvořte vlastní mapu a vložte do připraveného zadání v Teams.

    Mapa - pracovní list.

 • domácí práce na 8. 1.: Měsíc.
 • domácí práce na 6. 1.: Fáze Měsíce a zatmění
 • domácí práce na 16. 12.: Zápis z dnešní hodiny

    Časová pásma.

 • domácí práce na 4. 12.: Dokončete zápis z prezentace (podzim, zima, jaro), ve škole zkontroluju!
 • domácí práce na 2. 12.: K zápisu v sešitě přidejte slide 4 (důsledky oběhu Země kolem Slunce) a 5 (léto)
 • domácí práce na 27. 11.: Udělejte si z prezentace zápis o oběhu Země kolem Slunce - slide 3.
 • domácí práce na 25. 11.: Udělejte si zápis z prezentace. Slide 1 a 2.

  Pohyby Země

 • domácí práce na 20. 11.: Komu se křížovky nezobrazují správně, zkuste ještě tady v jiném formátu.

    Křížovka --- Křížovka 2. část.

 • domácí práce na 20. 11.: Přikládám druhou část křížovky, ještě bude třetí. Je to trochu delší, ale komu se podaří vyřešit a vložit do zadání v Teams, dostane jedničku. Máte čas do pondělní půlnoci.

    Křížovka 2. část.

 • domácí práce na 13. 11.: Pokuste se vyluštit přiloženou křížovku, počet čárek je počet písmen, tajenka je ve čtverečcích. Křížovka je tam dvakrát stejná, tak stačí jednou. laugh

    Křížovka.

 • domácí práce na 11. 11.: uč. str. 12/1. úkol s kladívkem, určení souřadnic Carlových zastávek
 • domácí práce na 6. 11.: Vypracujte úkol z pracovního listu (určení zeměpisné polohy).
 • domácí práce na 4. 11.: Zde ještě dnešní prezentace, jen pro připomenutí

    Poledníky a rovnoběžky.

 • domácí práce na 23. 10.: Pročíst, popř. zapsat část pracovního listu o zeměpisné délce.
 • domácí práce na 21. 10.: Znovu projděte, případně zapište část pracovního listu o zeměpisné šířce.
 • domácí práce na 16. 10.: Zeměpisné souřadnice - pracovní list.
 • domácí práce na 14. 10.: Podívejte se na úvodní video k dalšímu učivu o zeměpisných souřadnicích.
Písemné práce
 • na 16. 4.: Složení Země, litosféra
 • na 10. 3.: Mapa
 • na 13. 1.: Planeta Země
 • na 9. 10.: Vesmír