• Aktuální učivo:

    VESMÍR - Výzkum vesmíru. Vznik vesmíru. Struktura vesmíru. Sluneční soustava.

    PLANETA ZEMĚ - Tvar a rozměry Země. Složení Země. Orientace na Zemi. Zeměpisná souřadnicová síť. Určování zeměpisné polohy. Pohyby Země. Čas na Zemi. Měsíc.

    MAPA - Co je mapa? Části mapy. Měřítko mapy. Výškopis na mapě. Druhy map.

Písemné práce
  • na 22. 3.: Mapa
  • na 19. 1.: Planeta Země
  • na 8. 12.: Určování zeměpisné polohy
  • na 13. 10.: Vesmír

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci