• Aktuální učivo:

  ČESKÁ REPUBLIKA - Povrch. Typy krajin. Podnebí. Vodstvo. Ochrana životního prostředí. Obyvatelstvo. Hospodářství.

  KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY - Moravskoslezský kraj. Liberecký kraj. Královéhradecký kraj. Jihomoravský kraj. Vysočina. Zlínský kraj. Plzeňský kraj. Jihočeský kraj. Olomoucký kraj. Ústecký kraj. Pardubický kraj. Karlovarský kraj. Středočeský kraj. Praha.

  GLOBALIZACE - Globalizace. Dopady globalizace. Globalizace v různých odvětvích života. Rozdíly ve vyspělosti zemí.

  INTEGRACE ZEMÍ - Kolonizace a dekolonizace. Mezinárodní organizace.

Písemné práce
 • na 18. 5.: Globalizace
 • na 6. 4.: Kraje ČR II. - Jihočeský kraj. Olomoucký kraj. Ústecký kraj. Pardubický kraj. Karlovarský kraj. Středočeský kraj. Praha.
 • na 16. 2.: Kraje ČR I. - Moravskoslezský kraj. Liberecký kraj. Královéhradecký kraj. Jihomoravský kraj. Vysočina. Zlínský kraj. Plzeňský kraj.
 • na 13. 12.: Hospodářství ČR
 • na 3. 11.: ČR - přírodní podmínky a obyvatelstvo
Důležité:

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci