Dnešní oběd:
polévka gulášová, bramborové špalíčky s mákem, zakysanou smetanou, malinovým přelivem, ochucené mléko

Aktuálně
 • Milí rodiče, milé děti,

  od 1. 3. přecházíme opět na distanční výuku. Od pondělí do pátku bude probíhat on-line výuka v tomto čase: 8,00 - 9,00. Těším se na vás. Z. Smékalová

   

  Ve čtvrtek 22.dubna proběhnou on-line konzultační třídní schůzky v době od 16.00 do 18.00 hodin. Čas je možno si rezervovat do formuláře na webových stránkách školy.

  Platba za kroužky, kterou jsme vybírali v 1.pololetí tohoto školního roku, Vám bude v poměrné částce vrácena. Škola v přírodě se uskuteční podle aktuální epidemiologické situace a informace obdržíte nejpozději do poloviny května.

  Ve školním roce 2021 / 2022 bude 3. ročník rozdělen na třídy 3.A a 3.B.

  22. 4. Domácí úkoly: 

  Matematika: str. 26 / cv. 1, 2, 3 , 4

  Procvičujte prosím násobení i dělení 2 a 3. Příští týden ( 27. 4. ) bude na násobení a dělení prověrka.

  Písanka: str. 25

  V pátek 23.4. budou děti na online výuku potřebovat tabulku, fix, pracovní sešit ČJ, matematiku a malý sešit matematiky.
   

  21. 4. Domácí úkoly: 

  Matematika: dokončit str. 25

  Procvičujte prosím násobení i dělení 2 a 3.

  Český jazyk: naučit se spojky na str. 27 ( říkanka )

  Písanka: str. 24

  Ve čtvrtek 22.4. budou děti na online výuku potřebovat tabulku, fix, učebnici ČJ a matematiku.
   

   

  20. 4. Domácí úkoly: 

  Matematika: str. 24 / cv. 8, str. 25 / cv. 1, 2

  Procvičujte prosím násobení a dělení.

  Prvouka: str. 42 / cv. 3, 4

  Ve středu 21.4. budou děti na online výuku potřebovat tabulku, fix, pracovní sešit ČJ, čítanku a matematiku.

   

  19. 4. Domácí úkoly: 

  Matematika: str. 24 / cv. 5, 6

  Písanka: str. 23

  V úterý 20.4. budou děti na online výuku potřebovat tabulku, fix, učebnici ČJ, čítanku a matematiku.

   

  9. 4. Domácí úkoly:

  Matematika: str. 22 / cv. 4, 5

  Písanka: str. 21

  V úterý si děti přinesou do školy čtenářské deníky.

  8. 4. Domácí úkoly:

  Matematika: str. 22 / cv. 1,2,3

  Prvouka: str. 40

  V pátek 9.4. budou děti na online výuku potřebovat tabulku, fix, pracovní sešit ČJ a matematiku.

  7. 4. Domácí úkoly:

  Matematika: str. 20 / cv. 7, 8, 9

  Prvouka: str. 39

  Písanka: str. 20

  Ve čtvrtek 8.4. budou děti na online výuku potřebovat tabulku, fix, čítanku a matematiku.

  Přeji všem dětem i rodičům požehnané Velikonoce.

  6. 4. Domácí úkoly:

  Matematika: str. 20 / cv. 1, 2, 3 

  Písanka: str. 19

  Ve středu 7.4. budou děti na online výuku potřebovat tabulku, fix, učebnici ČJ, pracovní sešit, čítanku a matematiku.

  31. 3. Domácí úkoly:

  Matematika: str. 19 / cv. 3 a cv. 4

  Český jazyk:  str. 25 / cv. 3

  Písanka: str. 18

  V úterý 6.4. budou děti na online výuku potřebovat tabulku, fix, učebnici ČJ, čítanku a malý sešit do matematiky.

  Přeji všem dětem i rodičům požehnané Velikonoce.

  30. 3. Domácí úkoly:

  Matematika: str. 18 / cv. 5, str. 19 / cv. 2

  Český jazyk: dokončit str. 24

  Prvouka: str. 38

  Na zítřejší online výuku budou děti potřebovat tabulku, fix, pracovní sešit ČJ a matematiku.

   

 • Vážení rodiče,

  v souvislosti s nově přijatou zákonnou povinností účastnit se distančního vzdělávání přijímáme technická opatření umožňující zajistit tuto formu vzdělávání.

  Jako nejvýhodnější a v rámci ochrany dat z našeho pohledu nejbezpečnější jsme přijali toto řešení:

  1. Distanční výuka bude probíhat tak jako na jaře prostřednictvím webových stránek školy a na platformě MS Office 365, resp. její součásti MS Teams, One Note.
  2. Každému žákovi byl či bude zřízen samostatný školní účet, na němž bude mít po svém přihlášení dostupnou veškerou jím navštěvovanou výuku.
  3. S přihlašovacími údaji budou žáci i zákonní zástupci, seznámeni prostřednictvím třídních učitelů.
  4. Systém běží online na všech běžných zařízeních – PC, tablet, mobilní telefon a na všech běžných operačních systémech (Windows, Mac, Android).
  5. V hodinách informatiky budou žáci seznámeni s možnostmi MS Office 365 MS Teams a s prací na těchto platformách.

   

  Samotná distanční výuka se bude řídit Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem, vydaným MŠMT dne 23. 9. 2020, jehož plné znění naleznete na této adrese: https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani .

   

  Pokud oprávněné orgány nařídí zrušení prezenční výuky, budete včas o zahájení distanční výuky informováni prostřednictvím mailu a školního webu.

   

  Mgr. Zdeněk Navrátil

   

  Základní pravidla distanční výuky:

  1. Případná vyhlášená on-line distanční výuka proběhne v dopoledních hodinách od 8.00 do 9.00 pro 1. stupeň a od 9.00 do 12.00 pro 2. stupeň. Přesný rozvrh hodin pro jednotlivé třídy bude zveřejněn podle aktuální situace a budete s ním seznámeni dopředu.
  2. Distanční výuka je pro žáky povinná a to jak on-line forma, tak následná off-line forma, kdy žáci budou plnit zadané úkoly. Neúčast žáka na on-line výuce musí zákonný zástupce omluvit. Nepřipojení se k online výuce a neplnění zadaných úkolů bude považováno za absenci.
  3. Během distanční výuky budou žáci klasifikováni. S formou klasifikace budete v případě vyhlášení distanční výuky včas seznámeni.
  4. Žáci vzdělávaní distanční formou mají nárok na oběd ve školní jídelně.

     

  Žáci 2. A  budou mít v případě distanční výuky všechny potřebné materiály i informace 

  na stránkách své třídy.

  Na těchto stránkách budou také úkoly k vypracování s termínem odevzdání.

  O aktuálním dění Vás budu průběžně informovat.

  Prosím, pravidelně sledujte stránky školy a naší třídy.

  S pozdravem Zuzana Smékalová

          

   

   

  Vstupní dotazník k distanční výuce pro rodiče:

   

  1. Má vaše dítě pro možnou distanční výuku využívat:

  a) počítač, notebook (s kamerou a mikrofonem)

  b) tablet

  c) chytrý telefon

  d) nemá nic

   

  2. Má vaše dítě možnost tisknout materiály?

   

  3. Má vaše dítě možnost připojení k internetu (wi-fi, data)?