Zítřejší oběd:
vývar se svatebními nudlemi, svíčková na smetaně, knedlík vícezrnný, džus

Aktuálně
 • Milí rodiče,

  z nařízení MŠMT máme 1 hodinu týdně strávit venku na čerstvém vzduchu. V případě příznivého počasí budeme chodit ven ve čtvrtek. Dejte dětem prosím každý čtvrtek vhodné oblečení a obuv. 

  Ve středu bude až do odvolání tento rozvrh: ČJ, M, ČJ ( čtení, psaní ), KV

  21. 1. Domácí úkol: písanka - dopsat str. 35

  20. 1. Domácí úkol: M: str. 8 / cv. 2

  19. 1. Domácí úkol: M: str. 7 / cv. 6

                                    čítanka : str. 68 a 69 - 1x přečíst

  18. 1. Domácí úkol: písanka - dokončit str. 33

                                   ČJ - str. 49 / cv. 4

  11,1. Domácí úkol: písanka - dokončit str. 31

                                  M - str. 4 / dokončit cv. 1

  12. 1. Domácí úkol: prvouka - str. 22 / cv. 2, 3

  12. 1. Prosím, aby si děti udělaly opravy ve všech sešitech ( český jazyk, diktáty, matematika - prověrky ).

  14. 1. Domácí úkol: čtení - str. 65 -  Kmotr Matěj: přečíst 2 x

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Vážení rodiče,

  v souvislosti s nově přijatou zákonnou povinností účastnit se distančního vzdělávání přijímáme technická opatření umožňující zajistit tuto formu vzdělávání.

  Jako nejvýhodnější a v rámci ochrany dat z našeho pohledu nejbezpečnější jsme přijali toto řešení:

  1. Distanční výuka bude probíhat tak jako na jaře prostřednictvím webových stránek školy a na platformě MS Office 365, resp. její součásti MS Teams, One Note.
  2. Každému žákovi byl či bude zřízen samostatný školní účet, na němž bude mít po svém přihlášení dostupnou veškerou jím navštěvovanou výuku.
  3. S přihlašovacími údaji budou žáci i zákonní zástupci, seznámeni prostřednictvím třídních učitelů.
  4. Systém běží online na všech běžných zařízeních – PC, tablet, mobilní telefon a na všech běžných operačních systémech (Windows, Mac, Android).
  5. V hodinách informatiky budou žáci seznámeni s možnostmi MS Office 365 MS Teams a s prací na těchto platformách.

   

  Samotná distanční výuka se bude řídit Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem, vydaným MŠMT dne 23. 9. 2020, jehož plné znění naleznete na této adrese: https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani .

   

  Pokud oprávněné orgány nařídí zrušení prezenční výuky, budete včas o zahájení distanční výuky informováni prostřednictvím mailu a školního webu.

   

  Mgr. Zdeněk Navrátil

   

  Základní pravidla distanční výuky:

  1. Případná vyhlášená on-line distanční výuka proběhne v dopoledních hodinách od 8.00 do 9.00 pro 1. stupeň a od 9.00 do 12.00 pro 2. stupeň. Přesný rozvrh hodin pro jednotlivé třídy bude zveřejněn podle aktuální situace a budete s ním seznámeni dopředu.
  2. Distanční výuka je pro žáky povinná a to jak on-line forma, tak následná off-line forma, kdy žáci budou plnit zadané úkoly. Neúčast žáka na on-line výuce musí zákonný zástupce omluvit. Nepřipojení se k online výuce a neplnění zadaných úkolů bude považováno za absenci.
  3. Během distanční výuky budou žáci klasifikováni. S formou klasifikace budete v případě vyhlášení distanční výuky včas seznámeni.
  4. Žáci vzdělávaní distanční formou mají nárok na oběd ve školní jídelně.

     

  Žáci 2. A  budou mít v případě distanční výuky všechny potřebné materiály i informace 

  na stránkách své třídy.

  Na těchto stránkách budou také úkoly k vypracování s termínem odevzdání.

  O aktuálním dění Vás budu průběžně informovat.

  Prosím, pravidelně sledujte stránky školy a naší třídy.

  S pozdravem Zuzana Smékalová

          

   

   

  Vstupní dotazník k distanční výuce pro rodiče:

   

  1. Má vaše dítě pro možnou distanční výuku využívat:

  a) počítač, notebook (s kamerou a mikrofonem)

  b) tablet

  c) chytrý telefon

  d) nemá nic

   

  2. Má vaše dítě možnost tisknout materiály?

   

  3. Má vaše dítě možnost připojení k internetu (wi-fi, data)?