Aktuálně
 • Žlutý úkolníček bude sloužit k zapisování úkolů, děti ho nosí každý den. Žákovský deník nosí děti taky každý den.

  Všechny učebnice, pracovní sešity, sešity, úkolníček a žákovský deník musí být obalené. Budeme potřebovat 10 obalů na sešity A5. 

  Tento školní rok nebude klasický tělocvik ve škole, ale plavání. Plavání začíná 7. 9. 2022. Děti musí mít plavky, podepsanou osušku, koupací čepici pro děti s dlouhými vlasy, pití svačinu v batůžku. Aktovku si děti ráno zanesou do šatny. S batůžkem, oblečeni a obuti budou čekat na chodbě před jídelnou nejpozději v 7:55 hodin. V 8:00 hodin vyrážíme. Obě cesty půjdeme pěšky. Vycvik probíhá od 8:45 do 9:30 hod.

  Za pracovní sešity, sešity a výtvarné potřeby vybíráme 820 Kč. Tuto částku prosím zaplaťte do 16. září 2022 na účet školy. Číslo účtu  - 377842523/0300 a napište jméno dítěte a třídu.

 • Třídní schůzky

  informace vedení školy:

  • Školní družina (1.-3. třída): ráno 6.30 – 7.40, odpoledne do 16.00
  • Odhlašování obědů nemocných dětí, první den nemoci má dítě nárok na dotovaný oběd, další dny si rodiče mohou vyzvednout oběd, ale platí plnou cenu oběda.
  • Školní úrazy – nahlásit úraz učiteli co nejdříve, na pozdější nahlášení nemusí být brán zřetel
  • Parkování kol a koloběžek na školním dvoře bude možné od pondělka 19. 9. 2022. Brána by měla být otevřená od 6.30 hodin. Pokud nebude poproste paní vychovatelku nebo paní uklizečky.
  • Opravy školy – v průběhu minulého školního roku škola čerpala investiční peníze z programu ITI Olomoucké aglomerace. Za tyto prostředky byl zbudovaný bezbariérový přístup do školy a přistaveno sociální zařízení. Dále byla kompletně rekonstruovány 3 místnosti ve 2. patře školy – PC učebna, učebna současné 6. třídy, a učebna Fy, Ch, Př (laboratoř), která byla vybavena novými pomůckami. Kromě toho byla provedena plná podpora pro konektivitu budovy zbudováním robustní počítačové sítě se zabezpečením odpovídajícím nejvyšším bezpečnostním standardům.

   

  Třídní učitel

  • Doučování žáků: září až prosinec 2021 - Mám skupinku žáků na doučování ve čtvrtek od 13.00 hodin, kdo by se chtěl přidat, stačí napsat a domluvíme se.
  • Omlouvání dětí – V den plavání omluvte děti, které nejdou na bazén vůbec (pokud předtím nechyběly) nebo které neplavou.
  • Prosím, v tomto školním roce kontrolujte dětem vlasy. Během sušení vlasů po plavání se mohou rozšířit mezi dětmi vši.
  • Platba za kroužky do konce září.
  • V říjnu budeme vybírat 250 Kč na třídní fond.
  • Povídali jsme si, které učebnice, prac. sešity a sešity potřebujeme na určitý předmět.
  • Knihy, které děti přečetly doma, donesou na ukázku do školy a zapíší si je na list -  MŮJ SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH.

   

Čtvrtek 29. září 2022
 • 2.A třída - domácí práce: : ČJ - Napsali jsme diktát. Zkoušela jsem abecedu a básničku. V kruhu jsme říkali abecedu a kdo to spletl, tak vypadl. Učebnice 16/8 seřadili jsme slova podle abecedy a zapsali jsme je do sešitu. Děti skládali slova na kartičkách podle abecedy.

  M - Dodělali jsme str. 10/ 3 a celou str. 11 cv. 1, 2, 3 - hráli jsme si na obchodníky s papírovými penězi. Ve čtvrtek si napíšeme písemečku  - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.

  Čtení+psaní -

  Čtení - Četli jsme str. 13 některé děti na známky. Potom jsme přečetli říkadla na str. 14. Dú číst. str. 15 Na máku - na pátek.

  Start druháka - Napsali jsme str. 3/1, 5/1, 7/1 - všechny tvary písmene, 6/2. Dú 6/3 napsat na pátek.

  PRV - Moc děkuji dětem, že donesli různé přírodniny, udělali jsme si krásnou podzimní výstavku. Vyhodnotili jsme jablíčka.V učebnici na str. 10 a 11 jsme poznávali stromy, keře a rostliny v lese. Ukazovali jsme si listy a plody. Pustili jsme si video. V PS jsme stihli str. 16 a 19 nahoře.

 • Pondělí 3. října 2022
 • 2.A třída - domácí práce: : Každý doneste 5-8 vylisovaných listů. Kdo může, donese malou dýni.
 • Státní svátek.

  Zítřejší oběd:
  polévka z míchaných luštěnin, holandský řízek, bramborová kaše, salát Coleslaw nebo okurkový salát, mošt, sirup

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci