Aktuálně
 • Probrané učivo v pondělí 26.9.

  ČJ: PS ČJ str. 12/11,12,13.14.

  DÚ: PS ČJ str. 12/15, 13/16 ( procvičeno ústně)

  Ma: Písemné opakování z násobení číslem 2,3,4,5. Zápis slovní úlohy do sešitů. Násobky čísla 7 / učebnice str. 18/3,4

  DÚ: Opakovat násobky čísel  v řadě tam i zpět. Nově násobky čísla 7.

  VV: Složka na výkresy

   

  V pátek bude ve 3. třídě hodina dentální hygieny. Donést zubní kartáčky!!!

   

  Probrané učivo v úterý 27.9.

  ČJ: Slova protikladná. PS ČJ str. 14/celá, str. 15/1,2. Do sešitu opiš a doplň slova s B,P uprostřed a na konci slov. Učebnice str. 16/3 ( 2 řádky). Známky zapsané v ŽK.

  Ma: Opakování násobilky .( Početní řetězec - komu se dařilo, má jedničku v ŽK. ) Byly rozdány pracovní sešity číslo 6 ze 2. třídy, kde trénujeme dělení a násobení čísla 6. ( Pracovní sešity číslo 7 jsou u mě.)

  DÚ: Ma PS číslo 6/ 3,4. Procvičovat násobilku a dělení čísel 6 můžete zde, zde, zde,zde,zde,zde, zde a zde. Umět číselnou řadu násobků čísel 1 - 6 tam i zpět.

  V pátek písemné opakování na násobilku a dělení 1- 6.

  Prv: Svatý Václav

  Tv: Hry s míčem.

   

   

Pátek 30. září 2022
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj2): Spočítáte kolik máte doma postelí, židlí, stolů a dveří. Nakreslíte do sešitu jeden stůl, jednu postel, jednu židli a jedny dveře a k nim připíšete anglicky počet. (Pokud bude něčeho více než deset, napiš deset)
 • Anglický jazyk - písemná práce (aj1): TEST - PS str. 93!!!
 • Státní svátek.

  Zítřejší oběd:
  polévka z míchaných luštěnin, holandský řízek, bramborová kaše, salát Coleslaw nebo okurkový salát, mošt, sirup

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci