Aktuálně
 • Informatika - příští týden začnou kluci a budou pokračovat v liché týdny. Holky budou mít informatiku v sudé týdny.

  Tělesná výchova a křesťanská výchova - ve čtvrtky máme rozdělený tělocvik s křesťanskou výchovou. 3. hodinu mají děvčata TV a chlapci KV a čtvrtou hodinu si to vymění. Děvčata KV a chlapci TV.

  Čtenářský deník - do konce října odevzdat napsanou jednu knihu. 

  V pondělí a v pátky bude Čj čtení. V pátky do čtení nenosit čítanku, budeme číst společnou knihu.

  V pátky budou Čj sloh a M geometrie. 

  Školní klub - v pátek jsem informace od Vás řešila s paní zástupkyní. Paní zástupkyně musí zjistit kolik bude chodit do klubu čtvrťáků a podle toho se rozhodne. Měla by mi dát vědět do třídních schůzek. Pokud to budu vědět dřív, určitě dám vědět. 

 • Samostatná práce do HV

  Představím svůj hudební nástroj (napsané na papíře nebo jako prezentace).

  Hudební nástroj popíši, zařadím do skupiny 5-6 vět (např. dechový, bicí, strunný).

  Pokud tento nástroj mám doma, donesu ho ukázat popř. alespoň obrázek.

  Pokud to umím, můžu na ten hud. nástroj zahrát.

 • Na říjen budeme potřebovat do Pč listy, proto je postupně sbírejte a vylisujte.
 • Informace pro 5. třídu

  Úterý 1. 9. 2020 - Výuka proběhne 8:00-8:45 (9:00) hodin. Školní jídelna dodá obědy mezi 9:30-10:30. Žáci, kteří půjdou na oběd zůstanou v kmenových třídách.

  Středa 2. 9. 2020 - Kdo by měl zájem zpívat ve schole, sraz v chrámu sv. Kateřiny v 7:50 hodin a chlapci mohou samozřejmě ministrovat. Výuku zahajíme v 8:00 hodin ve třídě, od 8:30 hodin bude o. Hyacint sloužit slavnostní mši svatou. Na mši svatou musí mít všichni roušku. Konec vyučování v 11:40 hodin. S sebou pouzdro. Děti budou postupně dostávat pracovní sešity a sešity. 

  Čtvrtek 3. 9. 2020 - Zahájení výuky podle rozvrhu.

  Připomínám:

  1. Doručit okopírované kartičky pojišťovny.

  2. Kdo má možnost donese pokojovou rostlinu.

  3. Pokud máte možnost, prosím o vytisknuté fotografie z vašich cest o prázdninách.

  4. Pořídit si deníček na domácí úkoly.

  5. Najdi sešity z vlastivědy, čtení a čtenářský deník a pokud tam máš dost místa, tak je můžeš použít na tento školní rok.

   

  Do čtvrtka 3. 9. 2020 donést - vyplněnou žákovskou knížku ( změny telef. čísla a e-mailů hlasitě hned), výtvarné věci + papírové kapesníky, přihlášky do kroužků. Ručníky tentokrát nenoste, budou papírové.

  V tomto školním roce budu vybírat 782 Kč za výtvarné věci, sešity a pracovní sešity. Tuto částku zaplaťte do 25. 9. 2020. Pokud by někomu tato částka dělala problém, můžeme se domluvit na rozdělení částky. smiley

  Školní klub bohužel v rámci nových hygienických předpisů nemůže škola zajistit. Pokud budete mít problémy s odchodem vašich dětí, tak se mi (třídní učitelce) můžete ozvat na e-mail nebo na telefon.

  Každý pátek  bude otec Hyacint va škole. Jednou za měsíc bude probíhat svátost smíření ve školní kapli. Termíny upřesním.

  Co nás čeká: 

  10. 9. Společné třídní schůzky

  13. 9. Pouť na Svatém Kopečku

  14. 9. Zahájení práce v kroužcích

  Těším se na spolupráci s Vámi Linda Chlupová

   

Úterý 29. září 2020
 • 5. třída - DÚ: : Čítanka str. 9, vybrat jednu báseň a naučit se ji nazpamět
 • Středa 30. září 2020
 • Anglický jazyk - písemná práce (aj2): numbers - psaní čísel, porozumění, výslovnost, počítání
 • Důležité: