Zítřejší oběd:
polévka čočková se zeleninou, vepřové „štěstí“ (vepřové maso, žampiony, zelí, česnek, sójová omáčka), rýže dušená jasmínová, tvarohový cheesecake, sirup

Elektronická žákovská knížka

 

Elektronická žákovská knížka (eŽK) umožňuje rodičům kontrolovat aktuální průběžný prospěch, absenci a výchovná opatření udělená dítěti. Součástí eŽK jsou osobní údaje žáka evidované školou. Vaše připomínky k běhu aplikace oceníme zde.

Vstup do aplikace Elektronická žákovská knížka.

 

Klasifikace (typ a váha známky, vážený průměr, téma, datum)

Každá známka má svůj typ (písemná práce, ústní zkoušení…, tj. základní popis známky), který je provázán s váhou. Váha známky v rozmezí 1-10 známky udává "důležitost" známky pro výslednou klasifikaci (např. trojka ze čtvrtletní práce o váze 10 má stejný význam jako 10 trojek z orientačního zkoušení s nejmenší váhou 1). Systém eŽK následně v každém předmětu počítá vážený průměr, který respektuje váhu známky a který může být směrodatný pro stanovení výsledné známky. Ke známce učitelé přidávají informace o tématu, ze kterého byla udělena, a datum, kdy byla udělena (případně zapsána do eŽK). Tyto údaje mohou být vzhledem k množství učiteli zadávaných známek pouze orientační. V aplikaci lze najít i známky na vysvědčení za celou školní docházku.

 

Výchovná opatření

Elektronická ŽK umožňuje rovněž zaznamenávat výchovná opatření udělená v daném pololetí a za celé studium.

 

Průběžná docházka

V modulu absence lze sledovat průběžnou absenci v aktuálním pololetí.

 

Aktualizace dat

Všechny známky jsou aktualizovány minimálně 1x za týden, a to nejpozději v pátek.