Zkladn typografick pravidla

 

Typografick chybaSprvn znnPopis chyby
Mte jt,pane McLeane.Mte jt, pane McLeane.Chyb mezera za interpunknm znamnkem
Kluci zstali stt.Nevili tomu.Kluci zstali stt. Nevili tomu.
Slena kikla:Ne!Slena kikla: Ne!
ovoce(nap. jablka, hruky)ovoce (nap. jablka, hruky)Chyb mezera mezi slovem a zvorkou
Mte jt , pane McLeane.Mte jt, pane McLeane.Chybn mezera ped interpunknm znamnkem
Kluci zstali stt . Nevili tomu.Kluci zstali stt. Nevili tomu.
Slena kikla : Ne!Slena kikla: Ne!
ovoce ( nap. jablka, hruky )ovoce (nap. jablka, hruky)Uvozovky tsn obmykaj slovo
Posate se !Posate se!Interpunkn znamnka ke slovu
Stalo se nco? Stalo se nco?Uvozovky klademe z obou stran ke slovu
1.5.1 Promna prvk.1.5.1 Promna prvkTeka se nepe za nadpisy, tituly kapitol, u popis obrzk
Myslm ovoce jako jablka, hruky atp..Myslm ovoce jako jablka, hruky atp.Nep se dv teky za sebou
Dne 5.kvtna 1982 (5.5.1982)Dne 5. kvtna 1982 (5. 5. 1982)Datum se pe s mezerami
Pojte dl a posate se.Pojte dl a posate se.Obrcen poad znamnek
"Pojte dl a posate se."Pojte dl a posate se.Chybn uit anglick typ uvozovek
Hlasit se sml, dokud se k zmku nedostavili ostatn.Hlasit se sml, dokud se nedostavili ostatn k zmku.Jednopsmenn pedloka na konci dku
Pojte dl a posate se. odpovdl.Pojte dl a posate se, odpovdl.Chybn uit interpunkn znamnko
Pojte dl a posate se!, odpovdl.Pojte dl a posate se, odpovdl.Chybn zdvojen interpunkn znamnko
Myslel jsem to takto a ne jinak!Myslel jsem to takto a ne jinak!Zvrazuje se kurzvou, VELKMI nebo polotunmi psmeny
Jak uvd Laidler, byl bohem na zemi.Jak uvd Laidler, byl bohem na zemi.Citace se uvd v uvozovkch
Frdek- Mstek, Frdek Mstek, FrdekMstekFrdek-MstekChybn uit znamnko spojovnku
Jmna obyvatel - podobn jako jin jmna - uvdmeJmna obyvatel podobn jako jin jmna uvdmeChybn uit znamnko ve funkci pomlky