Školní družina

Školní družina je samozřejmou součástí péče o děti v době od 6:30 do 7:45 (příp. do začátku výuky) a po vyučování do 16:00 hod. K dispozici jsou dva moderně zařízené prostory v přízemí a ve 2. patře školy. Ve školní družině se děti věnují výtvarným, dramatickým činnostem, hrám, vycházkám po okolí, přípravě na výuku apod. Provoz družiny je rozdělen na tři oddělení. První pro žáky první třídy, druhé oddělení je určeno pro žáky druhé třídy, třetí oddělení pro žáky třetí třídy. Rodiče dětí přispívají v současné době škole na provoz družiny jednorázově částkou 750 Kč za dítě a pololetí platbou výhradně na účet školy , za dalšího sourozence již neplatí. Do školní družiny jsou přijímány pouze děti prvního stupně.

Z důvodu správné identifikace prosíme provádějte platbu za školní družinu bankovním převodem. Platební údaje budou (jako QR kód) generovány prostřednictvím modulu Platby v Bakalářích. Nedisponujete-li přístupem do Bakalářů (rodiče žáků prvních tříd), použijte prosím číslo účtu 377842523/0300, specifický symbol níže a jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce případně uveďte jméno dítěte. Děkujeme.

Oddělení Učitel Specifický
symbol
Platba
Školní družina I Tereza Procházková 2001 platba
Školní družina II Alžběta Havranová 2002 platba
Školní družina III Barbora Hukelová 2003 platba

Provoz školní družiny

Ráno: 6:30 otevření družiny, 7:30 družina se uzavírá, 7:45-8:00 odchod do výuky.

Po vyučování: 11:40 příchod dětí (1. a 2. třída) do družiny, 12:00 děti společně odchází do jídelny, 12:30 návrat z jídelny, 12:30-13:30 rodiče si mohou vyzvednout děti v dolní (malé) družině, 13:30-15:00 organizovaná činnost dětí - pracovní, esteticá, společenská, přírodovědní, sportovní, hudební, různé soutěže atp. (děti se s paní vychovatelkou nemusí zdržovat v prostorách školní družiny), 15:00-16:00 ukončení provozu družiny.

Zápisové lístky je třeba vyplnit z obou stran. Bez omluvenky děti nemohou opustit školní družinu. Je dobré, když děti mají věci na převlečení na ven.

Další informace získáte u pí. vychovatelky Terezy Procházkové, tel. 734 440 479 (školní družina I) nebo pí. uč. Alžběty Havranové (školní družina II), resp. pí. vychovatelky Barbory Hukelové. (školní družina III).

Upozorňujeme rodiče, že všechna oddělení školní družiny budou v čase mezi 14. a 15. hodinou (s výjimkou velmi nepříznivého počasí) na vycházce v parku. Je proto nutné naplánovat vyzvednutí dítěte před 14. nebo po 15. hodině.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci