Hlavní prázdniny.

Školní družina

Školní družina je samozřejmou součástí péče o děti v době od 6:30 do 7:45 (příp. do začátku výuky) a po vyučování do 16:00 hod. K dispozici jsou dva moderně zařízené prostory v přízemí a ve 2. patře školy. Ve školní družině se děti věnují výtvarným, dramatickým činnostem, hrám, vycházkám po okolí, přípravě na výuku apod. Provoz družiny je rozdělen na dvě oddělení. První pro žáky první a druhé třídy, druhé oddělení je určeno pro ostatní žáky prvního stupně. Rodiče dětí přispívají v současné době škole na provoz družiny jednorázově částkou 500,- za dítě a pololetí, za dalšího sourozence již neplatí. Do školní družiny jsou přijímány pouze děti prvního stupně.

 

Provoz školní družiny

Ráno: 6:30 otevření družiny, 7:30 družina se uzavírá, 7:45-8:00 odchod do výuky.

Po vyučování: 11:40 příchod dětí (1. a 2. třída) do družiny, 12:00 děti společně odchází do jídelny, 12:30 návrat z jídelny, 12:30-13:30 rodiče si mohou vyzvednout děti v dolní (malé) družině, 13:30-15:00 organizovaná činnost dětí - pracovní, esteticá, společenská, přírodovědní, sportovní, hudební, různé soutěže atp. (děti se s paní vychovatelkou nemusí zdržovat v prostorách školní družiny), 15:00-16:00 ukončení provozu družiny.

Zápisové lístky je třeba vyplnit z obou stran. Bez omluvenky děti nemohou opustit školní družinu. Je dobré, když děti mají věci na převlečení na ven.

Další informace získáte u pí. vychovatelky Evy Lehečkové, tel. 732 142 405 (školní družina I) nebo pí. uč. Magdaleny Šímové (školní družina II), resp. pí. vychovatelky Marie Klučkové. (školní družina III).

Upozorňujeme rodiče, že školní družina III bude v čase mezi 14. a 15. hodinou (s výjimkou velmi nepříznivého počasí) na vycházce v parku. Je proto nutné naplánovat vyzvednutí dítěte před 14. nebo po 15. hodině.