Školní družina

Školní družina je samozřejmou součástí péče o děti v době od 6:30 do 7:45 (příp. do začátku výuky) a po vyučování do 16:00 hod. K dispozici jsou dva moderně zařízené prostory v přízemí a ve 2. patře školy. Ve školní družině se děti věnují výtvarným, dramatickým činnostem, hrám, vycházkám po okolí, přípravě na výuku apod. Provoz družiny je rozdělen na tři oddělení. První pro žáky první třídy, druhé oddělení je určeno pro žáky druhé třídy, třetí oddělení pro žáky třetí třídy. Rodiče dětí přispívají v současné době škole na provoz družiny jednorázově částkou 500,- za dítě a pololetí platbou výhradně na účet školy 377842523/0300 s uvedením jména dítěte a variabilního symbolu, za dalšího sourozence již neplatí. Do školní družiny jsou přijímány pouze děti prvního stupně.

Oddělení Učitel Variabilní
symbol
QR kód
platby
Školní družina I Eva Lehečková 2001

Školní družina II Magdalena Šímová 2002

Školní družina III Radka Spěšná 2003

 

Provoz školní družiny

Ráno: 6:30 otevření družiny, 7:30 družina se uzavírá, 7:45-8:00 odchod do výuky.

Po vyučování: 11:40 příchod dětí (1. a 2. třída) do družiny, 12:00 děti společně odchází do jídelny, 12:30 návrat z jídelny, 12:30-13:30 rodiče si mohou vyzvednout děti v dolní (malé) družině, 13:30-15:00 organizovaná činnost dětí - pracovní, esteticá, společenská, přírodovědní, sportovní, hudební, různé soutěže atp. (děti se s paní vychovatelkou nemusí zdržovat v prostorách školní družiny), 15:00-16:00 ukončení provozu družiny.

Zápisové lístky je třeba vyplnit z obou stran. Bez omluvenky děti nemohou opustit školní družinu. Je dobré, když děti mají věci na převlečení na ven.

Další informace získáte u pí. vychovatelky Evy Lehečkové, tel. 732 142 405 (školní družina I) nebo pí. uč. Magdaleny Šímové (školní družina II), resp. pí. vychovatelky Radky Spěšné. (školní družina III).

Upozorňujeme rodiče, že školní družina III bude v čase mezi 14. a 15. hodinou (s výjimkou velmi nepříznivého počasí) na vycházce v parku. Je proto nutné naplánovat vyzvednutí dítěte před 14. nebo po 15. hodině.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci