Dnešní oběd:
polévka slepičí s kapáním, kuřecí plátek na česneku, dušený špenát, bramborový knedlík, staročeský, sirup

Kronika kolnho roku 2008-2009

 

przdniny 2008

Vmna starch topnch tles na chodbch za bezpenj typ
Stavebn prava dvou td na prvnm stupni

 

z 2008

1. zZahjen kolnho roku, Z sv. Vorily v Olomouci vstupuje do patnctho roku sv existence
1. zZahjen provozu novch kolnch webovch strnek
2. zvodn me sv., pivtn k prvnch td
8. zZpstupnna elektronick kovsk knka na kolnch webovch strnkch; prozatm jen pro rodie k IX. tdy
12. zExkurze do ernovrsk parn vodrny, VII. a VIII. tda
15. zPro ky byly zpstupnny strnky pedmt
15. zZahjen prce v kroucch
21. zkoln pou na Svatm Kopeku
24. zSetkn rodi k 3. tdy se spiritulem koly
25. zSpolen tdn schzky rodi k prvnch td
26. zInstalace nstnek do I.A, IV. a V. tdy

 

jen 2008

2. jnaGenerln zkouka novho programu Moravsk filharmonie Olomouc, Reduta, VIII. tda
3. jnaNvtva lanovho centra, IX. tda
3. jnaVymalovn atny
4. jna9. vprava turistickho krouku, dobyt Kose
6. jnaZahjen souvisl praxe student PdF UP v Olomouci
9. jnaPednka Evropa a my v Divadle hudby Olomouc, VIII. a IX. tda
9. tdaNvtva vstavy Olima na Floe Olomouc, III. tda
9. jnaDrustvo na koly zskalo 2. msto v VIII. ronku brannho zvodu O pohr primtora msta Olomouce (Karel Fojtk, IX; Jan Kvapil, IX; Vojtch Langer, V; Martin Musil, V; Vclav Venkrbec, V)
11. jnaZahjen nslechovch prax student PdF UP v Olomouci
15. jnaDospvn, pednka Poradny pro eny a dvky v Olomouci, VI. tda
17. jnaPoad o ivot a dle W. A. Mozarta, Divadlo hudby, VIII. tda
17. jnaBowling s otcem Gorazdem; turistick krouek
20. jnaBeseda s mstskou polici, IV. a V. tda
21. jnaPlnovan rodiovstv, pednka Poradny pro eny a dvky v Olomouci, IX. tda
22. jnaDospvn, pednka Poradny pro eny a dvky v Olomouci, VI. tda
22. jnaOdpadov olympida, VI. tda
22. jnaInstalace zbradl ve vestibulu koly; zbradl vyrobili a instalovali bval ci na koly Ondej a Vojtch Danzmajerov
24. jnaMe sv. ke cti svat Vorily
27.-29. jnaPodzimn przdniny
30. jnaDuikov zamylen
31. jnaDen Narnie, III. tda

 

listopad 2008

3. listopaduHled se Adam, divadeln pedstaven, II.-V. tda
6. listopaduJak jsme pili na svt, pednka, IV. tda
13. listopadutvrtletn pedagogick rada
13. listopadutvrtletn tdn schzky a volby do kolsk rady
14.-17. listopaduPoznvac akce Rejvz, V. tda
15. listopaduPedn pihlek pro obory vzdln s talentovou zkoukou
18. listopaduDivadeln pedstaven Komi se enili, Divadlo hudby, II. tda
20. listopaduVbr stedn koly, pednka a vyhledvn informac o stednch kolch, IX. tda
20. listopaduProitkov lekce Outsider, VII. tda
20. listopaduProitkov lekce Petin pbh, VIII. tda
21. listopaduMe sv. ke cti sv. Kateiny
21. listopaduElektronick kovsk knka je pstupnna vem rodim k 2. stupn
25. listopaduVlet do pohdek, pedstaven Moravsk filharmonie, I.A a I.B tda
26. listopaduCesta do koly, pedstaven Moravsk filharmonie, III. tda
26. listopaduNvtva vstavy stednch kol Scholaris 2008, VIII. a IX. tda
27. listopaduPveck sout Zlat zvonek, 1. stupe
28. listopaduAdventn zamylen, svcen adventnch vnc
28. listopaduSmycov setkn, pedstaven Moravsk filharmonie, IV. tda
28. listopaduPosledn den pro odevzdn pihlky pro obory vzdln s talentovou zkoukou
29. listopadu10. akce turistickho krouku, Kromsk Osudov osmiky

 

prosinec 2008

1. prosinceProitkov lekce na tma protidrogov prevence, Sdruen D, IX. tda
2. prosinceUkonen nslechovch prax student PdF UP v Olomouci
3. prosinceNae kola pod okresn kolo soute Bible a my
4. prosinceKonverzan sout z anglickho jazyka podan Gymnziem ternberk; 1. msto Matj Zahradnk, VIII, 3. msto Marie Hirschnerov, VIII (oba kategorie VI), 4. msto Vojtch Jiek, IX (kategorie VIII)
4. prosinceKomunistick totalita, vukov program v Divadle hudby, VII. a IX. tda
5. prosinceProitkov lekce na tma kreativita a rozvoj fantazie, Sdruen D, V. tda
5. prosinceSv. Mikul s erty projdou tdami 1. stupn
8. prosinceZdoben vnonho stromeku na Hornm nmst, dti z druiny
11. prosinceTradin vorilsk jarmark
13. prosince11. akce turistickho krouku, Bradlo
15. prosincePrevence drogovch zvislost, kino Metropol, VI. tda
15. prosinceDmsk krej, pedstaven Moravskho divadla v Olomouci, VII. tda
16. prosinceSmycov nstroje, pedstaven Moravsk filharmonie, IX. tda
16. prosinceSetkn ped Betlmem, vnon pedstaven Divadla Vti Marka, Divadlo hudby, 1. stupe
19. prosinceiv betlm, III. tda
19. prosinceVnon besdky v jednotlivch tdch
22. prosince - 2. lednaVnon przdniny

 

leden 2009

6. lednaTi krlov, 1. stupe
7. lednaPedn pihlek na stedn koly, VII. a IX. tda
8. lednaDen otevench dve (9:00-16:00)
8. lednaKonzultan tdn schzky (16:00-18:00)
14. lednaTalentov zkouky na stedn koly s umleckm zamenm
15. lednaZpis do prvn tdy (13:30-17:00)
21. lednaMatematick olympida, Z Stupkova; kolu reprezentoval Vclav Venkrbec, V
21. lednaUzaven klasifikace za 1. pololet
22. lednaPololetn pedagogick rada
23. lednaMe sv. ke cti sv. Andly Merici
26. lednaPoheb sestry Lorety, chrm na Sv. Kopeku
27. lednaPijmac zkouky naneisto, IX. tda
27. lednaVlastivdn exkurze Brno, V. tda
29. lednaPedn pololetnho vysvden
30. lednaPololetn przdniny
30. ledna2. vorilsk ples, Dm armdy v Olomouci od 20:00

 

nor 2009

2. noraLska a sexualita, pednka, VIII. tda
3. noraNvtva u otce arcibiskupa, III. tda
5. noraVyeten profesn orientace, vybran ci IX. tdy
6. noraDen sv. Pavla
9.-15. noraJarn przdniny
18. noraMasopustn rej, 1. stupe
18. noraCelosttn kolo soute Bible a my na Z Maruky Kudekov ve Strnici; kolu reprezentovali Vclav Venkrbec, V, Helena nevajsov, VI, Julia Trajlinkov, VI, Petr Janek, VIII, Olga nevajsov, IX
19.-20. norakoln kolo vtvarn soute Evropa ve kole; 1. msto Anna Pazderov, VI, Eva Pohldalov, VI, a Veronika eznkov, VI
24. nora2. pijmac zkouky naneisto, IX. ronk
25. noraPopelen steda, udlovn popelce v chrmu sv. Kateiny
26. norakoln kolo matematick soute Pythagoridy, VI. a VII. tda
26. noraRozbor 2. pijmacch zkouek naneisto
27. noraOdevzdn pihlek na stedn koly ke kontrole, IX. tda

 

bezen 2009

2. beznaMisijn kol
3. beznaPedn zkontrolovanch a potvrzench pihlek na stedn koly a zpisovch lstk, IX. tda
4. beznaKov cesta, IX. tda
5. beznaKov cesta, VII. tda
6. beznaSemin Jak si nenechat ublit, VII. tda
11. beznaKov cesta, VIII. tda
11. beznaOkresn kolo Pythagoridy, Z Mozartova; kolu reprezentovali tpn ernn, VI, Dominik Tomeek, VI, Julia Trajlinkov, VI (spn eitel), Josef ernn, VII, Dominik Palsek, VII (eitel)
11. beznaMatematick sout ptch td, Z Stupkova; kolu reprezentuj vybran matematici V. tdy
11.-12. beznaEvangelizan program, 2. stupe
12. beznaOkliv ktko, pedstaven v Divadle hudby, I.-IV. tda
15. beznaPosledn den pro odevzdn zkontrolovan pihlky na stedn koly, V., VII. a IX. tda
15. beznaKrajsk kolo vtvarn soute Evropa ve kole; kolu reprezentuj Anna Pazderov, VI, Eva Pohldalov, VI, a Veronika eznkov, VI
16. beznaZahjen prbn praxe student Pedagogick fakulty Palackho univerzity
16. beznaProgram Hasiskho sboru Olomouc My se ohn nebojme, II. a VI. tda
18. beznaOkresn kolo Zempisn olympidy 2009; 14. msto Daniel Flek, VI (kategorie A), 12. msto Dominik Palsek, VII (kategorie B)
19. beznaZasedn kolsk rady
19. beznakoln kolo Matematickho klokana, kategorie Benjamn; 1. Dominik Palsek, VII, 2. tpn Polk, VII, 3. Kristian Tomeek, VII
19. beznakoln kolo Matematickho klokana, kategorie Kadet; 1. Matou Jur, IX, 2. Jan Kvapil, IX, 3. Vclav evk, VIII
20. beznaMe sv.
23. beznaPednka Lska a sexualita, VIII. tda
23.-25. beznaKontrola esk koln inspekce
24. beznaEkologick program Slukov, II. tda
24. bezna3. pijmac zkouky naneisto, IX. ronk
25. beznaKov cesta, VI. tda
27. beznaNvtva radnice, III. tda

 

duben 2009

1. dubnaV platnost vchz nov koln a klasifikan d
2. dubnaVukov progam v Arcidiecznm muzeu, VII. tda
6. dubnaPednka o anorexii, VIII. a IX. tda
6. dubnaVukov program hasiskho sboru Olomouc, II. a VI. tda
9.-11. dubnaVelikonon przdniny
15. dubnaPodmosk svt, kino Metropol, VI. a VII. tda
16. dubnaPedagogick rada a tvrtletn tdn schzky, zatek v 16:30
20. dubnaVchovn koncert v chrmu sv. Kateiny, IV.-IX. tda
20. dubnaKoncert k 15. vro znovuobnoven vorilsk koly v Olomouci, zatek v 18:30 v chrmu sv. Kateiny
22. dubnaZahjen pijmacho zen na stedn koly a vcelet gymnzia (do 7. kvtna)
24. dubnaMe svat, zpv III. tda

 

kvten 2009

1. kvtnaSttn svtek
1. kvtnaVlet do Dolan u Olomouce, IV. tda
5. kvtna1. kolo hudebn soute pro 2. stupe, klub 15 min.
6. kvtnaPindci, pedstaven Moravskho divadla v Olomouci, I.A a I.B tda
7.-11. kvtnaZjezd do Londna; vybran anglist 2. stupn
7. kvtnaEkologick program v Slukov, IV. tda
7. kvtnaMjov pobonost, 2. stupe
8. kvtnaSttn svtek
11. kvtnaJaFoMi (JArn FOtbalov MIstrovstv koly), 2. stupe
11. kvtnaDen Evropy, Horn nmst Olomouc, VIII. tda
13. kvtnaAtletick vceboj, ci 2. stupn
14.-15. kvtnaProjekt Volby 2009, IX. tda
15. kvtnaFinle hudebn soute, koln dvr
20. kvtnaDopravn sout; kolu reprezentuj M. Zeman, F. Pospil, N. Arnoldov, K. Soubustov
21. kvtnaFocen td, foto 30 K
21. kvtnaInformativn schzka k 1. sv. pijmn, 16:00; rodie k III. tdy
25. kvtnaOdevzdn absolventskch prac, IX. tda
25. kvtnaStraideln mln, kino Metropol, IV. tda
25. kvtnaKonzultan schzky, 1.A tda
28. kvtnaKonzultan schzky, 16-18 hod.
29. kvtnaMe svat, zpv V. tda

 

erven 2009

1. ervnaDen dt ve tdch
1. ervnaPrezentace absolventskch prac, 14:00-15:30, IX. a VIII. tda
3.-9. ervnaZjezd do Dnska; vybran ci 2. stupn (doprovod Lucie Nechybov a Tom Leheka)
3. ervnaHodnocen absolventskch prac a zveejnn vsledk, IX. tda
4. ervnaCyklistick exkurze do Litovelskho Pomorav, IX. tda
6. ervnaSvat zpov, III. tda
7. ervnaPrvn svat pijmn, III. tda
10. ervnaOkresn kolo aletickho tyboje, vybran ci VII. tdy
11. ervnaJak se va knka, II. tda
11. ervnaSchzka rodi budoucch k 1. tdy (Luk Chlup, Vladimra Brandsov)
14.-17. ervnaTdn vlet, IX. tda
15.-16. ervnaTdn vlet, VI. a VII. tda
15.-19. ervnakola v prod, II.-V. tda
16.-17. ervnaTdn vlet, VIII. tda
22. ervnaUzaven klasifikace za 2. pololet
22. ervnaKlasifikan pedagogick rada
23. ervnaOslavy 15. vro znovuobnoven koly sester vorilek v Olomouci
24.-26. ervnaNvtva ze vdska
25. ervnaMe sv., rozlouen s IX. tdou
26. ervnaPedn vysvden a ukonen kolnho roku 2008-2009
29.-30. ervnaeditelsk volno