Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti Základní školy sv. Voršily v Olomouci

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017267

Předmětem projetu je:

  • zajištění bezbariérovosti budovy Základní školy Sv. Voršily v Olomouci a tím odstranění segregace pohybově handicapovaných žáků, potažmo personálu účastnit se na výuce v této škole
  • zkvalitnění výuky se zaměřením na přírodovědné obory. Nástrojem k tomu je modernizace odborných učeben školy: (1) fyzika + chemie, (2) dějepis + zeměpis a (3) ICT
  • zkvalitnění výuky cestou vybudování konektivity školy

Dnešní oběd:
polévka z jarní zeleniny, čočka na kyselo s cibulkou, vejce vařené, sterilovaný okurek, chléb, 100% ovocný mošt, sirup, voda

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci