Školní a literární časopisy

 

V průběhu let vycházely na půdě naší školy rozličné školní a literární časopisy, sborníky, informátory, příručky apod. Většina z nich měla velmi krátký, či dokonce jepičí život a byla vázána na osobu tvůrce nebo koordinátora. Mohou nám však posloužit při ohlédnutí se za historií a životem školy, za dobovými radostmi, starostmi a problémy či za tvůrčím úsilím dítek školou povinných. Časopisy jsou seřazeny chronologicky, v závorce je uvedena datace, tvůrce a počet čísel.

 

TAMtam, posléze Veselme se s Veselíkem (1999-2001, žurnalistický kroužek, 5 čísel)

Díky iniciativě s. Moniky Škerenčákové, OSU, a žurnalisty a bohoslovce Jana Hanáka vznikl na půdě naší školy první školní časopis. Jeho původní název TAMtam (pouze v náznaku připomínající slavnější časopis Rychlých šípů) vzešel z žákovské ankety, v níž převážily hlasy žáků I. stupně a vedení. Již po prvním čísle byl však nahrazen názvem, při jehož vytvoření redakce využila vstřícnosti tehdejšího ředitele školy pana Aleše Veselíka (tento název v již zmíněné anketě získal velkou popularitu mezi žactvem II. stupně). Na vytváření časopisu se podíleli žáci II. stupně, několik článků dodali žáci I. stupně, největší díl práce však odvedli žáci první deváté třídy, kteří pracovali v žurnalistickém kroužku. TAMtam lze tedy považovat především za výstup z této činnosti. Proto také vycházel pouze 2x ročně.

 

TAMtam, č. 1, březen 1999 (3,3 MB)

Veselme se s Veselíkem, č. 2, Vánoce 1999 (5,6 MB)

Veselme se s Veselíkem, č. 3, prázdniny 2000 (5,9 MB)

Veselme se s Veselíkem, č. 4, Vánoce 2000 (5,9 MB)

Veselme se s Veselíkem, č. 5, prázdniny 2001 (5 MB)

 

Zpravodaj (2000-2001, VI.-IX. třída, 7 čísel)

Časopis TAMtam (posléze Veselme se s Veselíkem) vycházel jako produkt žurnalistického kroužku v půlročních intervalech a obsahoval svod článků za toto období. Proto se jeho tvůrci s. Monika Škerenčáková, OSU, a Jan Hanák na přání tehdejšího pana ředitele Aleše Veselíka rozhodli vydávat školní časopis v menším rozsahu, který by nebyl tolik náročný na vytváření a zpracování a obsahoval aktuální informace. Výsledkem byl časopis Zpravodaj, na němž se podíleli stejní žáci jako na časopisu TAMtam.

 

Zpravodaj, č. 1, únor 2000

Zpravodaj, č. 2, březen 2000

Zpravodaj, č. 3, duben 2000

Zpravodaj, č. 4, květen 2000

Zpravodaj, č. 5, září-říjen 2000

Zpravodaj, č. 6, leden-únor 2001

Zpravodaj, č. 7, květen 2001

 

Časopis ZCŠ sester voršilek, posléze Voršilníček (2003, Adam Rosa, 2 čísla)

Po odchodu první deváté třídy, sestry Moniky Škerenčákové, OSU, a Jana Hanáka v červnu 2001 ukončil svou činnost žurnalistický kroužek a načas také utichly veškeré časopisecké snahy. Dosavadní časopisy si však získaly mezi dětmi i rodiči jistou publicitu a rovněž obsahovaly zajímavé informace ze života školy. Proto na počátku školního roku 2003/2004 pověřil tehdejší ředitel pan Aleš Veselík asistenta Adama Rosu, aby na již zmíněné časopisy navázal a začal vydávat časopis, který by se obsahem blížil Zpravodaji a formou časopisu Veselme se s Veselíkem. Bohužel se ve škole nepodařilo obnovit žurnalistický kroužek, proto podstatnou část práce při vytváření nového žurnálu Časopis ZCŠ sester voršilek (od 2. čísla Voršilníčku) vykonával sám Adam Rosa. Z tohoto důvodu a také pro nedostatečnou podporu ze strany vedení a kolegů časopis záhy přestal vycházet.

 

Časopis ZCŠ sester voršilek, č. 1, říjen 2003 (3,8 MB)

Voršilníček, č. 2, prosinec 2003 (3,5 MB)

 

Prkotiny (2004 - dosud)

Časopis Prkotiny vznikl při naprosto nezávislé Kulturní společnosti Prkotiny, založené na jedné báječné soukromé akci v září 2000 triumvirátem L+N+L. Jeho záměrem není informovat o dění ve škole - nejedná se tedy o klasický školní časopis -, od svého počátku uvádí zajímavé literární, slohové a výtvarné výtvory žáků, jakož i jejich nechtěné výroky, zabavené dopisy, motáky a taháky a vůbec veškerou publikovatelnou písemnou činnost. Za základní nápad, neobvyklý formát a typografii děkujeme již zesnulému zlínskému časopisu Bagr. V září 2009 vznikl nový formát, tzv. MiniPrkotiny.

 

Viz webové stránky Prkotin

 

Avabáz (2004-2005, VII. třída, 5 čísel)

Všechny výše zmíněné časopisy vznikly z iniciativy vedení nebo učitelského sboru. Časopis Avabáz ovšem vymysleli a začali vytvářet samotní žáci, v tomto případě žáci 7. třídy, pravděpodobně již v průběhu 1. pololetí školního roku 2004/2005. Avabáz se od počátku hrdě hlásil ke svým známějším celorepublikovým lifestylovým kolegům, z nichž si tvůrci brali inspiraci při zařazování rubrik i samotného obsahu jednotlivých čísel, a vyplňoval prozatím nezmapovanou mezeru nezávazné studentské zábavy (název časopisu vznikl přesmyčkou ze slova zábava). Časopis zanikl po odchodu většiny tvůrců a redaktorů na jazyková gymnázia koncem téhož školního roku.

 

Avabáz, č. 1

Avabáz, č. 2

Avabáz, č. 3

Avabáz, č. 4

Avabáz, č. 5 (4,5 MB)

 

Střep (2005, VII. třída, 7 čísel)

Neobyčejně tvůrčí kolektiv VII. ročníku vyprodukoval další dvě žurnalistky, které pro lyžařský výcvik ve školním roce 2004/2005 připravily překvapení - každý den vyšlo jedno číslo časopisu Střep. Podstatnou část práce při vytváření časopisu odvedly redaktorky již doma, do lyžařského centra na Gruni si přivezly nejen hotový plán rubrik a článků, ale i předtištěné či zcela hotové materiály, jež po vyčerpávajícím denním zaměstnání pouze kompilovaly. Přímo pro potřeby účastníků výcviku novinářky zavedly např. rubriků závažných dotazů pro Agátu, na níž spolupracovaly další žurnalistky. Existence časopisu je vymezena dny strávenými na horách, tedy 12.-19. únorem 2005 (poslední den časopis nevyšel). Při probírce archivem se nám bohužel nepodařilo zjistit, kdy přesně které číslo časopisu vyšlo - samy redaktorky časopis nečíslovaly, a proto berte jejich řazení jako zcela orientační.

 

Střep, č. 1, 12. února 2005

Střep, č. 2, 13. února 2005

Střep, č. 3, 14. února 2005

Střep, č. 4, 15. února 2005

Střep, č. 5, 16. února 2005

Střep, č. 6, 17. února 2005

Střep, č. 7, 18. února 2005

 

Anihilátor (2005, VIII. třída, 1 číslo)

Redaktoři časopisu Avabáz, kteří na konci VII. třídy neodešli na jazyková gymnázia, se počátkem školního roku 2005/2006 pokusili časopis vzkřísit, tentokrát pod jménem Anihilátor. Již ze jména je patrné, že se v tomto případě na vytváření časopisu podíleli zejména chlapci. Ovšem jak Bukvovi a Baštovi, tak Palajdě a Draze - již se, jak si matně vzpomínáme, na tvorbě časopisu podíleli - se nepodařilo získat spolupracovníky a naplnit časopis zajímavým a zábavným lifestylovým obsahem. Světlo světa tudíž spatřilo pouze jediné číslo časopisu Anihilátor.

 

Anihilátor, 2005

 

Knihomol (2006, VI. třída, 1 číslo)

Čtyři žáci VI. třídy, čerstvě nastoupivší na II. stupeň, zlákal literární časopis Prkotiny k vytvoření vlastního třídního časopisu. Sami autoři, majitelé a vydavatelé v úvodníku tvrdí, že pravým důvodem vzniku časopisu bylo to, "že se nudili". Nuda však tvůrcům nevydržela příliš dlouho, a tak světlo světa spatřilo jediné číslo časopisu Knihomol. Knihomol byl jediný časopis na půdě naší školy, který žurnalisté vytvářeli výhradě ručně.

 

Knihomol, 2006

 

Time is up! (2010, IX. třída, 1 číslo)

Součástí střednědobého jazykového projektu žáků IX. třídy ve školním roce 2009/2010 a rovněž základním hmatatelným výstupem měl být anglický časopis. S nezměrnými obtížemi vzniklo jediné číslo naplněné vším možným, jen ne původně zamýšleným obsahem.

 

Time is up!, červen 2010

Zítřejší oběd:
dýňový krém s bylinkovými krutony, vepřový řízek přírodní, bramborová kaše, kompot ovocný, džus, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci