Testy profesní (zájmově-profesní) orientace

 

Žádný z online dostupných testů není plnohodnotnou náhradou odborného vyšetření či odborné konzultace v oblasti profesní volby. Slouží jen jako doplňkový nástroj a inspirace při úvahách o volbě oboru.

 

Profitest

- test slouží především pro získání orientace v široké škále oborů

- test je součástí stránky Infoabsolvent, národního informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce

 

Dobrovolná práce

 

Eminero

- Eminero testy pracují se 16 typy osobnosti

- tyto typy osobnosti se promítají do pracovních předpokladů a pracovní uplatitelnosti

 

Tvoje kariéra (ve Zlínském kraji)

- rozsáhlý dotazník pro žáky ZŠ i SŠ postupně doporučuje povolání na základě osobnostního profilu (sebecharakteristiky, autoevaluace)

 

Test stylu učení

- web se zabývá důležitou součástí profesní přípravy - stylem učení - ve smyslu vloh a předpokladů

- další testy z projektu jsou na stránce Pracovní a profesní diagnostika

 

Test kompetence pro trh práce

- web je zaměřen spíše na dospělé hledající práci

- stránka nabízí možnost ověření 14 různých kompetencí (schopností, dovedností), které vyžadují zaměstnavatelé

- další testy z projektu jsou na stránce Portálu zaměstanosti a adaptability

 

Placené testy, testy s registrací uživatele

 

Zkouška osobnosti

- web je zaměřen spíše na dospělé uchazeče

- pracuje s osobním náhledem na vlastní pracovní schopnosti a předpoklady

Test profesně-zájmové orientace

- test hodnotí na základě osobnostního zaměření, preferencí a potenciálu typ profesně-zájmového zaměření (zpoplatněn částkou 99 Kč)

Testy pro žáky ZŠ

- stránka testů studijních předpokladů, schopností apod. (každý test zpoplatněn částkou 49-99 Kč)

Test silných stránek

- test identifikuje tzv. silné stránky jedince (nutná registrace, e-mail)

Dnešní oběd:
polévka z jarní zeleniny, čočka na kyselo s cibulkou, vejce vařené, sterilovaný okurek, chléb, 100% ovocný mošt, sirup, voda

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci