Masopustní rej zvířátek
Masopustní rej zvířátek

V pondělí 24. února 2020 se uskutečnil tradiční masopustní rej masek, tentokráte na téma Noemovy Archy. Během dopoledne se školou proháněla stáda více či méně výstředních zvířátek kolující po různých stanovištích zaměřených na nějaký aspekt tématu. Zvláštní poděkování patří především panu učiteli Musilovi za autentické ztvárnění Noeho. Obrazové podrobnosti najdete zde.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci