Dnešní oběd:
polévka gulášová, bramborové špalíčky s mákem, zakysanou smetanou, malinovým přelivem, ochucené mléko

Školská rada

Školská rada při Základní škole sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

 

 

Základní údaje

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon), stanoví povinnost zřídit při škole školskou radu.

 

Školský zákon obecně vymezuje školskou radu jako orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Školská rada naší školy má na základě rozhodnutí zřizovatele 6 členů, a to dva zástupce rodičů, dva zástupce zřizovatele a dva učitele.