• Probíráme 2. lekci - článek The present.

  Probíráme 4. lekci - animals

Domácí práce
 • domácí práce na 28. 2.: DÚ: PS 2/46 popiš město a namaluj plánek.
 • domácí práce na 21. 2.: DÚ: PS 2/43
 • domácí práce na 16. 2.: Učíme se nová slovíčka z 5. lekce.
 • domácí práce na 12. 2.: Probíráme 5. lekci- The town. Učíme se nová slovíčka.
 • domácí práce na 9. 2.: Probíráme 5. lekci- věty There is a kite. There are lots of kites.
 • domácí práce na 23. 1.: DÚ: PS 2/33 + učíme se slovní zásobu - zvířátka
 • domácí práce na 17. 1.: Vytváříme si naši ZOO. Doneste obrázky exotických zvířat.
 • domácí práce na 12. 1.: DÚ: vyplníte křížovku
 • domácí práce na 10. 1.: Zkouším čtení článku st. 24 + slovní zásobu  4. lekce
 • domácí práce na 8. 1.: PS 2/29 - dokončete cvičení. Učíme se nová slovíčka a čtení článku v uč. st.24
 • domácí práce na 11. 12.: Opakujeme 3. lekci.
 • domácí práce na 6. 12.: Ve středu budeme připravovat toasty. Děti si přinesou dohodnuté suroviny.
 • domácí práce na 29. 11.: Probíráme What´s the time? It´s five o´clock. It´s half past two.  Toto učivo budu zkoušet.
 • domácí práce na 24. 11.: DÚ: PS 3/20 + zkouším věty: She has got some bread. She hasn´t got any bread.
 • domácí práce na 15. 11.: Probíráme 3. lekci. Písemný úkol není, děti zkouší čtení článku st. 16 + nová slovíčka.
 • domácí práce na 6. 11.: Písemný úkol není. Opakujeme věty: I have got a dog. She has got two sisters.....
 • domácí práce na 3. 11.: Písemný úkol není. Zkouším slovní zásobu 2. lekce a věty I have got/ haven´t got/ she has got....
   
 • domácí práce na 1. 11.: Dobrovolný úkol PS 12/2, 13/2

  Povinný úkol je překlad vět:  On nemá dvě sestry. Ona má tři kočky.

 • domácí práce na 30. 10.: Procvičujeme věty: I have got one sister. She has got two brothers. He hasn´t got...
 • domácí práce na 18. 10.: DÚ: křížovka. Zkouším číslovky 10-100.
 • domácí práce na 16. 10.: Učíme se číslovky 10-100. V pondělí budu zkoušet číslovky a slovní zásobu 2. lekce.
 • domácí práce na 11. 10.: Test - sloveso být + osobní zájmena ( I am, you are, he is, she is....)
 • domácí práce na 11. 10.: DÚ: příloha Price family ( f- oprava - Jessica Smith.)
 • domácí práce na 6. 10.: Učíme se  skloňování slovasa BÝT. Zkouším čtení a překlad článku st. 8.
 • domácí práce na 22. 9.: Zkouším - hláskování
 • domácí práce na 20. 9.: DÚ: PS /str.5 domalujte obrázky. Zkouším abecedu  - hláskování.
 • domácí práce na 18. 9.:  Učíme se abecedu.
 • domácí práce na 13. 9.: Zkoušení - čtení a překlad st. 4. Zkouším slovní zásobu st. 4
Písemné práce
 • na 28. 2.: Test - slovíčka uč. str. 34-36 ( I go to school by car., pound, turn left, turn right, go straight on...)
 • na 14. 2.: Test - slovní zásoba 5. lekce - moje město
 • na 24. 1.: Test - unit 4 (slovíčka - zvířátka, fatter, younger, next to, opposite, between)
 • na 12. 1.: TEST - zvířátka ( 4. lekce)
 • na 13. 12.: TEST - 3.lekce
 • na 4. 12.: Test- určování času
 • na 8. 11.: Opakovací test - 2. lekce (slovíčka family, číslovky a věty I have got ...)
 • na 20. 10.: TEST - číslovky 10-100
 • na 29. 9.: Závěrečný test - 1. lekce (hláskování, otázky (What´s this? What are these? Who´s this?)
 • na 25. 9.: Test - hláskování slov

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci