Domácí práce
  • na 21. 9.: Test: Instructions
  • na 18. 9.: Hw Wb 16/1,2, examination: Instructions, numbers 1-10
  • na 16. 9.: Zkoušení slovní zásoby: viz učebnice str. 6: In the classroom a str. 7: Instructions