• Učíme se školní předměty.
Domácí práce
 • domácí práce na 27. 2.: MY DAY - projekt na papír A4 (nebo větší). Napíšete alespoň pět vět o vašem dnu + obrázky či fotky. Hodnotím nejen správnost vět, ale také úpravu.
 • domácí práce na 23. 2.: DÚ: PS 1/36
 • domácí práce na 22. 2.:  

  DÚ: PS 5/35

 • domácí práce na 8. 2.: Probíráme 4. lekci. Otázka What´s the time?

  DÚ: PS 2/33

 • domácí práce na 26. 1.: PS 3/30
 • domácí práce na 19. 1.: DÚ: PS 1/28
 • domácí práce na 11. 1.: DÚ: PS 4/27
 • domácí práce na 9. 1.: DÚ: PS 1/26 + učíme se slovní zásobu z lekce 3c - pets
 • domácí práce na 18. 12.: Dobrovolná úkol: PS 7/25 napište alespoň šest vět podle vzoru (I have got white cats. They are nice.)
 • domácí práce na 14. 12.: DÚ: PS 5/25
 • domácí práce na 8. 12.: PS cv.5/ 23 Probíráme have got/ haven´t got
 • domácí práce na 7. 12.: DÚ: PS 1,2/22
 • domácí práce na 28. 11.: Projekt MY FAMILY - na papír A4 obrázek rodiny nebo kresba a alespoň 5 vět o vaší rodině. Hodnotím také úpravu!
 • domácí práce na 23. 11.: DÚ: PS 4/21
 • domácí práce na 16. 11.: DÚ: PS str. 18/1,2
 • domácí práce na 10. 11.: V pátek budu zkoušet tvoření otázky a odpovědi se slovesem být (Are you ten? No, I am not. ...)
 • domácí práce na 9. 11.: DÚ: PS 2/16

  Probíráme otázkY: Are you young? Is he tall?....

 • domácí práce na 3. 11.: DÚ: PS 2/14, 6/15
 • domácí práce na 20. 10.: Dobrovolný úkol  PS cv7/13 ( 5 vět)
 • domácí práce na 19. 10.: DÚ: PS 5/13 Zkouším: názvy států, sloveso být.
 • domácí práce na 17. 10.: Učíme se slovní zásobu lekce 2A
 • domácí práce na 13. 10.: Začali jsme probírat 2. lekci. DÚ PS 1,2/12
 • domácí práce na 29. 9.: DÚ: PS str. 10/ dokončit cv.1 a cv.2. Opakujeme číslovky 0-100, hláskování a množné číslo u podst. jmen.
 • domácí práce na 29. 9.: Projekt  My life - na paír A4 napište alespoň 5 vět o sobě a doplňte to obrázky o vás. ( vaše jméno, bydliště, zájmy, co máte rádi....)
 • domácí práce na 21. 9.: DÚ: PS 2/ str.6

  Dobrovolný úkol: PS 5,6/str.7 (Těším se na jedničky za úkol!!!!)

  Zkouším - pokyny a číslovky

 • domácí práce na 19. 9.: Opakujeme pokyny a číslovky. 
 • domácí práce na 15. 9.: Učíme se pokyny.
 • domácí práce na 14. 9.: DÚ: PS4/4 Probíráme člen neurčitý a / an. Budu zkoušet rozhovor: What´s this? It´s a pen. ( uč. str. 6)
Písemné práce
 • na 27. 2.: Test - free time
 • na 22. 2.: Test - můj den
 • na 9. 2.: Test - určování času.
 • na 30. 1.: TEST - UNIT 3
 • na 11. 1.: TEST- slovíčka 3C + věty:  I have got a fish.
 • na 11. 1.: Test - slovní zásoba 3B + 3C
 • na 3. 11.: Test - slovní zásoba - family + zájmena (my, your, his, her, its, our....)
 • na 20. 10.: Test- podle PS cv5/13
 • na 5. 10.: Závěrečný test 1. lekce
 • na 22. 9.: Test - číslovky 0-100

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci