Dnešní oběd:
polévka rajská s tarhoňou, rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaný okurek, jogurt, sirup

Domácí práce
 • domácí práce na 3. 2.: Hw Wb 27/3, examination: vocabs 3B+C
 • domácí práce na 27. 1.: Hw Wb 25/7, 26/1,2
 • domácí práce na 21. 1.: Hw Wb 25/5,6
 • domácí práce na 20. 1.: Hw Wb 24/1,3,4, opiš si všechna slovíčka 3B do slovníčku, test
 • domácí práce na 14. 1.: Hw Wb 23/6, 23/7, examination (zkoušení): have got, has got a zápor
 • domácí práce na 13. 1.: Hw Wb 22/3 complete, 23/4,5. Examination (zkoušení - slovíčka 3A+ posessions, have got/ has got: Bára, Štěpán D., Miky
 • domácí práce na 7. 1.: Hw Wb 22/1,2, rewrite vocabs 3A+posessions Wb 82
 • domácí práce na 14. 12.: Hw Wb 19/4, examination U2
 • domácí práce na 7. 12.: Hw Rewrite vocabs 2C into your vocabulary excercise books Wb 81
 • domácí práce na 4. 12.: Online Lesson 8:00,  homework: WB 18/1,2, study vocabs 2D, examination
 • domácí práce na 27. 11.: Online lesson at 8:00, Hw Wb 16/ 4, 17/5, rewrite vocabs 2C (přepiš slovíčka 2C PS 81 do slovníčku)
 • domácí práce na 25. 11.: Online lesson at 8:00, Hw Wb 16/1,2,3, study the verb "to be"
 • domácí práce na 20. 11.: Online English at 8:00, study names of the countries, members of the family, pronouns (my, your, his, her),. - platí pro obě skupiny, zkoušení Bára P.
 • domácí práce na 18. 11.: Domácí úkol PS 15/4, 5a,b - platí pro obě skupiny
 • domácí práce na 13. 11.: Na online hodinu angličtiny se přihlašujete přes 5.tř. Anglický jazyk.
 • domácí práce na 13. 11.: Hw write 6 sentences with his, her, its ( napiš 6 vět s přivl. zájmeny his, her, its) do škol sešitu - pro obě skupiny
 • domácí práce na 11. 11.: Dú: PS 14/1,2, PS  81 - write vocabs 2B into your vocabulary books - platí pro obě skupiny
 • domácí práce na 6. 11.: Milí páťáci, na Teams máte ve vaší třídě nový kanál Anglický jazyk. Zde se budete přihlašovat nově na online hodiny angličtiny.
 • domácí práce na 6. 11.: English online lesson 8:00,  Dú Ps 13/4,5, 13/7 (5 sentences about yourself - 5 vět o sobě) - domácí úkol platí pro celou třídu
 • domácí práce na 4. 11.: Online English 8:00 - 8:25, homework: Wb 18/1,2, study vocabs 2B,C
 • domácí práce na 7. 10.: Hw Wb 9/6
 • domácí práce na 2. 10.: Zkoušení: číslovky, hláskování, množné číslo podstat. jmen i vyjímky
 • domácí práce na 21. 9.: Test: Instructions
 • domácí práce na 18. 9.: Hw Wb 16/1,2, examination: Instructions, numbers 1-10
 • domácí práce na 16. 9.: Zkoušení slovní zásoby: viz učebnice str. 6: In the classroom a str. 7: Instructions
Písemné práce
 • na 20. 1.: Test: have got (kladné věty, zápor, otázka, krátké odpovědi), vocabs 3A+B  qEnglish test 5th class Name.
 • na 16. 12.: U2 test
 • na 11. 12.: Test: The days of the week
 • na 20. 11.: , Test je možné  najít i ve OneNote aj, pro jistotu dávám i sem. Odevzdejte do OneNote dnes do 18:00, here:  qEnglish test 5th.
 • na 20. 11.: Pro obě skupiny.Test: názvy zemí, členové rodiny, přivlastńovací zájmena my, your, his, her (test bude dostupný zde na stránce Aj 5.tř. 20.11. po 10:00, vyplníte a odevzdáte do pátku do 18:00) Thanks and good luck with the test :) 
 • na 12. 10.: Unit 1 test