Anglický jazyk - 5. třída (skupina aj1)

Petra Gruberová
    Domácí práce:

    Domácí práce na 12. 6.: Tvoříme otázku Is there.../Are there...? uč. 57, předložky spojené s místem (prepositions of place) PS 47/3, poslech PS 47/4 

    Domácí práce na 9. 6.: Procvičujeme vazbu There is/There are, slovní zásobu Our house, furniture, nově uč. str. 56: Our town, postupně vyplňujeme cv. v PS str. 44,45,46  

    Domácí práce na 5. 6.: Dobrý den, procvičujeme vazbu There is/There are. Pokud chceme říci, že se někde něco nachází v domě, v místnosti, ve městě a podobně, použijeme vazbu There is/There are. Např. There is a bathroom upstairs. There is a sofa in the living room. Procvičte v uč. na str. 54 ústně. Na str. 55 v uč. jsou další slovíčka k tématu bydlení, zapište do slovníčků a naučte se je i písemně. PS 44/1,2    

    Domácí práce na 4. 6.: Dobrý den, dnes jsme procvičovali předložky on, in, next to, behind, in front of, under, between, dokončili jsme všechna cvičení v PS na str. 43

    Domácí práce na 2. 6.: Dobrý den, v pondělí jsme udělali poslech v uč. str. 46: Mickey, Millie, Mut, str. 48 uč. Culture, typické sporty, cv. 2 a hudební nástroje str. 49. V úterý: Places - názvy kusů nábytku uč. str. 52/cv. 1a, předložky (nakreslit a zapsat do sešitu), str. 53/cv. 3b - procvičování předložek, Ps 43/6

     

    Domácí práce na 29. 5.: Dobrý den, v hodinách nyní opakujeme a procvičujeme: U3, U4, slovíčka obecně, názvy školních předmětů, have got, Free time activities (uč. 44 -45), přít. čas prostý 3.os.jč., do/does, uč. 45/5a,b

    Domácí práce na 26. 5.: Dobrý den, dnes jsme dělali poslech z PS str. 37/5, procvičování denní režim. V pracovním listu doplń věty, udělej osmisměrku a zbylá písmena ti dají 3 věty v aj.  daily routine.

    Domácí práce na 25. 5.: Dobrý den, dnes jsme opakovali základní fráze, popis obrázku, slovíčka, určování času: What´s the time? např. 7:20 - It´s twenty past seven. 6:15 - It´s a quarter past six. 9:30 - It´s half past nine. 4:45 - It´s a quarter to five., 7:50 - It´s ten to eight. Dále jsme procvíčovali Daily routine: denní režim. Dú, pro ty, co jsou doma: přeložte tyto věty a pošlete je na můj mail: 1. Vstávám v 6.45, 2. Čistím si zuby v 7.00. 3. Snídám v 7.05., 4. Já jdu do školy v 7.20., 5. Dělám domácí úkoly v 17.00. 

     

       

    Domácí práce na 11. 5.: Dobrý den, začneme další lekci, která se týká tématu nábytek, bydlení, předložky atd. Dnes si přepište slovíčka 5. lekce z pracovního sešitu ze str. 83 část 5A. Omlouvam se za str. z prac. sešitu. Teď je to správně. V elektr. učeb. jsou slovíčka na jiné straně. Pak vypracujte v PS 42/1,2. 

    Domácí práce na 6. 5.: Dobrý den, posílám druhou část testu. Opět pošlete, ohodnotím.

    . Hezký den qtest unit 4 - 2.

    Domácí práce na 6. 5.: Dobrý den milí páťáci. dávám vám zde test k vypracování. Vyplňte, ofotte a pošlete na můj mail. Test má dvě části. Můžete vypracovat postupně neno naráz. test.

    Domácí práce na 27. 4.: Dobrý den, pokračujeme v učivu přítomného času prostého, kladná věta, otázka, krátká odpověď a zápor. Zatímco v kladné oznamovací větě není potřeba pomocné sloveso, to již umíme. Např. I like sport. They wake up at 7 o´clock. You study Maths. V otázce se kromě slovesa být používá v angličtině pomocné sloveso do (u všech osob kromě 3.os.č.j.) a does u 3.os.č.j. Např. Do you play the guitar? (A odpovíme krátce. Yes, I do). Does she eat oranges? (Yes, she does.) v záporu je odpověď doesn´t,  což je zkráceně does not.( No, she doesn´t.) 

    U otázek zjišťovacích dáváme na začátek věty tázací příslovce a pak pokračujeme jako v otázce. Např. Kde bydlíš? Where do you live?. , Co jíš na oběd? What do you eat for lunch? Pozor na 3. os. č.j., zde musí být does. Kde dělá Marek domácí úkol? Where does Mark do homework? (první does je pomoc. sloveso, do je dělat)

    Podívej se do uč. str.45,47. Ze str. 47 odpověz krátce na cv. 2a do sešitu. Předtím si přečti rozhovor str. 46. PS 38/1,2, PS 39/3,4. Strany z PS pošli do mailu dnes. Děkuji. Prislo dosud 7 du. <

     

     

     

    Domácí práce na 1. 4.: Dobrý den milí páťáci. Napište si prosím další slovíčka z oddílu My day  do slovníčku. (bez výslovnosti. Šikovní, kteří si troufnou, ji mohou také dopsat dle předlohy.) Podívej se do učebnice na st. 43. Opakuje se zde přítomný čas prostý i v záporu. Ke všem osobám I, you, we, they (kromě he, she, it) dáváme v záporu před pomocné sloveso do not- zkráceně don´t  Např.  I don´t like bananas. We don´t get up at 5 o´clock. You don´t eat eggs for breakfast. Vypracuj z učeb. 46/5a do sešitu, věty jsou v záporu.  Další úkol je do pátku: PS 35/3,4. Děkuji, pilně pracujte a mějte se hezky.

     

     

    Domácí práce na 25. 3.: Milí páťáci, podívejte prosím se i na stránky předmětů angličtina 5.tř. Zde si můžete  zpětně zkontrolovat, zda máte všechna zadaná cvičení doplněná.  Ještě jedna poznámka, úkoly do aj na stránce 5.tr.byly zadané, ale jsou řazeny až po čj atd. A tudíž jsou zřejmě až na konci celé strany. Sledujte tak prosím i stránky aj. 5.tr. Děkuji.

    Písemné práce:
    Důležité:

   Dnes je čtvrtek 9. července 2020. Svátek má Drahoslava, zítra má svátek Libuše a Amálie.