Domácí práce
 • domácí práce na 22. 3.: Project - MY DAY

  Make you project about your day at the school, or at the weekend. You can write about your free time. Use pictures or photos.

 • domácí práce na 27. 2.: V učebnici str. 43, cv. 7a.
 • domácí práce na 23. 2.: PS, str. 33, cv. 5
 • domácí práce na 15. 2.: Zakreslete hodiny do sešitu:

  It´s twenty past seven.

  It´s six to five.

  It´s twelve past twelve.

  It´s two to two.

  It´s quarter past eight.

 • domácí práce na 9. 2.: PS, str. 32, cv. 2
Písemné práce
 • na 29. 2.: Daily routine + time
 • na 29. 2.: Daily routine - activities.
 • na 16. 2.: What´s the time, please?
 • na 30. 1.: Unit 3 - have got (i zápor, otázky, odpovědi, krátké formy), slovní zásoba.
 • na 14. 12.: Have got / has got: affirmative and negative
 • na 30. 11.: Unit 2 - Where are you from?; Be - affirmative, negative, questions and answers; possessive adjectives; days of the week
 • na 21. 11.: Questions with be (2C), wh-questions (2D)
 • na 3. 11.: Possessive adjectives
 • na 17. 10.: Countries and verb BE
 • na 5. 10.: Unit 1 - A / AN, instructions, numbers, spelling, singular x plural 
 • na 26. 9.: Neurčitý člen a instrukce. Učebnice str. 6-7
 • na 14. 9.: Unit 1A - greetings and introductions

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci