Dnešní oběd:
polévka špenátová, lososové nugetky nemleté, bramborová kaše zelný salát s paprikami a žampiony, džus

Domácí práce
 • domácí práce na 14. 4.: Dobrý den, zde je úkol na středu 14. 4. Úkol vyfoťte a vložte do OneNote. Hezký den qDÚ -TIME.
 • domácí práce na 7. 4.: Dobrý den, dnes dostanete 2 úkoly. 1) Udělejte cvičení pod tímto odkazem: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3180, kde spojujete časy s hodinami. Výsledek vyfoťte a vložte do OneNote.

  2) V pracovním sešitě udělejte cvičení 2 na straně 32. Cvičení poté vyfoťte a vložte do OneNote.

  Děkuji a přeji hezké velikonoce.

 • domácí práce na 26. 3.: Dobrý den, dnes jsem probírali určování času. Posílám vám prezentaci, ze které si udělejte zápis do gramatického sešitu. Nakreslete si tam ten nákres hodinu na druhém slidu. Zbylé slidy slouží k ústnímu procvičování. Hezký den qTime.
 • domácí práce na 17. 3.: Dobrý den, zde je úkol navazující na dnešní hodinu. Odevzdejte do OneNote do středy 17.3. Děkuji qdú 12. 3..
 • domácí práce na 12. 3.: POZOR!!! V pátek 12. 3. začíná hodina 8:55!
 • domácí práce na 12. 3.: Dobrý den, přidávám zde pracovní list na téma: School subjetcs. Je to dú na pátek 12. 3. Vypracovaný pracovní list vložte do OneNote. Děkuji. qSchoolsubjects.
 • domácí práce na 10. 3.: POZOR!!! Zítra 10. 3. začne výuka od 8:00.
 • domácí práce na 5. 3.: Dobrý den, za domácí úkol udělejte na straně 28 v pracovním sešitě cvičení 1 a 3. Dále si prosím doplňte do slovníčku slovíčka School subjects ze strany 82 v pracovním sešitě. Vypracovaná cvičení ze strany 28 mi vyfoťte a vložte do OneNote. Děkuji.
 • domácí práce na 3. 3.: Dobrý den, přidávám vám úkol na středu - have got opět. qhave got 26.2..
 • domácí práce na 26. 2.: PS, str. 27, cv. 4. Vyfocené vypracované cvičení mi prosím vložte do OneNote.
 • domácí práce na 17. 2.: Dobrý den, přikládám vám prezentaci na opakování slovesa mít. V pátek na to bude krátký testík. Hezký den qHave got has got.
 • domácí práce na 5. 2.: Dobrý den, přes prázdniny se prosím podívejte na tento jednoduchý pracovní list na sloveso Have got. Vypracovaný pracovní list mi prosím vložte do OneNote. Hezké prázdniny. qhave got.
 • domácí práce na 14. 12.: PS, str. 19, cv. 6
 • domácí práce na 23. 10.: PRO CELOU TŘÍDU!!! Dobrý den, do One note jsem vám vložil nový pracovní list s učivem a zadáním úkolů. Pro ty, co se ve One note ještě úplně neorientují, přikládám pracovní list i zde. Prosím sledujte spíše stránky předmětu AJ5 - Klauda, kde můžete sledovat i starší úkoly (kdyby vás náhodou minuly). Hezký den qAJ5 - osobní zájmena.
 • domácí práce na 19. 10.: PRO CELOU TŘÍDU!!! Dobrý den milí žáci, do aplikace One note jsem vám vložil domácí úkol, který se týká států, národností a hlavních měst. Prosím tento pracovní list si vytiskněte a poté vyplňte, pokud nemáte možnost tisku vyplňte si ho ve One note. Při vyplňování spolupracujte s učebnicí na straně 16. Pro ty, kteří ještě nejsou s One note kamrádi, přikládám pracovní list i zde. Hezký den qCountries and nationalities.
 • domácí práce na 16. 10.: PRO CELOU TŘÍDU: Dobrý den milé děti, v rámci distanční výuky se podíváme na další lekci v učebnici, jedná se o lekci Friends and family. Nejprve nás čekájí státy a města a otázka: Where are you from? Přikládám vám soubor ve wordu, kde máte rozepsaný menší úvod k učivu a zadány úkoly. Přeji hezký den, Klauda qWhere are you from.
Písemné práce
 • na 14. 4.: Určování času.
 • na 24. 3.: Unit 3: učebnice - str. 28-37, have got - questions, answers - short forms, negative. School and timetable. 
 • na 19. 2.: Have got/has got - otázky, zápor, zkrácené odpovědi
 • na 16. 12.: Unit 2 - Countries, family, questions a short answers, possessive adjectives, days of the week