Zítřejší oběd:
polévka květáková, čevabčiči, brambory vařené, kečup, hořčice, 100% mošt

Domácí práce
  • domácí práce na 14. 12.: PS, str. 19, cv. 6
  • domácí práce na 23. 10.: PRO CELOU TŘÍDU!!! Dobrý den, do One note jsem vám vložil nový pracovní list s učivem a zadáním úkolů. Pro ty, co se ve One note ještě úplně neorientují, přikládám pracovní list i zde. Prosím sledujte spíše stránky předmětu AJ5 - Klauda, kde můžete sledovat i starší úkoly (kdyby vás náhodou minuly). Hezký den qAJ5 - osobní zájmena.
  • domácí práce na 19. 10.: PRO CELOU TŘÍDU!!! Dobrý den milí žáci, do aplikace One note jsem vám vložil domácí úkol, který se týká států, národností a hlavních měst. Prosím tento pracovní list si vytiskněte a poté vyplňte, pokud nemáte možnost tisku vyplňte si ho ve One note. Při vyplňování spolupracujte s učebnicí na straně 16. Pro ty, kteří ještě nejsou s One note kamrádi, přikládám pracovní list i zde. Hezký den qCountries and nationalities.
  • domácí práce na 16. 10.: PRO CELOU TŘÍDU: Dobrý den milé děti, v rámci distanční výuky se podíváme na další lekci v učebnici, jedná se o lekci Friends and family. Nejprve nás čekájí státy a města a otázka: Where are you from? Přikládám vám soubor ve wordu, kde máte rozepsaný menší úvod k učivu a zadány úkoly. Přeji hezký den, Klauda qWhere are you from.
Písemné práce
  • na 16. 12.: Unit 2 - Countries, family, questions a short answers, possessive adjectives, days of the week