Domácí práce
  • na 18. 9.: Doplnit otázku 14 z pracovního listu + nakreslit TUŽKOU obrázek včetně nadpisu z učebnice str. 12 obr. 9.