Domácí práce
 • domácí práce na 5. 5.: deriváty uhlovodíků - teorie
 • domácí práce na 3. 5.: názvosloví uhlovodíků + deivátů
 • domácí práce na 16. 11.: chroman železitý

  NaNO3

  dusičnan nikelnatý

  Al(SiO3)3

 • domácí práce na 9. 11.: Od úterý 9. listopadu 2021 zahajujeme hybridní vedení výuky chemie. Tzn. žáci, kteří nejsou ve škole přítomni mají povinnost se prostřednictvím MS Teams výuky účastnit v časech podle běžného rozvrhu hodin. Výjimku mají rodiči omluvení žáci.
 • domácí práce na 4. 11.: chlornan vápenatý

  síran měďnatý

  arseničnan litný

  manganistan hlinitý

  uhličitan draselný

Písemné práce
 • na 25. 1.: redoxní reakce, koroze, elektrolýza, ...
 • na 21. 9.: zápis molukul a atomů, chemická vazba

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci