Český jazyk - 8. třída (skupina celá)

Alena Nováčková
    Domácí práce:

    Domácí práce na 12. 6.: Domácí příprava: ČJ.

    Domácí práce na 10. 6.: V dnešní hodině  jsme opakovali významové poměry a druhy vedlejších vět. ČJ.

    Domácí práce na 10. 6.: Povinná četba 10. 6. 2020:

    Milí osmáčci, povinnou četbu mně odevzdáte, snad už osobně ve škole. Čtete jednu z uvedených knih, která vypovídá o meziválečné době. Četba to není snadná, přesto doufám, že mnohé zaujme. Zápis do čtenářského deníku provedete dle zadaných instrukcí.Pouze jedna nová otázka: Napište moment v knize, který byl pro vás nejvíce "silný", nejvíce vyjadřoval dopad hrůzy války na člověka.

    Domácí práce na 8. 6.: Domácí příprava:

    Rozbor souvětí: Tento úkol si také přineste ve středu do školy.

    To přece víš, že mě napomínali, když si pan učitel stěžoval, že ve vyučování vyrušuji.

    Domácí práce na 4. 6.: Domácí příprava:

    Grafický rozbor souvětí ( věty hlavní, věty vedlejší, druh VV, druh souvětí, významové poměry). Tento úkol přinesete ve středu 10.6.

    V tichém pokojíku nacházela Hana slabou nit života, který unikal z ran, jež nemůže žádný ranhojič zacelit, a maminka s Mirkem se střídali u jejího lůžka, aby jí včas podávali lektvary, jak nemluva doktor rigorózně nařídil, a aby jim neunikl ani sebemenší projev vracejícího se života.

    Domácí práce na 1. 6.: Domácín příprava 1. 6. 2020

    Opakujeme rozbor souvětí. Tento domácí úkol budu kontrolovat a hodnotit 10.6. již ve škole!!!!! ČJ 8..

    Domácí práce na 29. 5.: Domácí příprava:

    Tentokrát začneme nový slohový útvar - úvaha. Přikládám zápis a z učebnice si přečtěte článek st.112 ÚVAHA.

    Domácí práce na 28. 5.: Domácí příprava. Zopakujte si psaní interpunkce v souvětí. https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-souradne-2-uroven/682

    Domácí práce na 25. 5.: Domácí příprava na 25.5.2020

    Tentokrát si zkuste pravopisný testík. ČJ 8..

    Domácí práce na 21. 5.: Přiládám pracovní list k ukázce Stařec a moře Stařec a moře.

    Domácí práce na 20. 5.: Posílám vám ukázku z knihy Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye. Potom vypracujte přiložené úkoly.  Pokud vás zaujme ukázka, můžete si poslechnout audionahrávku celé knihy. Je to krátká novela, která přispěla autorovi k získání Nobelovy ceny za literaturu v roce 1954.https://www.youtube.com/watch?v=UfIAMrG5eDk

    Domácí práce na 18. 5.: Domácím příprava 21. 5.:

    Zopakuj si vedlejší věty https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-2-uroven/2885.

    Na teams pošli kolik vět jsi určil správně/ kolik chybně. Děkuji.

    Domácí práce na 18. 5.: Domácí příprava 18. 5.

    V učebnici si přečtěte článek 2a, c/83. Do textu máte doplnit čárky. Pokud si text můžete okopírovat, tak napište tuto část úkolu písemně. Jinak můžete ústně, ale důsledně.

    Domácí práce na 14. 5.: Domácí příprava na 14. 5.

    Milí osmáčci, dnes si zopakujte významové poměry.https://www.umimecesky.cz/rozbory-pomery-vety-hlavni-2-uroven/3408

    Domácí práce na 13. 5.: Domácí příprava z literatury:

    Přikládám pracovní list s ukázkou knihy Bílá nemoc. Ukázku si přečtěte a odpovězte na otázky. Správné řešení dám na Teams. Bílá nemoc.

    Domácí práce na 11. 5.: Domácí příprava: Milí osmáčci, posílám pracovní list. Budete opakovat psaní interpunkce v souvětí. Musíte si nejdříve spočítat počet vět v souvětí, potom si určíte hranice jednotlivých vět a posoudíte, zda věty budou od sebe odděleny čárkou. Správné řešení pošlu na Teams. ČJ 11.5..

    Domácí práce na 7. 5.: Domácí příprava na čtvrtek 7. 5.

    Zopakujeme si opět rozbor souvětí. Přesné zadání máte v pracovním listu. Správné řešení pošlu na Teams. ČJ 8.

    Domácí práce na 30. 4.: Domácí příprava:

    uč.cv 4 a,-d /77

    Domácí práce na 29. 4.: Domácí příprava:

    Posílám úkol do literatury. Přečtěte si básničku a odpovězte na otázky. Řešení dodám na Teams. čj.

    Domácí práce na 27. 4.: učebnice st.76 -přečíst rámeček a vypracovat do sešitu cv. 1a /76

    Domácí práce na 24. 4.: Domácí příprava na 24. 4. 2020 - práce s textem. sloh.

    Domácí práce na 22. 4.: Domácí příprava do literatury:

    Přečtěte si tento pracovní list a vypracujte úkol 2 a 3. Správné řešení dodám do Teams.

    Dobrovolný úkol: vymyslete krátkou básničku (4 verše) o tom, co právě děláte, prožíváte.... Básnička musí obsahovat alespoň jeden básnický prvek z dnešního pracovního listu. Básně posílejte na Teams. básnické prvky.

    Domácí práce na 21. 4.: Cv 1a/ 82 + přečíst rámeček st. 82

     

    Domácí práce na 20. 4.: Milí osmáčci, posílám úkol na pondělí. Opět si zopakujete skladbu i pravopis. Správné řešení pošlu na Teams. Pracovní list si přepište nebo okopírujte a nalepte do sešitu. Úkoly budu kontrolovat po návrtau do školy. ČJ úkol.

    Domácí práce na 17. 4.:  Sloh CJ sloh 2.

    Domácí práce na 17. 4.: Domácí příprava na hodinu slohu. Práce s textem. Přečtěte si důkladně ukázku a odpovězte na otázky. Text je převzat z testů na přijímací zkoušky na SŠ. ČJ sloh.

    Domácí práce na 16. 4.: Domácí příprava na 16. 4. 2020:

    Milí žáčci, zopakujete si nejen souvětí, ale také něco málo z pravopisu. Vyplňte tento pracovní list. Děkuji a hezké Velikonoce. pracovní list.

    Domácí práce na 8. 4.: Domácí příprava: Tentokrát si zopakujete literární pojmy.

      křížovka.

    Domácí práce na 3. 4.: Domácí příprava na pátek 3. 4.

    Milí osmáčci, opište si zápis výpisky, výtah a citát. Potom si zkusíte výpisky z textu o K. H. Máchovi, který přikládám. Další úkoly také napište. K.H.Mácha - výpisky.

    Domácí práce na 3. 4.: Domácí příprava na pátek 3. 4.

    Milí osmáčci, opište si zápis výpisky, výtah a citát. Potom si zkusíte výpisky z textu o K. H. Máchovi, který přikládám. Další úkoly také napište. Výpisky.

    Domácí práce na 2. 4.: Milí osmáčci, posílám další úkol. Grafy souvětí napíšete do domácího sešitu. Nezapomeňte na správný postup. určím přísudky, hranice jednotlivých vět, věty hlavní a vedlejší, druh VV a případně významové poměry. Potom napište, zda se jedná o souvětí souřadné či podřadné. Příjemnou práci.... ČJ úkol.

    Písemné práce:

    Písemná práce plánovaná na 6. 5.: Opakovací testík na literární pojmy

    Písemná práce plánovaná na 4. 5.: Testík na druhy vedlejších vět, významové poměry, souvětí. Test najdete na Teams v 10.30. 

    Písemná práce plánovaná na 20. 4.: Milí osmáčci, v pondělí v 10.30 se sejdeme a napíšete si malý testík, opět významový poměr, druhy VV, graf souvětí. Hezký víkend.

    Písemná práce plánovaná na 6. 4.: Připomínám, že dnes píšete testík na souvětí. Teams 10.30-11.00. Hodně štěstí.

    Písemná práce plánovaná na 30. 3.: V pondělí 30.3. 10.3.-11.00 na Teams. Je malý testik  na souvětí. Nezapomeňte !!!!!

    Písemná práce plánovaná na 30. 3.: V pondělí 30. 3. v 10.30 bude na Teams test na souvětí. Časové rozmezí bude 10.30 -11.00. Prosím všechny, aby byli online.

    Důležité:

   Dnes je čtvrtek 9. července 2020. Svátek má Drahoslava, zítra má svátek Libuše a Amálie.