• Plánované práce

  Kontrolní diktáty: 1. čtvrtletí (6. 12. 2023), 2. čtvrtletí (22. 1. 2024)

  Kulturní deník: 1. čtvrtletí (14. 11. 2023), 2. čtvrtletí (23. 1. 2024), 3. čtvrtletí (16. 4. 2024), 4. čtvrtletí (4. 6. 2024)

  Slohové práce: 1. klasický životopis (19. 1. 2024)

  Literatura: 1. Shakespeare (5. 12. 2023), 2. divadlo (19. 12. 2023), 3. Čapek - Bible (?. 2. 2024)

  Mluvnice: 1. jazyk a komunikace, test (9. 10. 2023), 2. jazyk a komunikace - slovanské jazyky (11. 10. 2023), 3. podstatná jména (1. 11. 2023), 4. podstatná jména cizího původu (15. 11. 2023), 5. vlastní jména cizího původu (20. 11. 2023), 6. vzory jmen (27. 11. 2023), 7. slovní zásoba (15. 1. 2024), 8. vid slovesa (14. 1. 2024), 9. mluvnické významy sloves (19. 2. 2024)

  Domácí úkoly: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.


  Současné učivo

  Mluvnice - slovesa; literatura - Bible; sloh - práce s textem

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

Domácí práce
 • domácí práce na 16. 4.: Čtenářský deník
 • domácí práce na 26. 2.: Cv. 4 na str. 65 (určete jen druhy vět)
 • domácí práce na 12. 2.: Vid slovesa na stránce Umíme česky
 • domácí práce na 23. 1.: Čtenářský deník
 • domácí práce na 10. 1.: Cv. 20 na str. 30
 • domácí práce na 5. 12.: Do literárního sešitu převyprávějte jedno ze Shakespearových dramat (Romeo a Julie, Hamlet, Othello, Král Lear).
 • domácí práce na 23. 11.: Po přihlášení na web Umíme česky objevíte zadání DÚ (slovní druhy).
 • domácí práce na 14. 11.: Čtenářský deník
 • domácí práce na 13. 11.: Cv. 4 na str. 42 (stačí zapsat slovní spojení, z něhož vyplyne žádaný tvar jména, např. /Goethe/ se dostalo, povídky /Zoščenko/, korespondence s /Goethe/).
 • domácí práce na 25. 10.: DÚ je vlepený do domácího sešitu (příp. ve formě lístečku uložený někde mezi věcmi do školy).
 • domácí práce na 23. 10.: Cv. 6 na str. 26
 • domácí práce na 16. 10.: Po přihlášení na web Umíme česky objevíte zadání DÚ (slovní druhy).
Písemné práce
 • na 28. 2.: Slovesné tvary
 • na 19. 2.: Mluvnické významy sloves (komplexní práce)
 • na 14. 2.: Vid slovesa
 • na 15. 1.: Slovo a slovní zásoba
 • na 19. 12.: Divadlo - W. Shakespeare
 • na 6. 12.: 1. čtvrtletní diktát
 • na 20. 11.: Vlastní jména cizího původu
 • na 15. 11.: Obecná podstatná jména cizího původu
 • na 1. 11.: Podstatná jména (mluvnické kategorie, párové části lidského těla, druhy podle definice a čísla)
 • na 11. 10.: Jazyk a komunikace - slovanské jazyky
 • na 9. 10.: Jazyk a komunikace (test)

 

Čtenářský deník

Čtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (pokud na nich lze splnit zadání), básnické sbírky, audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy divadelních her) nebo rozhlasová literatura ČRo Junior, četba ČRo Junior, ČRo 2 Praha, ČRo Deník.

U zapsaného titulu musí být uvedeny základní nakladatelské údaje: autor, název titulu, vydavatelství a rok vydání. Nezapomínejte na krátký obsah.


V 1. čtvrtletí uveďte aspoň v jednom případě zápis titulu, který neobsahuje děj (např. básnické sbírky pro děti, encyklopedie, populárně naučné knihy, učebnice, cestopisu, naučného komiksu, reportážní knihy apod.).

Ve 2. čtvrtletí se kromě obsahu věnujte postavám díla, zejména hlavní postavě (tzv. protagonista) a jeho protějšku (antagonista), popište je a charakterizujte aspoň na 6 řádků (klady, zápory, vzhled, osobnost, klíčové vlastnosti, chování a jednání, různé zvláštnosti ad.). V některých dílech je více hlavních hrdinů nebo celý kolektiv (např. Bylo nás pět, Rychlé šípy ad.), v takovém případě se krátce musíte zmínit o každém hrdinovi. Pokud autor použil zajímavé vedlejší postavy a chcete se věnovat jejich charakteristice, nesmíte opomenout ani postavu hlavní.

Ve 3. čtvrtletí se zaměříme na audioknihy (tzv. mluvené slovo) v nejširším významu (nejen CD, MC, LP aj. nosiče, ale také nahrávky ČRo a další záznamy mluveného slova). Nahrávky mluveného slova najdete např. v audiodeníku ČRo, na webu ČRo Vltava, ČRo Praha, Rádia Junior (nebo v iRadiu nebo v četbě ČRo Junior či na stránkách Webíku ČRo Junior).

Nahrávkám se věnují specializovaná fóra mluveného slova a zcela jistě je objevíte na oblíbených úložištích, ve vašich knihovnách, u dobrých prodejců apod. Informace o nahrávce zjistíte přímo v článku ČRo nebo na webu Panáček v říši mluveného slova.

Najděte a poslechněte si aspoň jednu vhodnou nahrávku mluveného slova (aspoň v rozsahu kolem 30 minut). V hodnocení (úvaze) se zaměřte na tento (atypický) formát literatury, na to, zda máte rádi, když vám někdo čte (nebo vy někomu), jak se vám líbí mluvená literatura, jak se vám dílo poslouchalo, jak jste se dokázali soustředit, při jaké činnosti jste audioknihu poslouchali, co vám při poslechu vadilo atd. Věnujte se také výkonům herců nebo předčitatelů. Milovníci literatury se mohou zabývat také významy, které herci vkládali svým působením do textu, nebo např. srovnat tištěnou a mluvenou verzi knihy (příběhu) a zamyslet se nad interpretačním posunem původního textu.

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci