• Plánované práce

  Kontrolní diktáty: 1.

  Kulturní deník: 1.

  Slohové práce: 1.

  Literatura: 1.

  Mluvnice: 1.

  Domácí úkoly: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.

   

  Současné učivo

  Mluvnice - slovanské jazyky; literatura - dobrodružná literatura; sloh - charakteristika literární postavy

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

 

Čtenářský deník

Čtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (pokud na nich lze splnit zadání), básnické sbírky, audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy divadelních her) nebo rozhlasová literatura (četba na pokračování Rádia Junior, sobotní nedělní rozhlasové hry pro děti a mládež ČRo 2 Praha, čtenářský deník Českého rozhlasu nebo hry pro děti a mládež ve vysílání Rádia Junior).

U zapsaného titulu musí být uvedeny základní nakladatelské údaje: autor, název titulu, vydavatelství a rok vydání. Nezapomínejte na krátký obsah.


V 1. čtvrtletí uveďte aspoň v jednom případě zápis titulu, který neobsahuje děj (např. básnické sbírky pro děti, encyklopedie, populárně naučné knihy, učebnice, cestopisu, naučného komiksu, reportážní knihy apod.).

Součástí čtenářského deníku je rovněž kulturní deník, tj. krátký přehled vašich kulturních aktivit za dané čtvrtletí. Zápis kulturní akce se skládá z data, názvu akce a prostoru, v němž se uskutečnila (př. 2. 2. 2010 – koncert Čechomoru, Horní náměstí; příklady viz stránka Práce žáků). Pokud jste neabsolvovali žádnou kulturní akci, použijte aspoň nadpis Kulturní deník a řádek pod ním proškrtněte (hodnocení nebude vycházet z množství kulturních aktivit, ale z prosté existence kulturního deníku).

Zítřejší oběd:
polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky, filety z lososa na bylinkách, bramborová kaše, salát z čínského zelí s karotkou, mléko, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci