Dnešní oběd:
polévka gulášová, bramborové špalíčky s mákem, zakysanou smetanou, malinovým přelivem, ochucené mléko

 • Současné učivo

  Mluvnice - slovesa; literatura - dobrodružná literatura; sloh - xxx

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

  Sumář zápisů z mluvnice: osmička.

 • Plánované práce

  Kontrolní diktáty: 1. diktát (8. 10. 2020)

  Čtenářský deník:

  Slohové práce: 1. klasický životopis (7. 10. 2020)

  Literatura: 1. Bible - dobrodružná literatura (12. 1. 2021)

  Mluvnice: 1. jazyk a komunikace - indoevropské jazyky  (1. 10. 2020), 2. pojmy (5. 10. 2020), 3. pravopis zájmen (11. 11. 2020), 4. skloňování obecných slov cizího původu (16. 11. 2020), 5. slovo a slovní zásoba (7. 1. 2021), 6. slovesné tvary (11. 1. 2021), 7. mluvnické významy sloves (14. 1. 2021)

  Pozn.: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.

Domácí práce
 • domácí práce na 20. 4.: Do dnešního dne do zápisu William Shakespeare doplňte děj hry Romeo a Julie. Zadání viz sumář zápisů z mluvnice: osmička. Zápis děje vložte v OneNote do souboru (L11) William Shakespeare 13. 6. 2021.
 • domácí práce na 19. 4.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (26) cvičení 65. druhy přísudků a 66. podmět a přísudek.
 • domácí práce na 7. 4.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (25) cvičení 63. druhy vět a 64. druhy vět (jen cv. 01b)
 • domácí práce na 25. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (24) cvičení 61. druhy vět a 62. druhy vět.
 • domácí práce na 23. 3.: Doplňte divadelní pojmy nebo krátké vysvětlení pojmů. Zadání viz OneNote (čeština - písemné práce - T2 Divadelní pojmy 16. 3. 2021) nebo sumář zápisů: osmička (zápis L8 Divadlo pojmy). Své řešení vložte, zkopírujte, screenujte do uvedené složky v OneNote. Můžete také psát přímo do zadání.
 • domácí práce na 22. 3.: Zadání (23): Spojte pojem a jeho vysvětlení, pracovat můžete přímo v OneNote pomocí nástroje kreslení, případně si text uložte jako obrázek. Text zadání je také v sumáři zápisů: osmička. 
 • domácí práce na 15. 3.: Zkušební test Interpunkce 1 v MS Forms
 • domácí práce na 10. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (21) cvičení 57. interpunkce a 58. interpunkce.
 • domácí práce na 8. 3.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (20) cvičení 55. interpunkce a 56. interpunkce.
 • domácí práce na 1. 3.: Věty k procvičování větného vzorce 
 • domácí práce na 25. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (19) cvičení 53. částice a 54. částice.
 • domácí práce na 22. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (18) cvičení 51. předložkové pády a 52. předložky.
 • domácí práce na 17. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (17) cvičení 49. příslovečná spřežka, předložka (cv. 02b), 50. spojky.

   

 • domácí práce na 4. 2.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote (16) cvičení 46. druhy příslovcí, 47. příslovečné spřežky, 48. příslovečná spřežka, předložka (cv. 01b).
 • domácí práce na 21. 1.: Vypracujte cvičení 43. slovesný vid, 44. vid dokonavý a nedokonavý a 45. slovesa - slovesný vid (cv. 01b). Výsledky vložte do OneNote. Nezapomeňte také na zápis.
 • domácí práce na 13. 1.: Vypracujte cvičení 41. slovesný rod a 42. slovesný rod. Výsledky vložte do OneNote. Nezapomeňte také na zápis.
 • domácí práce na 8. 1.: Vypracujte cvičení 39. mluvnické významy sloves a 40. mluvnické významy sloves. Výsledky vložte do OneNote. Nezapomeňte, že u podmiňovacího způsobu neurčujeme čas a u způsobu oznamovacího a rozkazovacího naopak neurčujeme druh.

   

 • domácí práce na 6. 1.: Vypracujte cvičení 37. popis slovesného tvaru a 38. slovesné tvary. Výsledky vložte do OneNote.
 • domácí práce na 24. 11.: Dále vypracujte cvičení 33. slovesné způsoby, 34. slovesné tvary, 35. mluvnické kategorie sloves a 36. mluvické kategorie sloves. Vyfoťte výsledek a fotografii vložte v OneNote do 1. až 4. řádku tabulky. Práci odevzdejte do pátku 27. 11. 2020. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.
 • domácí práce na 23. 11.: On-line výuka
 • domácí práce na 19. 11.: Dále vypracujte cvičení 29. skloňování slovanských jmen 4, 30.-31. skloňování vlastních jmen (jen cv. 3b a 4b) a 32. vlastní jména test. Vyfoťte výsledek a fotografii vložte v OneNote do 1. až 4. řádku tabulky. Práci odevzdejte do neděle 22. 11. 2020. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.
 • domácí práce na 18. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z hodiny. Pro zájemce použitá prezentace.

  Dále vypracujte cvičení 27. skloňování slovanských jmen 1 a 28. skloňování slovanských jmen 2. Vyfoťte výsledek a fotografii vložte v OneNote do 1. a 2. řádku tabulky. Práci odevzdejte do pátku 20. 11. 2020. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.

 • domácí práce na 12. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z hodiny.
 • domácí práce na 11. 11.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řesení pište pod text. Po nástupu do školu si zadaná cvičení vyberu a budu je známkovat.

  15. Převeďte do náležitých tvarů: Mezi jednobuněčnými (organismus), mnohá (fakt) ukazují, vážíme si (génius, mn. č.), jdeme do (cirkus), najdi na (glóbus), pěstuji (kaktus, mn. č.), bojujeme proti (egoismus), viry jsou (organismus), v (cyklus) přednášek, kosové uštipují pupence (krokus), jsme odpůrci (rasismus), mezi největší (génius, mn. č.) všech dob.

  16. Převeďte do náležitých tvarů: Sraz před (muzeum), děti vedeme ke (studium), podíváme se do (planetárium), několik (terárium) na výstavě, vezmi dvě (akvárium), studuji na (gymnázium), pokusy ve (vakuum), foto nalep do (album), v (akvárium) je voda, sraz před (gymnázium), nejvíce (muzeum, mn. č.) je v Praze, pod (linoleum, 7. p.) jsou parkety, k uvedenému (datum), vypište všechna (faktum).

  17. Převeďte do náležitých tvarů: V Jiráskových (drama), žijeme ve studeném (klima), výběr z několika (téma), podle uvedeného (schéma), obdivoval se (panorama, 3. p.), soubor hraje (drama, mn. č.), život se podobá (drama, 3. p.), drž se zadaného (téma).

  Zápis Skloňování vlastních jmen přejatých je v OneNote. Do připravené tabulky odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.

 • domácí práce na 11. 11.: On-line výuka, úkoly vyplynou z hodiny.
 • domácí práce na 9. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z této hodiny. Pro zájemce použitá prezentace.

  Ve složce Zápisy (OneNote) je k dispozici zápis. Tento zápis si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.

 • domácí práce na 5. 11.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení 24.-25. podstatná jména - skloňování jmen (pouze cv. 01b a 02b) a 26. skloňování podstatných jmen. Ve složce Zápisy (OneNote) je k dispozici další část zápisu. Tento zápis si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.
 • domácí práce na 4. 11.: Vypracujte a odevzdejte do OneNote cvičení 21. skloňování obecných jmen přejatých, 22. skloňování podstatných jmen a 23. skloňování přejatých slov. Ve složce Zápisy (OneNote) je k dispozici zápis. Tento zápis si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do tabulky připravené v OneNote odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.

   

 • domácí práce na 4. 11.: On-line výuka, případné úkoly vyplynou z této hodiny. Pro zájemce použitá prezentace.
 • domácí práce na 2. 11.: On-line výuka. Případné úkoly vyplynou z hodiny.
 • domácí práce na 22. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řesení pište pod text. Po nástupu do školu si zadaná cvičení vyberu a budu je známkovat.

  8.* Doplňte vztažné zájmeno jenž: klub, ………………  fandím; dívka, ………………  věřím; přátelé, ……………… si vážím; nůž, bez …………………… se neobejdu; hrady, …………………… stály opodál; příkazy, …………………… se řídím; kačer, …………………… přišel; úhel, o …………………… hovoříme; zvířátka, o ……………… se mi zdá; čarodějnice, ……………… jsem se zalíbil; nepřátelé, …………………… jsem utekl; učitelka, ……………… jsem zahlédl; skutek, …………………… se chlubil; skutek, …………………… litoval; tvary zájmen, o …………………… se učíme, děvče, ……………… se mi líbí, panenka, o ……………… píši úkol.

  9.* Doplňte vztažné zájmeno který: Fotograf zachytil pastvinu, …………………………  dominovaly pasoucí se kozy. Hrdinou se stal rychtář, ………………………… vedl vzpouru sedláků. Upíral jim užívání pastvin, ………………………… jim přidělil král. Podstoupili zápas, …………………………  vyvrcholením bylo stětí na břehu potoka, ………………………… nazývají Soudný. Spisovatel zachytil tradice, ………………………… pomalu mizí. V době, o …………………….. sbíral materiál, se měnil život lidí, …………………………. žili na venkově a …………………………. sužovala nepřízeň přírody. Město, …………………………. jsem miloval, se postupně mění.

  Vypracujte 18.-19. zájmeno jenž (dvě z nabízených cvičení) a 20. pravopis zájmena jenž. Vyfoťte výsledek a fotografii vložte v OneNote do 1. až 3. řádku tabulky. Práci odevzdejte do neděle 25. 10. 2020. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.

   

 • domácí práce na 21. 10.: Vypracujte a do OneNote dodejte výsledky cvičení Druhy zájmen (1), Druhy zájmen (2), Zájmeno já (3), Zájmeno ona (4). Vyfoťte výsledek a fotografii vložte do 1. až 4. řádku tabulky. Práci odevzdejte do pátku 23. 10. 2020.

  Zápis Zájmena a pravopis zájmen je v OneNote. Do připravené tabulky odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.

   

   

 • domácí práce na 20. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řesení pište pod text. Po nástupu do školu si zadaná cvičení vyberu a budu je známkovat.

  5. Doplňte přivlastňovací přídavná jména: pozoroval (strýček) holuby, na zavolání (Adélka), pod (Mánes) mostem, viděl (otec) rodiče, (spisovatel) přátelé, znám (Evička) rodiče, malí (Jakub) synové, o smrti (Viktorka), pozvi (bratr) kamarády, protivníkům (Hus), přišli i (Žito) sluhové, (Libuše) předpovědi, četli verše (Seifert), z (Faust) knihovny, (babička) natrhané lístky, pro (Karel) zásluhy.

  6. Užijte stupně naznačené v závorkách: pro (hezký, 3) pejska, v (krátký, 3) dni a (dlouhá, 3) noci, na (vysoký, 3) hoře na světě, (nízký, 3) místo na zemi, v (hluboký, 3) jezeře na světě, na (suchý, 3) místě na zemi, v (úzký, 3) průlivu mezi světadíly, vrstevnice jsou (hustý, 2) tam, kde je svah (příkrý, 2), kde je svah (mírný, 2), jsou vrstevnice (řídký, 2), kup (drahý, 2) dárek, na (blízký, 3) stanovišti, pro (nízký, 2) vrstvy, (sladký, 2) pudink.

  7. Užijte stupně naznačené v závorkách: (Úzký, 2) vodní tok je znázorněn (tenký, 2) čarou. Olovo je (těžké, 2) než hliník. Olej je (lehký, 2) než voda. Celuloid je mnohem (měkký, 2) než sklo. Ani (dobrý, 3) dalekohledem nevidíme vzdálené hvězdy. (Čistý, 3) voda je destilovaná. Prvky jsou (jednoduché, 3) látky. Za (tvrdý, 3) nerost se pokládá diamant. Čím je uhlí (staré, 2), tím je (bohatý, 2) na uhlík. (Dobré, 3) černé uhlí je antracit. (Mladé, 3) hnědé uhlí je lignit. Sacharin je 500krát (sladký, 2) než cukr. Prázdniny by mohly být (krátký, 2) a vaše chování (přátelský, 2).

  V prostředí OneNote jsou připravena další jednoduchá cvičení: Vypracujte cvičení Přivlastňovací přídavná jména (1. cvičení), Přivlastňovací přídavná jména (4. cvičení), Stupňování (3. cvičení), Stupňování (4. cvičení). Vyfoťte výsledek a fotografii vložte do 1. až 4. řádku tabulky. Práci odevzdejte do pátku 23. 10. 2020. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.

 • domácí práce na 19. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řesení pište pod text. Po nástupu do školu si zadaná cvičení vyberu a budu je známkovat.

  4. Vytvořte množné číslo: český umělec, maličký chlapec, hradecký občan, husitský bojovník, třinecký hokejista, suezský občan, aljašský mrož, jevíčský medvěd, budapešťský starosta, slezský král, adršpašský endemit, pražský obyvatel, kroměřížský chodec, brandýský kněz, americký řezník, dobříšský chlapec, bezdězský majitel, americký podnikatel, ruský prezident.

  V prostředí OneNote jsou připravena další jednoduchá cvičení: Vypracujte cvičení Přípony -ský, -cký (1), Přípony -ský, -cký (6) a Přípony -ský, -cký (7). Vyfoťte výsledek a fotografii vložte do 1. až 3. řádku tabulky. Práci odevzdejte do pátku 23. 10. 2020.

  Zápis odvozování příponami -ský, -cký (-ští, -čtí) je v OneNote. Do připravené tabulky odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.

 • domácí práce na 15. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řesení pište pod text. Po nástupu do školu si zadaná cvičení vyberu a budu je známkovat.
  3. Vypište přídavná jména a určete jejich mluvnické významy (pád, číslo, rod a životnost, vzor, druh): sešity mladšího bratra, měla ovázanou pravou ruku, byli plni očekávání, klíče odevzdal Evinu otci.

  V prostředí OneNote jsou připravena další jednoduchá cvičení: Vypracujte cvičení Druhy přídavných jmen, Přídavná jména tvrdá a přivlastňovací a Mluvnické kategorie přídavných jmen. Vyfoťte výsledek a fotografii vložte do 1. až 3. řádku tabulky. Práci odevzdejte do pátku 16. 10. 2020.

  Zápis druhy mluvnické významy přídavných jmen je v OneNote. Do připravené tabulky odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.

 • domácí práce na 14. 10.: Jednotlivá cvičení nalepte do domácího sešitu a řešení pište hned pod nalepené zadání. V takovém případě stačí, když vypíšete pouze slova v závorkách (samozřejmě ve správném tvaru). Do cvičení označených * můžete své řešení vepisovat přímo.

  1.* Určete druh podstatných jmen: trenýrky, sníh, zápalky, Alpy, lišky, železo, dříví, záda, skot, mládež, brusle, káva, dveře, zvony, mouka, rostlinstvo, Pardubice, housle, jména, učebnice, ptactvo, ostružiní, písek, nože, houby, admiralita, stromoví, papíry, sáňky.

  2. Užijte v množném čísle: Dědeček postavil chatu (vlastní ruka). Dítě radostně tleskalo (baculatá ručička). Mám hodiny se (svítící ručička). Skočil do vody (rovná noha). Seděl na židli s (rozviklaná noha). Na smetišti byly hrnce s (uražené ucho). Stál pevně na (obě nohy). Lavice stála jen na (tři nohy). V kolně byl starý kůl bez dvou (noha). Pes mi ležel u (noha) Vytahám tě za obě (ucho). Vezmi hrnec za obě (ucho). Po každém koláči se natáhlo několik dětských (ruka). Nohy se mu podlomily v (koleno). Oslík stříhal (dlouhé ucho). Koukala na něj (své doširoka rozevřené krásné modré oko). Stařec si naříkal na píchání v (prsa). Zábly mě obě (ucho). Nosil by ji na (ruka). Pytlák nalíčil obě (oko). Babička přinesla hrnec s (umělé ucho). Petr má za (ucho). Do světničky přinesli stolek na (tři noha). Malá sotva stojí na (noha). Pracoval výhradně (ruka). Podle vzpřímených (ucho) jsme jej poznali. Marta má na punčoše (puštěné oko).

  V prostředí OneNote jsou připravena další jednoduchá cvičení: Vypracujte cvičení Dvojné tvary (4. cvičení), Dvojné tvary (5. cvičení) a Dvojné tvary (6. cvičení). Vyfoťte výsledek a fotografii vložte do 1. až 3. řádku tabulky. Práci odevzdejte do pátku 16. 10. 2020.

  Ve složce Zápisy (OneNote) budou postupně přibývat zápisy ke cvičením (1. zápis dvojné tvary). Tyto zápisy si opište (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu. Do připravené tabulky odevzdejte fotografii zápisu ve školním sešitu jako důkaz své práce. Sumář zadávaných úkolů a zápisů: osmička.

 • domácí práce na 13. 10.: Domácí úkol do literatury není!
 • domácí práce na 9. 10.: Cv. 1 na str. 24 (odstavec Když venku...)
 • domácí práce na 6. 10.: Krátce vysvětlete pojmy: parodie – ; dabingová parodie – ; groteska – ; gag [geg] – ; karikatura – ; skrytá kamera - ; mystifikace – ; recese –
 • domácí práce na 29. 9.: Čtenářský deník (úkol stačí splnit na jednom záznamu)
Písemné práce
 • na 21. 4.: Zápor
 • na 12. 4.: Druhy vět podle větných členů
 • na 30. 3.: Přejímání
 • na 17. 3.: Interpunkce
 • na 16. 3.: Fantastická literatura
 • na 11. 3.: Neohebné slovní druhy (základní vědomosti, viz zápisy)
 • na 4. 3.: Vzorec souvětí
 • na 24. 2.: Druh věty a slovesný způsob
 • na 18. 2.: Slovesný vid, vidové dvojice
 • na 4. 2.: Vid slovesa
 • na 1. 2.: Slovesný rod
 • na 14. 1.: Mluvnické významy sloves
 • na 12. 1.: Bible - dobrodružná literatura (test), zápis Bible, dobrodružná literatura
 • na 11. 1.: Slovesné tvary

  1. Od sloves upéct, dokončit, popsat, pověsí vytvořte zadané tvary: příčestí minulé (činné), příčestí trpné, podstatné jméno slovesné, přídavné jméno slovesné.

  2. Popište složený slovesný tvar: 1. byl by usnul; 2. byl pokryt; 3. Sešity budou sebrány do pěti minut; 4. Budeš se dnes opalovat?

 • na 7. 1.: Slovo a slovní zásoba
 • na 16. 11.: Skloňování obecných slov cizího původu, vzory těchto slov (test)
 • na 11. 11.: Test pravopis zájmen, test bude v průběhu hodiny ČJ k dispozici na webových stránkách školy 
 • na 8. 10.: Kontrolní diktát (do sešitu na písemné práce)
 • na 7. 10.: Klasický životopis
 • na 5. 10.: Jazyk a komunikace - indoevropské jazyky (krátký test)
 • na 1. 10.: Jazyk a komunikace - indoevropské jazyky
 • na 14. 9.: Od dnešního dne se v ČJ zkouší.

 

Čtenářský deník

Čtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (pokud na nich lze splnit zadání), básnické sbírky, audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy divadelních her), rozhlasovou literaturu (četba na pokračování Rádia Junior, sobotní nedělní rozhlasové hry pro děti a mládež ČRo 2 Praha čtenářský deník Českého rozhlasu nebo hry pro děti a mládež ve vysílání Rádia Junior) apod.

U zapsaného titulu musí být uvedeny základní nakladatelské údaje: autor, název titulu, vydavatelství a rok vydání.

Součástí čtenářského deníku je rovněž kulturní deník, tj. krátký přehled vašich kulturních aktivit za dané čtvrtletí. Zápis kulturní akce se skládá z data, názvu akce a prostoru, v němž se uskutečnila (př. 2. 2. 2010 – koncert Čechomoru, Horní náměstí; příklady viz stránka Práce žáků). Pokud jste neabsolvovali žádnou kulturní akci, použijte aspoň nadpis Kulturní deník a řádek pod ním proškrtněte (hodnocení nebude vycházet z množství kulturních aktivit, ale z prosté existence kulturního deníku).


Ve 3. čtvrtletí proveďte tematický rozbor knih - uveďte jejich téma a některé použité motivy (8 až 10 kusů). Užijte větné vyjádření.

Př.: Tématem knihy Ferda cvičí mraveniště je snaha neúnavného Ferdy mravence vytvořit z mravenců svého mraveniště dobré a poctivé sportovce, silné tělesně i mravně. Motivy díla: Ferda si všimne, že jsou mravenci neobratní a slabí. Mravenci si vybudují přírodní sportoviště. Sportují i v zimě. Mravenčí královna se sportu trochu děsí, ale Ferdovi důvěřuje a nakonec sportování povolí. Spřátelené mraveniště vyzve Ferdovy mravence ke sportovnímu utkání. Mravenci najímají hmyzí trenéry. Učí se sportovat v duchu fair play. Sportovním vítězem je vždy ten, kdo se pokusí překonat sám sebe.