Zítřejší oběd:
polévka čočková se zeleninou, vepřové „štěstí“ (vepřové maso, žampiony, zelí, česnek, sójová omáčka), rýže dušená jasmínová, tvarohový cheesecake, sirup

 • Současné učivo

  Mluvnice - slovanské jazyky; literatura - orientální literatura; sloh - charakteristika

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

  Týdenní plán: Po - mluvnice, Út - Literatura, St - sloh, Čt - mluvnice.

 • Plánované práce

  Kontrolní diktáty:

  Čtenářský deník:

  Slohové práce:

  Literatura:

  Mluvnice:

  Pozn.: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.

Domácí práce
 • na 29. 9.: Čtenářský deník (úkol stačí splnit na jednom záznamu)
Písemné práce
 • na 14. 9.: Od dnešního dne se v ČJ zkouší.

 

Čtenářský deník

Čtenářský deník bude obsahovat každé čtvrtletí 2 záznamy (za školní rok celkem 8 záznamů).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (pokud na nich lze splnit zadání), básnické sbírky, audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy divadelních her), rozhlasovou literaturu (četba na pokračování Rádia Junior, sobotní nedělní rozhlasové hry pro děti a mládež ČRo 2 Praha čtenářský deník Českého rozhlasu nebo hry pro děti a mládež ve vysílání Rádia Junior) apod.

U zapsaného titulu musí být uvedeny základní nakladatelské údaje: autor, název titulu, vydavatelství a rok vydání.

Součástí čtenářského deníku je rovněž kulturní deník, tj. krátký přehled vašich kulturních aktivit za dané čtvrtletí. Zápis kulturní akce se skládá z data, názvu akce a prostoru, v němž se uskutečnila (př. 2. 2. 2010 – koncert Čechomoru, Horní náměstí; příklady viz stránka Práce žáků). Pokud jste neabsolvovali žádnou kulturní akci, použijte aspoň nadpis Kulturní deník a řádek pod ním proškrtněte (hodnocení nebude vycházet z množství kulturních aktivit, ale z prosté existence kulturního deníku).


Ve 3. čtvrtletí proveďte tematický rozbor knih - uveďte jejich téma a některé použité motivy (8 až 10 kusů). Užijte větné vyjádření.

Př.: Tématem knihy Ferda cvičí mraveniště je snaha neúnavného Ferdy mravence vytvořit z mravenců svého mraveniště dobré a poctivé sportovce, silné tělesně i mravně. Motivy díla: Ferda si všimne, že jsou mravenci neobratní a slabí. Mravenci si vybudují přírodní sportoviště. Sportují i v zimě. Mravenčí královna se sportu trochu děsí, ale Ferdovi důvěřuje a nakonec sportování povolí. Spřátelené mraveniště vyzve Ferdovy mravence ke sportovnímu utkání. Mravenci najímají hmyzí trenéry. Učí se sportovat v duchu fair play. Sportovním vítězem je vždy ten, kdo se pokusí překonat sám sebe.