• Plánované práce

  Kontrolní diktáty: 1. diktát ()

  Čtenářský deník: 1. čtvrtletí ()

  Slohové práce: 1.

  Literatura:  1. ilustrátoři (31. 3. 2022)

  Mluvnice: 1. jazyk a komunikace - slovanské jazyky (11. 10. 2021), 2. jazyk - slovanské jazyky, test (13. 10. 2021), 3. druhy podstatných jmen (10. 11. 2021), 4. přídavná jména (18. 11. 2021), 5. druhy zájmen (29. 11. 2021), 6. skloňování jmen cizího původu (8. 12. 2021), 7. skloňování vlastních jmen (17. 12. 2021), 8. slovo a slovní zásoba (14. 2. 2022), 9. rozšiřování slovní zásoby (16. 2. 2022), 10. shoda podmětu s přísudkem (2. 3. 2022), 11. vid slovesa (16. 3. 2022), 12. vidy slovesných tvarů (21. 3. 2022), 13. druhy vět a slovesný způsob (30. 3. 2022), 14. velká písmena (6. 4. 2022), 15. slovesné třídy a vzory (25. 4. 2022)

  Pozn.: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.

   

 • Současné učivo

  Mluvnice - zápor; literatura - poesie; sloh - výklad a práce s textem

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

Domácí práce
 • domácí práce na 3. 5.: Do literárních sešitů zapište obsah jednoho ze Shakespearových dramat (Romeo a Julie, Hamlet, Othello).
 • domácí práce na 13. 4.: Cv. 6a na str. 56 (použijte tvar rozkazu pouze v 2. os. č. j.)
 • domácí práce na 4. 4.: Cv. 4 na str. 55
 • domácí práce na 31. 3.: Ilustrátoři (drobný projekt)
 • domácí práce na 3. 3.: Do sešitu zapište zápis Z22 (zápisy můžete vytisknout a do sešitu nalepit). Vypracujte cvičení metafora a metonymie 1 a metafora a metonymie 2.
 • domácí práce na 2. 2.: Do sešitu zapište zápis Z21 (zápisy můžete vytisknout a do sešitu nalepit). Vypracujte cvičení obohacování slovní zásoby 3 a obohacování slovní zásoby 4.
 • domácí práce na 1. 2.: Do sešitu zapište zápis Z20 (zápisy můžete vytisknout a do sešitu nalepit). Vypracujte cvičení obohacování slovní zásoby 1 a obohacování slovní zásoby 2.
 • domácí práce na 31. 1.: Do čtvrtka 3. 2. 2022 si na stránce testů vyzkoušejte starší přijímací test cj9_komentovany_scio_3a.

  Test je zaměřen na slovní zásobu a práci s textem. Šedé výkladové části nemusíte číst, důležité je modré zadání a samotné otázky. Test doporučuji psát nadvakrát, nejprve úkoly 1-12 a 21-26 (slovní zásoba) a poté 13-20 (práce s textem). Zájemci si mohou vyzkoušet i část zaměřenou na matematiku cj9_komentovany_scio_3b.

  Od všech očekávám aspoň úkoly 1-12 a 21-26, nezapomeňte se podepsat.

 • domácí práce na 15. 12.: Cv 8b na str. 44 (stačí vypsat vazby slov)
 • domácí práce na 6. 12.: Cv. 7 na str. 40 Ze cv. stačí vypsat vazbu cizího slova, např. za členy (akademie) a (instituce), mnohým (muzeum), květy (orchidea) atd.
 • domácí práce na 1. 12.: Doplňte obě zájmena který a jenž (DÚ vlepený do domácího sešitu).
 • domácí práce na 25. 11.: Do slohového sešitu zkombinujte příběh a charakteristiku. Např. můžete v úvodu popsat charakter postav (postavy) a z něj odvodit příběh.

  Př. Na hradě žil osamocený král. Byl moc hodný a přívětivý, každého poutníka ve svém hradě přivítal chlebem a solí, ale nedařilo se mu najít vhodnou paní královnu. K hradu jednou přiletěla saň a chtěla po králi nejmladší princeznu jako zákusek. Kde měl ale král vzít princeznu, když žil tak sám?

 • domácí práce na 24. 11.: Doplňte správné tvary přídavných jmen přivlastňovacích (DÚ vlepený do domácího sešitu).
 • domácí práce na 15. 11.: Cv. 17 na str. 29
 • domácí práce na 13. 9.: Do školního sešitu uveďte příklady neverbální komunikace.
Písemné práce
 • na 6. 6.: Základní větné členy
 • na 11. 5.: Druhy vět (věta dvojčlenná, věta jednočlenná, větný ekvivalent)
 • na 25. 4.: Slovesné třídy a vzory
 • na 6. 4.: Velká písmena (podle typů ve školním sešitu)
 • na 30. 3.: Druhy vět a slovesné způsoby
 • na 21. 3.: Vid slovesa (slovesné tvary)
 • na 16. 3.: Vid slovesa
 • na 2. 3.: Shoda podmětu s přísudkem (koncovky sloves)
 • na 16. 2.: Slovo a slovní zásoba (2. část písemné práce)
 • na 14. 2.: Slovo a slovní zásoba
 • na 13. 1.: Klasický životopis
 • na 17. 12.: Skloňování vlastních jmen cizího původu
 • na 8. 12.: Skloňování vlastních jmen cizího původu
 • na 29. 11.: Druhy zájmen
 • na 18. 11.: Přídavná jména odvozená příponami -ský (-ští), -cký (-čtí)
 • na 10. 11.: Druhy podstatných jmen podle čísla
 • na 1. 11.: Jazyk a komunikace - slovanské jazyky (doplňující test)
 • na 11. 10.: Jazyk a komunikace - slovanské jazyky

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci