Dnešní oběd:
polévka gulášová, bramborové špalíčky s mákem, zakysanou smetanou, malinovým přelivem, ochucené mléko

 • Plánované práce

  Kontrolní diktáty a testy: Každé pondělí budeme psát opakovací test na probranou látku z minulých hodin.

  Čtenářský deník: V tomto pololetí  odevzdáte čtenářský deník s jedním referátem o knize, kterou si vyberete z přiloženého seznamu. Referát bude obsahovat údaje o knize ( název, autor,překladatel, nakladatelství, rok vydání), krátký obsah knihy, charakteristika hlavních postav + zhodnocení jednání hlavních postav, ukázka z knihy a vaše hodnocení (složitost jazykové stavby díla, zajímavá vyjádření, děj, jednání hrdinů, filmová verze x knižní verze...).

  Slohové práce: Úřední dopis. Práce s textem- výklad

  Literatura: Renesance v literatuře - DÚ vyplňte pracovní list, Humanismus, baroko, Jan Ámos Komenský - DÚ- vyplnit pracovní list, klasicismus a osvícenství - DÚ - křížovka,romantismus v literatuře (zápis), Viktor Hugo - Chrám Matky Boží  v Paříži ( pracovní list je přiložený do složky distanční výuky), Národní obrození, Literatura 19. století a počátkem 20. století, meziválečná litratura

  Mluvnice: Opakování učiva z 8. ročníku. Textová syntax,

  Opakování předpon s-,vz-,z-. Druhy přísudků, shoda přísudku s podmětem, Přívlastek - volný a těsný, několikanásobný a postupně rozvíjející,Doplněk

  Opakování souvětí a druhy vedlejších vět

  Tvoření slov, pravopis odvozený od stavby slova

  Slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa - tvary, mluvnické kategorie,slovesné třídy a vzory, přechodníky.

  Pravopis velkých písmen.

  Práce s textem. Frazémy a přísloví.

   

   

   

    Referáty.

Domácí práce
 • domácí práce na 23. 4.: Úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 23. 4.: Přikládám k testu také záznamový arch.https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2019/CJ-ZA-2term.pdf
 • domácí práce na 23. 4.: V  přípravě na přijímací zkoušky budeme pracovat s tímto testem.https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2019/CJ-didakticky-test-2term.pdf

   

 • domácí práce na 20. 4.: Dnes budeme pracovat s tímto testem. Test ČJ.
 • domácí práce na 15. 4.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. Opakujeme psaní velkých písmen.
 • domácí práce na 14. 4.: Úkol najdete na www.umimecesky.cz. Opakujeme psaní vElkých písmeN.smiley
 • domácí práce na 13. 4.: V úterý budeme pracovat s tímto testem. TEST ČJ.
 • domácí práce na 9. 4.: Posílám vám zadání testu, který budeme řešit v pátek. Mějte to vytištěné. Děkuji.https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL_2018_9_A.pdf
 • domácí práce na 6. 4.: Dnes budeme pracovat s tímto testem. Test ČJ.
 • domácí práce na 31. 3.:  

  Dnešní úkol najdete na www.umimecesky.cz.

 • domácí práce na 30. 3.: 30. 3. Dnes budeme pracovat  s tímto testem. Test ČJ.
 • domácí práce na 29. 3.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. Procvičujeme příslovečné spřežky.
 • domácí práce na 25. 3.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. Opakujeme shodu přísudku s podmětem.
 • domácí práce na 23. 3.: 23. 3. Dnes budeme pracovat s tímto testem. Mějte test vytištěný, pokud to jde. Děkuji. Test ČJ.
 • domácí práce na 22. 3.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. Procvičíte si slovesné vzory. Tentokrát stačí pouze 2. štít.
 • domácí práce na 19. 3.: Domácí úkol na 19.3. najdete na www.umimecesky. cz

   

   

   

 • domácí práce na 19. 3.: Příprava na přijímací zkoušky  - mějte nachystaný tento test https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL_2018_9_B.pdf + záznamový arch CJL 2018 9 B ZA.
 • domácí práce na 18. 3.: Úkol najdete na www.umimecesky.cz - diktátek
 • domácí práce na 17. 3.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 16. 3.: Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - test č. 4. Mějte tento test vytištěný. Děkuji. Test č. 4.
 • domácí práce na 11. 3.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz.
 • domácí práce na 10. 3.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 9. 3.: Na  zítřejší hodinu si připravte tento test. Děkuji. Test z ČJ.
 • domácí práce na 5. 3.: 5.3. Přikládám také záznamový arch na dnešní test.https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL_IT-JPZ17_ctyrlete_zanamovy-arch.pdf
 • domácí práce na 5. 3.: 5.3. Příprava na přijímací zkoušky - budeme pracovat s tímto testemhttps://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL_IT-JPZ17_ctyrlete_testovy-sesit.pdf
 • domácí práce na 3. 3.: Ve středu 3.3. budeme pracovat s tímto testem. Pošlete vyplněný test do ONE NOTE. TEST.
 • domácí práce na 1. 3.: 1.3. cv. 8/33 uč. + práce ze čtvrteční hodiny mně pošlete do ONE NOTE. Děkuji.
 • domácí práce na 24. 2.: Dnešní hodinu budeme číst tuto ukázku. Cirkus Humberto.
 • domácí práce na 22. 2.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. Opakujeme koncovky přídavných jmen.
 • domácí práce na 18. 2.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 17. 2.: Posílám zápis z dnešní hodiny + úkoly k četbě. Vypracovaný úkol vložte do ONENOTE. Děkuji. Karel Čapek.
 • domácí práce na 15. 2.: Úkol najdete na www.umimecesky.cz. Opakujeme koncovky podstatných jmen.
 • domácí práce na 4. 2.: Posílám odkaz na dnešní test - příprava na přijímací zkouškyhttps://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL9_jaro_2016_DT_ilustracni.pdf
 • domácí práce na 4. 2.: Procvičujeme podstatná jména - číslo (pomnožná, hromadná a látková podstatná jména) a rod.DÚ najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 3. 2.: Dnešní úkol najdete na www.umimecesky.cz - práce s textem
 • domácí práce na 1. 2.: Dnešní úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 28. 1.: A zde posílám zápisový arch - kroužek příprava na přijímací zkoušky ČJhttps://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PID16C0Z01_ZA.pdf
 • domácí práce na 28. 1.: Dnešní úkol je zadán na www.umimecesky.cz. Budete procvičovat určování slovních druhů. Splníte všechny tři úkoly!!!
 • domácí práce na 27. 1.: Přikládám zápis a pracovní list do hodiny literatury 27. 1. J. Wolker, J. Hašek.
 • domácí práce na 21. 1.: Přikládám zápisový arch k dnešnímu testu C9I 2021 ZA.
 • domácí práce na 21. 1.: DÚ: www.umimecesky.cz - opakování druhů VV
 • domácí práce na 21. 1.: Příprava na přijímací zkoušky - vytiskněte si tento test, pokud můžete. https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/IT_2021/C9I_2021_TEST.pdf
 • domácí práce na 20. 1.: V dnešní hodině budeme probírat další autory meziválečné doby Meziválečná literatura.
 • domácí práce na 20. 1.: V dnešní hodině jsme začali probírat meziválečnou literaturu. Za úkol si přečtete ukázku z knihy Na západní frontě klid a odpovíte na otázky. Meziválečná literatura . E.M. Remarque.
 • domácí práce na 14. 1.: DÚ: na stránkách www.umimecesky.cz si zopakujete pravopis odvozených slov. Odkaz naleznete ve své třídě.
 • domácí práce na 14. 1.: Milí žáci, posílám odkaz testu, který budeme řešit ve čtvrtek v kroužku.https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PZD16C0T01_Didakticky_test.pdf
 • domácí práce na 11. 1.: Domácí příprava - vyplňte cvičení a výsledek pošlete do ONENOTE. Děkuji. https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-nn-a-n-2-uroven/7057
 • domácí práce na 8. 1.: Dobrý den, v hodině slohu budeme probírat výklad. Posílám vám některé články, se kterými budeme pracovat v hodině. Nic nemusíte tisknout a vypracovávat. Sloh - výklad.
 • domácí práce na 7. 1.: DÚ: cv 6/21 - proveďte rozbor stavby slova u prvních deseti slov. Úkol pošlete na ONENOTE. Děkuji.
 • domácí práce na 6. 1.: Seznámíte se  s poezií Petra Bezruče. Vypracujte pracovní list a pošlete do ONENOTE. Petr Bezruč.
 • domácí práce na 6. 1.: DÚ: Přečtěte si pohádku Slavík  a růže a odpovězte na otázky. Slavík a růže.
 • domácí práce na 17. 12.: DÚ: příloha
 • domácí práce na 30. 11.: Milí deváťáci, na dnešní hodinu si, prosím, vytiskněte tuto přílohu. Budeme opakovat řeč přímou a zvláštnosti větné stavby. 

  https://www.umimecesky.cz/carky-veta-jednoducha-dalsi-pripady-2-uroven/772  - procvičíte si zvláštnosti větné stavby a výsledný snímek vložíte do ONENOTE -30.11.zvláštnosti větné stavby

  Děkuji a mějte se pěkně. ČJ 26.11..

 • domácí práce na 27. 11.: Milí žáci, na dnešní hodinu si připravte tuto přílohu. Příprava ČJ2.
 • domácí práce na 23. 11.: Milí deváťáci, posílám vám podklady na pondělní hodinu. Hezký víkend.

  Za úkol doplňte cvičení - zvláštnosti větné stavby ČJ 23.11..

 • domácí práce na 20. 11.: Milí žáci, na hodinu si připravte cvičebnici PŘIJÍMAČKY V POHODĚ, pokud máte, nebo si můžete vytisknout soubor zde. Příprava ČJ.
 • domácí práce na 20. 11.: Milí deváťáci, dnes si zopakujete významové poměry. Výsledek vaší práce  vložíte do OneNote. Termín odevzdání je pátek 20. 11. https://www.skolasnadhledem.cz/game/850.
 • domácí práce na 19. 11.: Milí deváťáci, zítra budete potřebovat učebnici ČJ + sešit. Budeme opakovat souvětí. Napíšeme si malý testík - graf souvětí.
 • domácí práce na 19. 11.: Literární úkol. Začtete se do ukázky z českého realismu. Úkol dejte do OneNote. Český realismus.
 • domácí práce na 16. 11.: Milí žáci, posílám vám pracovní list. Vyznačená část je za domácí úkol na pondělí 16.11. Tento úkol odevzdáte do Onenote do pondělí 16.11. do 8.00. Na pondělní hodinu mějte tento pracovní list vytištěný. Za domácí úkol si doplňte poslední cvičení. Nikam neposílejte.  Děkuji. ČJ 16.11..
 • domácí práce na 13. 11.: Zadání pro práci k přípravě na přijímací zkoušky Příprava 13.11..
 • domácí práce na 12. 11.: Přečtete ukázku z díla Zločin a trest. K němu se váže pracovní list, který vypracujete. Tento úkol bude známkovaný, tak si dejte záležet. Úkol vložíte do Onenote do 12.11. Hezký den. Zločin a trest.
 • domácí práce na 12. 11.: Dobré ráno milí deváťáci, posílám vám pracovní list do literatury. Tentokrát probíráme realismus. Do sešitu si nalepte první list, to bude sloužit jako zápis. realismus.
 • domácí práce na 9. 11.: Milí žáci, posílám vám pracovní list s domácím úkolem. Procvičíte si interpunkci v souvětí a grafy souvětí. ČJ 9.11..
 • domácí práce na 6. 11.: Milí žáci, posílám vám přílohu, která bude sloužit jako učební materiál do literatury. Probíráme Národní obrození. V souboru jsou také úkoly k opakování. Úkoly vypracujete a pošlete do one note do pátku 6.11. Děkuji a hezký den. Národní obrození.
 • domácí práce na 5. 11.: Opakujeme druhy vedlejších vět. Mějte tento list vytištěný na online hodinu. Děkuji. Druhy VV.
 • domácí práce na 30. 10.: Moji milí, posílám vám odkaz pro domácí práci. Výsledek vaší práce ( musíte získat 4.štít) vyfotíte a uložíte do ONE NOTE - ČJ -úkoly-stránka souvětí do pátku 30.10.2020

  https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-2-uroven/453

 • domácí práce na 30. 10.: Milí deváťáci, posílám vám práci do kroužku příprava ke zkouškám. Budu moc ráda, když tato cvičení budete mít poctivě vypracovaná. Hodně štěstí. Zkoušky.
 • domácí práce na 23. 10.: Milí deváťáci, posílám vám pracovní list z literatury. Je tam kratičký zápis, ten si nalepte, opište do sešitu. Potom se začtěte do veršů A.S.Puškina. V pátek při online hodině se tomu budeme také věnovat. Hezký den. literatura - romantismus.
 • domácí práce na 23. 10.: Opakujeme větu jednoduchou a souvětí. Více si řekneme na online hodině ve středu 21.10. Za úkol napište první cvičení - grafy souvětí + určete druhy VV

    ČJ 21.10..

 • domácí práce na 22. 10.: V hodinách slohu se zaměříme na práci s  textem. Vybrala jsem cvičení z přijímacích zkoušek, proto se snažte vypracovat všechny cvičení poctivě. Správné řešení si řekneme při online hodině 22. 10. a je také na Teams. Sloh.
 • domácí práce na 19. 10.: V ponělí 19. 10. se neuvidíme, neuslyšíme, tak vám posílám pracovní list. Zopakujete si interpunkci a doplněk. Máte tam také odkaz na cvičení. Výsledek ofotíte a pošlete do ONE NOTE.https://www.skolasnadhledem.cz/game/658.

  Další online hodinu budeme mít ve středu 21. 10. úkol 19. 10..

 • domácí práce na 16. 10.: Milí deváťáci, příště se uslyšíme v pátek na on-line hodině. Budete mít vypracované cvičení a, b  (příloha). Cvičení je zaměřené na doplněk.  Nezapomeňte na úkol - napsat dvě věty s přívlastkem těsným a volným a poslat do One note - čj- přívlastek. Děkuji a mějte se pěkně. 

   

 • domácí práce na 16. 10.: Milí deváťáci, posílám vám práci na dobu distanční výuky. Ve středu 14. 10. v 9.00 se sejdeme on line, snad všichni u svých počítačů. Prosím, abyste měli již zopakované druhy přívlastků a mohli si vyjasnit některé nejasnosti, pokud budou.  Společně pak projdeme úskalím doplňku. Všechny materiály mně odevzdáte v pondělí 19. 10. ve škole. ČJ 12. - 16.10..
 • domácí práce na 12. 10.: V hodině opakujeme shodu přísudku s podmětem. Za domácí úkol dokončete cvičení v příloze. V pondělí to bude v testíku!!!!
 • domácí práce na 7. 10.: V literatuře jsme probírali klasicismus a osvícenství  - zápis zápis.
 • domácí práce na 7. 10.: Pracovní list - opakování klasicismus a osvícenství křížovka.
 • domácí práce na 5. 10.: Využijeme stránky www.umimecesky.cz - shoda přísudku s podmětem- střední úroveň ( výsledek nafotíte a pošlete na teams, nebo na mail alena.novackova@zcsol.cz)https://www.umimecesky.cz/doplnovacka
 • domácí práce na 23. 9.: DÚ: vyplnit pracovní list - Jan Ámos Komenský J.A.Komenský.
 • domácí práce na 21. 9.: Opakování předpon s-, z-, vz- předpony.
Písemné práce