Český jazyk - 9. třída (skupina celá)

Martin Nešpor
   Písemné práce:
   Důležité:

   

  Kulturní deník

  Čtenářský deník bude obsahovat každé pololetí 2 záznamy (za školní rok celkem 4 záznamy).

  Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (dětské encyklopedie apod.), rozhlasové hry a četby na pokračování (Hajaja, Domino, sobotní a nedělní rozhlasová hra pro děti a mládež), audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy těchto her) apod. Až na povolené výjimky do ČD nelze zapsat filmy.

  Uvádějte základní bibliografické údaje knih či audioknih (autor, název knihy, vydavatelství, rok vydání) i jiných děl, např. divadelního záznamu (autor, název, režie, rok premiéry; informace viz např. webová stránka ČSFD) či divadelního představení (autor, název, režie, datum premiéry nebo zhlédnutí).

  V tomto školním roce bude povinnou součástí čtenářského deníku kulturní portfolio (složka s letáky, vstupenkami, plakáty, programy atp. z akcí, které jste navštívili). Kulturní portfolio nahradí kulturní deník.

  Součástí státní maturity je také ústní zkouška, při níž student pracuje s texty podobně jako ve čtenářském deníku (podrobněji viz 3. kapitola katalogu požadavků z ČJ). O formě ČD nebo obsahu se dočtete např. v článcích Jak napsat čtenářský deník či Čtenářský deník nebo v příkladu zpracování na webu Český-jazyk.

  Pro zpracování ČD doporučujeme např. následující stavbu:

  1. autor, název, vydavatelství, rok vydání;

  2. literární druh (epika, lyrika, lyrickoepické dílo) a žánr (např. fantasy, detektivka) nebo základní historické či tematické zařazení (např. gotika, dělnická poesie), krátká poznámka o autorovi nebo dobové souvislosti, pokud je to podstatné pro pochopení díla (např. kontext dalšího autorova díla, příčina vzniku díla, doba vzniku díla, význam a vliv tohoto autorova díla);

  3. hlavní děj titulu (příp. vedlejší děje);

  4. charakteristika hlavních postav (příp. také vedlejších postav);

  5. charakteristika místa a doby děje (lze uvést i v jiné části záznamu);

  6. hlavní myšlenky, předpokládaný záměr díla (téma a motivy);

  7. stavba (kompozice) díla (např. způsob a styl vypravování, sestavení dějových složek), jazykové prostředky (spisovná, obecná čeština, jazykové zvláštnosti, cizí jazyky);

  8. osobní vztah k dílu, vlastní pocit z četby, vztah k hrdinovi, autorovi, důsledky četby atp.

   

   

  Dnes je úterý 7. července 2020. Svátek má Bohuslava, zítra má svátek Nora.