• Plánované práce

  Kontrolní diktáty:

  Kulturní deník:

  Slohové práce:

  Literatura:

  Mluvnice: 1. text (26. 9. 2022), 2. věta a souvětí (28. 9. 2022)

  Domácí úkoly: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.

   

 • Současné učivo

  Mluvnice - souvětí podřadné; literatura - středověká literatura; sloh - nauka o slohu

  Plán složek ČJ: Po - mluvnice, Út - literatura, St - mluvnice, Čt - sloh, Pá - disponibilní hodina

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

Písemné práce
 • na 28. 9.: Věta a souvětí
 • na 26. 9.: Text (jednota, porušení jednoty textu)

Dnešní oběd:
polévka z vaječné jíšky, maso tří barev, ajvarová omáčka, rýže dušená, jasmínová, termix, mléko, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci