Dnešní oběd:
polévka slepičí s kapáním, kuřecí plátek na česneku, dušený špenát, bramborový knedlík, staročeský, sirup

 • Plánované práce

  Kontrolní diktáty a testy: Každé pondělí budeme psát opakovací test na probranou látku z minulých hodin.

  Čtenářský deník: V tomto pololetí  odevzdáte čtenářský deník s jedním referátem o knize, kterou si vyberete z přiloženého seznamu. Referát bude obsahovat údaje o knize ( název, autor,překladatel, nakladatelství, rok vydání), krátký obsah knihy, charakteristika hlavních postav + zhodnocení jednání hlavních postav, ukázka z knihy a vaše hodnocení (složitost jazykové stavby díla, zajímavá vyjádření, děj, jednání hrdinů, filmová verze x knižní verze...).

  Slohové práce:

  Literatura: Renesance v literatuře - DÚ vyplňte pracovní list, Humanismus, baroko, Jan Ámos Komenský - DÚ- vyplnit pracovní list

  Mluvnice: Opakování učiva z 8. ročníku. Textová syntax. DÚ na 14.9. uč. cv. 4/50 ( opsat prvních šest vět a určit  druhy vět)

  Opakování předpon s-,vz-,z-. Druhy přísudků, shoda přísudku s podmětem

   

   

   

    předpony.

Domácí práce
 • na 23. 9.: DÚ: vyplnit pracovní list - Jan Ámos Komenský J.A.Komenský.
 • na 21. 9.: Opakování předpon s-, z-, vz- předpony.