Domácí práce
  • domácí práce na 10. 9.: Do sešitu napište na několik řádků memorát (rodinnou historku, vyprávění z historie rodiny).
Písemné práce
  • na 4. 5.: Indie, Čína, Egypt
  • na 25. 3.: Starověk - Mezopotámie
  • na 12. 1.: Mladší doba kamenná - doba měděná (test)
  • na 10. 11.: Věda o historii - vznik a vývoj člověka

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci