• Současné učivo: archeologie a pomocné vědy historické

    Zkoušené učivo: úvod do historie - olomoucké instituce

    Písemné práce: 1.

     


     

Písemné práce
  • na 17. 9.: Od dnešního dne se v D zkouší.