• Současné učivo: příčiny husitských bouří

  Zkoušené učivo: poslední Přemyslovci - Lucemburkové

  Písemné práce: 1. zánik římské říše - Karel Veliký (9. 11. 2021), 2. Arabové - Sámova říše (13. 1. 2022), 3. Přemyslovci - středověká vesnice (24. 3. 2022), 4. středověké město - život na hradech (17. 5. 2022)

  Zápisy: Slované (23. 11. 2021), Slované (dokončení) a slovanské státy (25. 11. 2021), slovanské státy (dokončení) (30. 12. 2021), Sámova říše 1 (2. 12. 2021) a Velká Morava

   


   

Domácí práce
 • domácí práce na 17. 6.: Vytvořte zápis kapitol knihtisk (str. 118) a rozšíření používání peněz (str. 123)
 • domácí práce na 11. 1.: Čechy v době knížecí (samostatná četba, str. 55-57). Pro zájemce Bořivoj a Ludmila a Boleslav II.
Písemné práce
 • na 17. 5.: Středověké město - život na hradech (test)
 • na 24. 3.: První Přemyslovci - středověká vesnice
 • na 13. 1.: Arabové - Sámova říše
 • na 9. 11.: Zánik římské říše - rozdělení francké říše

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci