• Současné učivo: revoluce 30. let

    Zkoušené učivo: klasicismus - Napoleon

    Písemné práce: 1. baroko - filozofie osvícenství (9. 11. 2023), 2. USA - Josef II. (14. 12. 2023), 3. Velká francouzská revoluce (18. 1. 2024), klasicismus - česká průmyslová revoluce ()

Písemné práce
  • na 18. 1.: Velká francouzská revoluce (kombinovaná písemná práce)
  • na 14. 12.: USA - reformy Josefa II. (písemná práce)
  • na 9. 11.: Baroko - filozofie osvícenství (test)

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci