Domácí práce
 • domácí práce na 17. 2.: kdo má doma a rodiče mu dovolí, donese posuvné měřítko (šupleru)
 • domácí práce na 10. 2.: nepovinně: doneste si z domu nějaké délkové měřidlo (svinovací, skládací, krejčovský.... metr)
 • domácí práce na 14. 12.: pokud chcete, doneste si do hodiny nějaké pomůcky k elektrování těles; drahé věci jako např. norkové kožichy prosím nenoste(!)
 • domácí práce na 9. 11.: zkontroluj, zda máš zpracovaný zápis 6-10
 • domácí práce na 26. 10.: pokud jej nemáte, doplňte si od sešitu zápis 6-07; dosneste si do hodiny jeden kypřící prášek do pečiva a jednu špejli
Písemné práce
 • na 9. 6.: teplotní roztažnost látek, měření teploty
 • na 19. 5.: jednotky času, principy měření času
 • na 28. 4.: výpočet hustoty, hmotnosti, objemu
 • na 29. 3.: jednotky délky a objemu
 • na 15. 2.: částicová skladba látek, atomy, ionty a molekuly (jen ti, kteří test nepsali minulý týden)
 • na 16. 12.: působení sil, gravitační, magnetická a elektrická síla
 • na 4. 11.: vlastnosti látek a těles

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci