Fyzika - 6. třída (skupina celá)

Vilém Lukáš

  Pomůcky do fyziky: sešit, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby, pravítko

  Zápisy z hodin:6-20 6-21 6-22 6-23 6-24 6-25 6-26 6-27 6-28 6-29 6-30 6-31 6-32 6-33 6-34 6-35 6-36 6-37 6-38 6-39

  Vážení žáci, sledujte pozorně stránku předmětu Fyzika 6, kam budu soustřeďovat podklady pro domácí samostudium. Vřele Vaší pozornosti doporučuji aplikaci Teams dostupnou z platformy http://office.com, ve které pravděpodobně povedeme některé části výuky. Aplikace funguje ve všech operačních systémech a na všech zařízeních mobilním telefonem počínaje. Prvním úkolem je tedy nainstalovat si aplikaci na své zařízení a pokusit se přihlásit (login: jmeno.prijmeni@zcsol.cz; heslo stejné jako pro přihlášení do školní sítě např. v pc učebně). Vaše dotazy popř. připomínky můžete vznášet pomocí tohoto portálu tak, aby je mohla sdílet celá třída. Taktéž některé úkoly budou zadány pomocí Teams. Přítomní reagující žáci obdrží malou jedničku do F. Těším se na on-line shledanou. Vilém Lukáš

   Domácí práce:

   Domácí práce na 17. 6.: zkontroluj, zda máš v sešitě kompletní zápis 6-39 (aspoň 2 teploměry nakreslené); pokus se doma najít a nafotit 3 různé teploměry a odevzdej na Teams

   Domácí práce na 10. 6.: zvětšují svůj objem s rostoucí teplotou i kapaliny a plyny? Podívejte se tentokrát na toto video, do sešitu zpracujte zápis 6-38

   Domácí práce na 8. 6.: Zabýváme se teplotní roztažností látek; mrkněte se na toto video (ztlumte si zvuk:-), a zpracujte zápisy 6-36 a 6-37

   Domácí práce na 3. 6.: opakujeme převody jednotek času, nezapomeňte, že pracujeme v 60-kové soustavě, pokud chci jít z minut na sekundy, násobím 60-ti, pokud chci jít ze sekund na minuty, dělím 60-ti (!) atd.; vypracujte pracovní list a odevzdejte do Teams - Zadání; pracovní list.

   Domácí práce na 1. 6.: Čím měřit čas? Podívejte se nejdříve na toto video, poté zpracuj do sešitu zápis 6-35; zvýrazni, podtrhni v zápisu ta měřidla času, která najdeš doma

   Domácí práce na 27. 5.: jedním z principů měření času je kyvadlo, mrkněte na toto kratičké video; dále zkuste vypracovat v PS str. 35/6; pokud ho zvládneš, nebudeš mít problém se zpracování pracovního listu, který buď opiš nebo vypracovaný (jen to, co je zeleně) vytiskni a nalep do sešitu, výsledek odevzdej do Teams - Zadání; pracovní list.

   Domácí práce na 25. 5.: základní jednotkou času je  (1 s); čas je zvláštní šedesátkovou soustavou; vypracuj určitě v PS str. 34/3, 4;  pokud si troufneš i PS str. 35/5

   Domácí práce na 20. 5.: pokračujeme fyzikální veličinou čas; vypracuj PS str. 34/2

   Domácí práce na 18. 5.: začneme řešit další fyzikální veličinu - čas; zhlédněte toto video; poté budete schopni zpracovat PS str. 34/1; nakonec do sešitu zapište zápis 6-34; můžete jej okořenit obrázkem libovolných hodin

   Domácí práce na 13. 5.: minulou hodinu jste velmi správně zjistili, že kouzelný trojúhelník jednoduše pomáhá určit jak vypočítat hustotu ρ [čti ] nebo hmotnost m nebo objem V. Podívejte se ještě jednou alespoň na pasáž 25:00-28:00 tohoto videa a tři vztahy si do sešitu připište k trojúhelníku. Nakonec do sešítu vypočítej objem V tělesa v dm3, které má hmotnost m 10 kg a hustotu ρ 450 kg/m3. Nezapoměň, že každý příklad by měl obsahovat zápis, výpočet a odpověď. Řešení odevzdej v Teams - Zadání. Mělo by to být velmi podobně jako vše zelené v tomto ilustračním příkladu.

   Domácí práce na 11. 5.: opakujeme hustotu; pohodlně se usaďte a spusťte si toto video; není úplně krátké, zato všeříkající. Vaším úkolem je jediné, najít ve videoklipu část s kouzelným trojúhelníkem, který si překreslete do sešitu (pro netrpělivé je to asi 3-minutová pasáž od času zhruba 25:00 do 28:00); měli byste také pochopit, k čemu trojúhelník slouží, příště rozvineme...

   Domácí práce na 6. 5.: připomeňte si zápis 6-33 (ten už máte v sešitě) a v PS str. 33/6abc) si ověřte, že hmotnost tělesa se dá vypočítat tak, že jeho hustotu vynásobím jeho objemem. To vše ve správných jednotkách (buď kg a m3 nebo g a cm3); řešení je možné ověřit v Teams - Soubory

   Domácí práce na 4. 5.: opakujeme výpočet hustoty, vypracuj PS str. 32/3 (nejtěžší je ta koule, která má při stejném objemu největší hustotu) PS str. 32/4  (nejdříve vypočítej objem kvádru V=a.b.c; poté hmotnost vydšl objemem, nezapomeň na jednotku - kg/m3) a PS str. 32/5 (klidně si to nakresli; řešení je obdobné jako u příkladu 3 - těžší je při stejném objemu ta látka, která má větší hustotu); nakonec zkontroluj celou stranu 32 podle Teams a tamtéž odevzdej naskenovanou do Zadání

   Domácí práce na 29. 4.: chválím vás, skvěle jste vypočítali hustotu oleje a dalších látek; tentokrát problém trochu otočíme, potřebujeme určit hmotnost nějaké látky z jéjí hustoty a objemu. Postup (a zápis do sešitu) je 6-33; zopakujte si hustoty známých látek v PS str. 32/1,2 (použijte Tabulky pro ZŠ nebo internet; řešení ke kontrole je v Teams - Soubory - pracovní sešit)

   Domácí práce na 27. 4.: opět si zopakujeme výpočet hustoty (hmotnost dělíme objemem); podobným způsobem jako minule určete hustotu stolního (jedlého oleje) a nějakého vámi zvoleného předmětu a doplňte do pracovního listu. Odevzdejte v Zadání Teams Výpočet hustoty 2.

   Domácí práce na 22. 4.: ještě jednou si projdi (již zapsaný zápis) o hustotě; zopakuj si, že hustotu vypočítáme tak, že vydělíme hmotnost látky v kilogramech)  jejím objemem (v metrech krychlových); použít můžeme také gramy s centimetry krychlovými. Vaším úkolem je vypracovat pracovní list, buď ho vytiskni a vyplň rukou nebo doplň přímo v textov=ém editoru a dodej do Teams- Zadání. pracovní list.

   Domácí práce na 20. 4.: seznamujeme se s novou fyzikální veličinou - hustotou. Zpracujte do sešitu krátký zápis 6-32; uvědomte si, že hustota vyjadřuje jak velká hmotnost se "vměstná" do nějakého objemu. Hustota se "nezmohla" na svou vlastní jednotku - půjčila si jednotky hmotnosti a objemu; základní jednotkou je kilogram na metr krychlový. V závěru do zápisu doplňte hustoty vybraných látek (jednu si zvotel sami)

   Domácí práce na 15. 4.: ještě jednou si zopakuj jednotky hmotnosti a vztahy mezi nimi v PS str. 31/4; kontrolu proveď podle výsledků umístěných v Teams - Fyzika - Soubory

   Domácí práce na 8. 4.: zopakujte si jednotky hmotnosti (třeba podle zápisu 6-29) a poté zkuste vypracovat Jednotky hmotnosti (A) na tomto odkazu; výsledek třeba nafoťte, naskenujte do Teams - Zadání. Taktéž přeji požehnané Velikonoce všem:-)

   Domácí práce na 6. 4.: budeme vážit kapaliny, do sešitu zpracuj zápis 6-31; odměř si např. 2 dcl nějaké kapaliny, kterou doma najdeš (a kterou ti rodiče dovolí použít) a zvaž ji. Měření opakuj celkem 3x se třemi různými kapalinami stejného objemu. Výsledky zapiš do tabulky v zápise. Je hmotnost stejného objemu kapaliny vždy stejná? - odpověz si: Tabulku potom vyfoť, naskenuj nebo ulož jako dokument a odevzdej do Teams - Zadání.

   Domácí práce na 1. 4.: projdi si znovu zápis 6-30; vyhledej na internetu obrázky zmiňovaných vah a jednou z nich v podobě kresby vyšperkuj zápis v sešitě. Poté zkus vypracovat pracovní sešit str. 31/1, 3 (řešení si můžeš ověřit v Teams - Soubory - Pracovní sešit). A nepovinně, kdyby ses nudil(a) a pokud k tomu máš technické možnosti, stáhni obrázky různých typů vah do složky pojmenované svým jménem a příjmením a nahrej do Teams - Fyzika - Soubory - Váhy, jeden váš spolužák už to udělal, kterýto byl? Málá jednička tě v tom případě nemine.

   Domácí práce na 30. 3.: nejdříve zpracuj do sešitu zápis 6-30; poté popros rodiče (pokud budou tak moc ochotní) o zapůjčení kuchyňské a osobní váhy (pokud je doma máte) stáhni si tento soubor a tabulku v něm vyplň. Výsledky pak odevzdej do Teams - Sekce Zadání. Uvědom si, že rozsah stupnice znamená odkud pokud je váha schopná vážit a přesnost nejmenší dílek stupnice. Pokud máte váhu digitální, je nejmenším dílkem stupnice poslední číslice (např. když navážíš 38,4 kg - přesnost vážení je 0,1 kg)

   Domácí práce na 25. 3.: vypracujte sadu převodů jednotek objemu na tomto odkazu - použijte úplně poslední řádek - Jednotky objemu a duté míry; nechte opravit a výsledek nascanujte a vložte do Zadání v Teams; do sešitu zpracuj zápis 6-29; jen to, co je zeleně

   Písemné práce:
   Důležité:

   Zadání fyzikální olympiády a informace o dalších soutěžích najdete zde.

  Dnes je úterý 7. července 2020. Svátek má Bohuslava, zítra má svátek Nora.