Fyzika - 8. třída (skupina celá)

Vilém Lukáš

  Zápisy z hodin: 8-28 8-29 8-30 8-31 8-31a 8-32 8-33 8-34 8-35 8-36 8-37 8-38 8-39 8-40 8-41 8-42 8-43 8-44 8-45 8-46

  Vážení studenti, sledujte pozorně stránku předmětu fyzika, kam budu soustřeďovat podklady pro domácí samostudium. Vřele Vaší pozornosti doporučuji aplikaci Teams dostupnou z platformy http://office.com, ve které pravděpodobně povedeme některé části výuky. Aplikace funguje ve všech operačních systémech a na všech zařízeních mobilním telefonem počínaje. Prvním úkolem je tedy nainstalovat si aplikaci na své zařízení a pokusit se přihlásit (login: jmeno.prijmeni@zcsol.cz; heslo stejné jako pro přihlášení do školní sítě např. v pc učebně). Vaše dotazy popř. připomínky můžete vznášet pomocí tohoto portálu tak, aby je mohla sdílet celá třída. Taktéž některé úkoly budou zadány pomocí Teams. Těším se na on-line shledanou. Vilém Lukáš

   Domácí práce:

   Domácí práce na 17. 6.: pokus se vypracovat PS str. 45, 46 a odevzdat na Teams; většinou stačí aplikovat vzah pro výpočet elektrické práce a výkonu; pokud se ti to podaří, odevzdej na Teams; tímto fyzika 8. třídy končí; pracovní sešity si prosím uschovejte(!!!) na příští školní rok

   Domácí práce na 12. 6.: dodívejte už známé  video; zpracujte zápis 8-46; ujasněte si rozdíl mezi el. prací a výkonem

   Domácí práce na 10. 6.: elektrická práce - můžete se podívat na zhruba první 3 minuty tohoto videa; do sešitu zpracujte zápis 8-45

   Domácí práce na 5. 6.: pojďme se seznámit s reostatem; je to vlastně rezistor, u kterého můžeme měnit hodnotu elektrického odporu, mrkněte na video; zpracujte do sešitu zápis 8-44; do Teams - Zadání odevzdejte (nafoťte, naskenujte) vyplněné tabulky ze zápisů 8-42 a 8-43, které byste měli mít zpracované v sešitě

   Domácí práce na 3. 6.: správně jste vyřešili otázku výsledného odporu 2 rezistorů zapojených v obvodu vedle sebe (paralelně); do sešitu doplňte zbytek zápisu 8-43; poté zpracuj PS str. 43/1; uvědom si, že převrácená hodnota celkového odporu je rovna součtu převrácených hodnot odporů na obou rezistorech; celkový odpor R je tedy menší než odpory R1, R2, popř. R3; zkus vyřešit. Správnost řešení se dá ověřit na simulátoru nebo v Teams.

    

   Domácí práce na 29. 5.: nejdříve otevři zápis 8-43; pomocí např. simulátoru zapoj obvod v něm zobrazený; odporu R1 nastav 20 Ω, odporu R2 nastav 10 Ω, napětí na baterii nastav nejdříve na 3 V a potom postupně na 6 V, 9 V, 12 V a 15 V; u každého napětí změř postupně hodnoty I, I1, I2 a U1 a U2 a zapiš do tabulky; v sešitě stačí mít nadpis, nakreslený obvod a vyplněnou tabulku (1. řádek je už předvyplněn); náznak zapojení najdeš zde.

   Domácí práce na 27. 5.: správně jste vyřešili otázku výsledného odporu 2 rezistorů zapojených v obvodu za sebou (sériově); do sešitu doplňte zbytek zápisu 8-42; poté zpracuj PS str. 42/2,3 (u dvojky si uvědom, že celkové napětí je rovno součtu napětí na obou rezistorech; u trojky ještě navíc, že poměr napětí je stejný jako poměr odporů; tzn. jestliže je na jednom rezistoru 50Ω a na druhém 100Ω musí i napětí na druhém být dvojnásobkem napětí na prvním rez.; v obou případech taky použiješ některé formy vztahu R=U:I (Ohmův zákon); zkus vyřešit. Správnost řešení se dá ověřit na simulátoru.

   Domácí práce na 22. 5.: nejdříve otevři zápis 8-42; pomocí např. simulátoru zapoj obvod v něm zobrazený; odporu R1 nastav 20 Ω, odporu R2 nastav 10 Ω, napětí na baterii nastav nejdříve na 3 V a potom postupně na 6 V, 9 V, 12 V a 15 V; u každého napětí změř postupně hodnoty U1, U2 a U a zapiš do tabulky; v sešitě stačí mít nadpis, nakreslený obvod  vyplněnou tabulku (1. řádek je už předvyplněn); náznak postupu najdeš zde.

   Domácí práce na 20. 5.: opakujeme vše, co jsme se dozvěděli o elektrickém odporu; vypracuj PS str. 40, naskenuj (vyfoť) a odevzdej v Teams - Zadání

   Domácí práce na 15. 5.: zjistili jsme, že každý pevný vodič má el. odpor, jeho velikost závisí na některých vlastnostech vodiče, mrkněte na toto video a poté zpracujte zápis 8-41

   Domácí práce na 13. 5.: jak jste velmi správně minule zjistitli, je el. proud I v kovovém vodiči (!) je přímo úměrný el. napětí U mezi konci vodiče (Ohmův zákon). Zavedli jsme fyzikální veličinu el. odpor; Vypočítáme ji jako podíl napětí a proudu. Mrkni do sešitu, kde máš zpracovaný zápis 8-40 a třeba s jeho pomocí zpracuj PS str. 41.

   Domácí práce na 6. 5.: začneme řešit elektrický odpor, otevřete zápis 8-40 a pomocí simulátoru (použij verzi Laboratoř - vpravo) nebo programu Crocodile sestav jednoduchý obvod se zdrojem, žárovkou a ampérmetrm resp. spínačem; kliknutím na zdroj (baterii) můžeš dole měnit její napětí; zadej baterii napětí uvedená v zápise 8-40 a sleduj a zapisuj stav ampérmetru (hodnoty v ampérech), nakonec do posledního sloupce zapiš hodnotu, která vznikne vydělením sloupce napětí sloupcem s proudem; jak se tyto hodnoty posledního sloupce liší? Zpracuj zbytek zápisu; obvod + vyplněnou tabulku ze zápisu 8-40 vlož do Teams - Zadání - Fyzika - elektrický odpor; zapojený obvod může vypadat např. takto.

   Domácí práce na 29. 4.: Pomocí simulátoru nebo programu Crocodile sestav následující obvody:

   1. jednoduchý obvod se zdrojem, spínačem, žárovkou, ampérmetrem a voltmetrem (voltmetr bude zapojen u žárovky)
   2. rozvětvený obvod, jenž bude mít v neroztvětvené části zdroj, spínač a ampérmetr, ve dvou z každých větví bude mít vždy žárovku a ampérmetr

   Dejte si pozor na správné zapojení volmetru (paralelně - ve vlastní větvi) a ampérmetru (zapojujeme jej sériově - do stejné větve). Řešení uložte nebo nafoťte a odevdejte do Zadání v Teams; použít můžete jak schematické tak obrázkové zapojení; jak chcete; co vám více vyhovuje; jak by to třeba mohlo vypadat: obvod1 -- obvod2.

   Domácí práce na 24. 4.: dnes se zaměříme na zdroje el. napětí - jde vlastně o chemické látky, které jsou při správném zapojení zdrojem el. napětí; zpracujte do sešitu zápis 8-39 a vypracujte poté PS str. 39 - tam si všimněte řezu el. článkem; kdo chce, může vyzkoušet online simulátor el. obvodů - funguje na všech platformách  (zvláště vy, kterým nejde nainstalovat Crocodile)

   Domácí práce na 22. 4.: chválím všechny, kterým se kromě všeho ještě zapojit a poslat obvod; dnes budeme měřit napětí; zpracujte zápi 8-38; uvědomte si, že zatímco ampérmetr se vkládá do obvodu sériově (když ho odpojíme, přerušíme obvod), voltmetr naopak paralelně (je zapojen ve své vlastní větvi); zkus vypracovat PS str. 37; a nakonec, kdo chce, obdobně jako s ampérmetrem zkusí do obvodu priklad2 v Teamsech doplnit k žárovce voltmetr

   Domácí práce na 17. 4.: začínáme měřit elektrický proud, to provádíme správně (sěriově) zapojeným ampérmetrem; zpracuj do sešitu zápis 8-37; pokud se ti z Teams podařil stáhnout a nainstalovat porgram Crocodile Physics; zkus stáhnout a otevřít soubor priklad1 (najdeš ho v Teams); správně do něj připojit ampérmetr a uložit jej do Teams - Fyzika - Soubory - Crocodile Physics - priklad1

   Domácí práce na 15. 4.: řešíme vedené el. proudu; zpracuj do sešitu zápis 8-36 a zkus si odpovědět na otázky, co je to el. proud, pohyb kterých částic jej vytváří a ktrými skupenstvími látek může procházet. Potom mrkni do PS str. 35 a vypracuj cvičení 2 a 3; řešení ověř v Teams

   Domácí práce na 8. 4.: začínáme řešit elektrický proud; zpracuj zápis 8-35 do sešitu, potom v pracovním sešitě str. 35/1; pokud chceš, stáhni si s Teams - Soubory složku Crocodile Physics, nainstaluj a zkus nějaký elektrický obvod složit...

   Domácí práce na 1. 4.: projdi si v sešitě zápisy 8-31 až 8-34; podle Teams - Soubory - Pracovní sešit - si zkontroluj, popř. doplň svůj pracovní sešit na stranách 31-34; nakonec spusť na školní webové stránce testů F8_34_elektricky_naboj_pole; projdi si jednotlivé otázky a zkus správně zodpovědět; v pátek zkusíme podobný test jako opakování učiva

   Domácí práce na 27. 3.: Projděte si a zpracujte do sešitu zápis 8-34 o kondenzátoru - součástce, která umí dočasně uchovat elektrický náboj.

   Domácí práce na 25. 3.: zpracujte si prosím do sešitu zápis 8-33; v pracovním sešitě potom stranu 34 a jako bonbonek mrkněte na videa s elektrickým polem vložená do sekce Soubory v Teams

   Písemné práce:

   Písemná práce plánovaná na 3. 4.: Přihlas se na školních webových stránkách a v testech vyhledej, spusť a pozorně projdi F8_34_elektricky_naboj_pole. Test obsahuje látku uvedenou v zápisech 8-31 8-31a 8-32 8-33 8-34 a bude přístupný v době 10:55 - 11:30. Hodně štěstí!

   Důležité:

  Dnes je čtvrtek 9. července 2020. Svátek má Drahoslava, zítra má svátek Libuše a Amálie.