Dnešní oběd:
polévka gulášová, bramborové špalíčky s mákem, zakysanou smetanou, malinovým přelivem, ochucené mléko

 • hledání v Bibli.
  1. bible se kládá z knih, 
  2. knihy z jednotlivých kapitol,
  3. kapitoly z jednotlivých veršů

  Odkazy na jednotlivá místa v Bibli se zapisují

  1. zkratka knihy
  2. mezera a číslo kapitoly
  3. čárka a číslo verše (víc veršů se píše počáteční verš pomlčka poslední verš)

  symbolicky   <číslo_kapitoly>,<číslo_verše>{- <číslo_verše>}

  příklad Mat 2, 10 znamená  - evangelium podle sv. Matouše, druhá kapitola, desátý verš. V textu  evangelia to označuje úryvek "Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. "

  příklad Mat 2, 10-12 označuje úryvek "Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země."

  v příloze jsou dvě stránky z Bible, v ktreých jsem zatrhl údaje - kniha, kapitola a verš qhledání bible.