• Aktuální učivo:

    OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU - Racionální čísla. Procenta a promile. Lineární rovnice, slovní úlohy. Druhá a třetí mocnina a odmocnina.

Domácí práce
  • domácí práce na 26. 9.: PS str.30/A-3
  • domácí práce na 23. 9.: PS str. 26/A-11
  • domácí práce na 22. 9.: PS str. 24/A-4, str. 25/A-6
  • domácí práce na 21. 9.: PS str. 17/A-11, str. 18/A-17
  • domácí práce na 20. 9.: PS str. 15/B-10, B-11
  • domácí práce na 13. 9.: PS str. 7/A-3, A-4
  • domácí práce na 12. 9.: PS str.4 - pokus se dokončit, pokud nemáš
  • domácí práce na 8. 9.: PS str. 3/A-8, A-9

Dnešní oběd:
polévka z vaječné jíšky, maso tří barev, ajvarová omáčka, rýže dušená, jasmínová, termix, mléko, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci