Matematika - 9. třída (skupina celá)

Vilém Lukáš
    Domácí práce:

    Domácí práce na 15. 6.: práce na týden od 15. - 19. 6.: pokud chcete, volným tempem si zkuste vypracovat PS str. 193-198; je to opakování, výsledek můžete potom odevzdat na Teams - budete odměněni; nezapomeňte na čtvrtek 18. 6., kdy se ve škole všichni sejdeme (!)

    Domácí práce na 11. 6.: pokračujeme opakováním; PS str. 191/A-3; 192/A-4

    Domácí práce na 9. 6.: pokračujeme opakování a shrnutím obrazců a těles - ve slovních úlohách, vyřešte PS str. 191/A-1; A-2; zítra nás čeka test na jehlan a kužel

    Domácí práce na 4. 6.: PS str. 189/B-8

    Domácí práce na 3. 6.: PS str. 189/B-7

    Domácí práce na 2. 6.: PS str. 188/A-6

    Domácí práce na 1. 6.: zbývá týden do přijímacích zkoušek, tak jen lehce opakujeme jehlan a kužel, zkuste PS str. 188/A-5

    Domácí práce na 28. 5.: pokračujeme jehlanem ve slovní úloze: vypracujte PS str 188/A-4

    Domácí práce na 27. 5.: další úloha na kužel v praxi je v PS str 187/A-3

    Domácí práce na 26. 5.: pokračujeme kuželem v praxi: vypracujte PS str 187/A-2

    Domácí práce na 25. 5.: začínáme řešit úlohy na kužel v praxi: vypracujte PS str 187/A-1

    Domácí práce na 21. 5.: jeden příklad na zopakování kužele; PS str. 185/A-9

    Domácí práce na 20. 5.: opakujeme objem a povrch kužele; zpracujte PS str. 185/A-7; A-8

    Domácí práce na 19. 5.: opakujeme kužel; zpracujte PS str. 184/A-5; A-6

    Domácí práce na 18. 5.: pokračujeme v upevňování kužele; zpracujte PS str. 184/A-3; A-4

    Domácí práce na 14. 5.: pokračujeme výpočtem povrchu kužele v PS str. 183/A-2c); zápis provádějte pomocí náčrtku, správně rozlišujte poloměr podstavy r, výšku kužele v a stranu kužele s

    Domácí práce na 13. 5.: pokračujeme výpočtem povrchu kužele v PS str. 183/A-2b); zápis provádějte pomocí náčrtku, správně rozlišujte poloměr podstavy r, výšku kužele v a stranu kužele s

    Domácí práce na 12. 5.: zkuste si ověřit, jak vypočítat povrch kužele v PS str. 183/A-2a); zápis provádějte pomocí náčrtku, správně rozlišujte poloměr podstavy r, výšku kužele v a stranu kužele s

    Domácí práce na 11. 5.: řešíme povrch kužele; zpracujte do sešitu zápis.

    Domácí práce na 7. 5.: v krátkosti mrkneme na kužel; jedná se o takový "speciální jehlan", který nemá podstavu mnohoúelníkovou, ale kruhovou; zpracujte zápis do sešitu a PS zpracujte cv. A-1 na str. 183

    Domácí práce na 5. 5.: přípravou na zítřejší testík je uč. str. 84/2a) (úhlopříčky ve čtverci se půlí a jsou navzájem kolmé - nejdříve vypočítej pomocí Pythagorovy věty délku podstavné hrany - strany čtverce; vyjde cca 8,91 cm; w je stěnová výška - výška trojúhelníku, jež tvoří jednu ze čtyř bočních stěn, pomocí P. v. dopočítej výšku jehlanu, ta vyjde asi 5,66 cm; nakonec dopočítej objem - 149,8cm2 a povrch jehlanu - 207,7 cm3), nezapomeň si vše kreslit!; připomínám nutnost odevzdat skeny PS str. 177-181

    Domácí práce na 4. 5.: dokončujeme práci s jehlanem ve slovních úlohách; vypracujte PS str. 181, nezapomínejte si vše pro představu rozkreslovat; řešení můžete opět zkontrolovat v Teams nebo mě kontaktujte; přijímačkáři zkusí sadu příkladů zde.

    Domácí práce na 30. 4.: pokračujeme jehlanem, tentokrát ve slovních úlohách, ve kterých je vždy důležitá správná představa znázorněná nejlépe náčrtem; vypracujte PS str. 180 celou

    Domácí práce na 29. 4.: Opakujeme povrch jehlanu; podívejte se do učebnice na řečené příklady na str. 84 (stačí projít); poté zpracujte PS str. 179/A-6 a A-8

    Domácí práce na 28. 4.: pokračujeme v řešení povrchu jehlanu; do sešitu vypracujte z uč. Příklad2 na str. 83; opět jen tu část, která se týká povrchu; poté PS str. 178/A-5 a 180/A-9; uvědomtte si rozdíl mezi stěnovou výškou a výškou pravidelného jehlanu; pokud je třeba, použijte při výpočtu Pythagorovu větu

    Domácí práce na 27. 4.: dnes se budeme zabývat povrchem jehlanu (stačí vyjádřit obsah sítě jehlanu); do sešitu zpracujte zápis; poté pokračujte uč. str. 83/Příklad1 - je řešený, zpracujte pouze část týkající se výpočtu povrchu a pokuste se pochopit; to si ověříte v PS str. 178/A-3; který taktéž vypracujte; zkuste také někdy tento týden na přijímací zkoušky test 7.

    Domácí práce na 22. 4.: Mrkněte do učebnice na str. 82 dole; všimněte si, že krychli lze rozdělit na 3 shodné jehlany; jak se vypočítá objem jehlanu se tedy zdá být zřejmé; do sešitu pod nadpis Objem jehlanu si pokuste první obrázek (ten barevný) lehce načrtnout a k němu si napiš vzorec pro výpočet jehlanu; do PS (3 díl, máte ho mít ze školy vyzvednut) potom zkuste str. 177; plánováný test přesunujeme na zítra

    Domácí práce na 21. 4.: lehce se seznámíme s jehlanem, do sešitu si zpracujte zápis a poté zopakujte převody jednotek v uč. str. 79/2

    Domácí práce na 20. 4.: pokračujeme opět konstrukcemi trojúhelníků , pokuste se se sestroji trojúhelníky v PS str. 175; ve středu budeme rýsovat test; pro přijímačkáře je tu test 6.

    Domácí práce na 16. 4.: pokračujeme konstrukčními úlohami - lichoběžník a rovnoběžník - začínáme většinou konstrukcí trojúhelníka, ke kterému pak dokonstruujeme čtvrtý bod; vypracujte PS str. 174

    Domácí práce na 15. 4.: nezapomeňte odevzdat  PS str. 168-170 ke konstrole; dnes opakujeme konstrukci trojúhelníků; zkuste si konstrukce v PS na str. 173; důkladně proveďte náčrt a poté konstrukci, ve které budou dobře viditelné všechny kroky, které jste provedli, nezapomeňte na počet řešení...

    Domácí práce na 14. 4.: vítejte po velikonoční přestávce, doufám, že jste si odpočinuli a nepřišli k žádné úhoně z velikonočních zvyků plynoucí:-); zopakujeme si geometrické úlohy; začněte osovou (útvary jsou souměrné podle přímky - osy souměrnosti) a středovou (útvary jsou souměrné podle bodu - středu souměrnosti) souměrností. Zkuste vypracovat PS str. 171; 172/A-3, A-4, A-5; v rámci přípravy na přijímací zkoušky zkuste během tohoto týdne test 5.

    Domácí práce na 8. 4.: opakování poměru a trojčlenky zakončíme pracovním sešitem str. 170; pokud zvládnete i ten C-12 příklad, jste dobří:-) Na Teamsech - Soubory - přijímací zkoušky už by měly viset výsledky posledního přijímacího testu (zadaného v pondělí), mrkněte. Přeji vám všem Požehnané Velikonoce, odpočiňte si od náročného dálkového studia a příští úterý zase zde...:-)

    Domácí práce na 7. 4.: zopakuj si použití trojčlenky, tentokrát v PS str. 169; v kanceláři školy (po - st - pá 9:00 - 12:00) stále na některé čekají pracovní sešity, vyzvedněte si je

    Domácí práce na 6. 4.: Zopakij si, co je to poměr, poměr v základním tvaru, vypracuj cvičení v pracovním sešitě na str. 168. Vy, co se chystáte na přijímací zkoušky, vyzkoušejte, chcete-li, test, pokud pošleš naskenované řešení, opravím... zadání -- záznamový arch.

    Domácí práce na 2. 4.: dnes si především odpočiňte, zkontrolujte, že máte splněny úkoly tohoto týdne, včetně odevzdaného PS (str. 158 - 165), přijímačkáři zkontrolujte řešení testu 4 v Teams - Matematika - Soubory (nechce se mi věřit, že je bez chyby) a dejte vědět, pokud nějakou chybku najdete, víte přece, že občas nějakou schválně udělám:-)

    Domácí práce na 31. 3.: zpracuj v PS stranu 167; středeční test bude zhruba tohoto rozsahu (výsledky najdete v Teams - Matematika - Soubory); budeme potřebovat pracovní sešit 3; máte ho nachystaný v kanceláři školy (po - st - pá 9-12 hod.); poproste kohokoliv, kdo se bude pohybovat v blízkosti školy, aby vám ho vyzvedl, nejlépe tento týden

    Domácí práce na 30. 3.: opakujeme objem a povrch válce a hranolu; PS str. 164/A-20; A-21; str. 165 celá; na malou 1 str. 166; do středy odevzdáte náhledy PS str. 158-163; ve středu nás čeká krátký test; v průběhu týdne kdo chce, přijímačky nanečisto dodám zadání...

    Taktéž jsem posunul termín odevzdání předchozích PS (str. 152-157), poslední možnost dnes... - Teams- Zadání

    pro přijímačkáře zkuste Test 4.

    Domácí práce na 26. 3.: zopakujte si znovu, jak vyjádřit objem válce (stejně jako u hranolu obsah podstavy násobýme výškou válce) a povrch (2x obsah podstavy + obsah pláště - "smotaného" obdeálníka), vypracujte v pracovním sešitě strany 162 a 163. Připomínám, že mnozí nedodali scany PS str. 152-156 (+157), dnes poslední možnost - bude hodnoceno. Taky Vás moc prosím, abyste práce odevzdávali v Teams - Zadání (nezapomeňte vložení dokumentu potvrdit stiskem tlačítka ODEVZDAT), já i vy máme přehled splněných úkolů a na nikoho nezapomenu. Sledujte bakaláře, tam se ukáže, zda jsem na někoho zapomněl... Zájemci sledujte Teams - Matematika - Soubory, kde se během dneška objeví výsledky testu 3 k přijímačkám...

    Domácí práce na 25. 3.: Mrkněte na toto motivační video, nenechte se zmást tím, že výška je v něm  značená jako h, najděte formální chybku(y) v zápise řešení a dejte vědět, dostanete malou 1:-) Potom otevřete pracovní sešit a vypracujte str. 160 a str. 161/A-8 a A-9. Zopakujte si tak, jak se dá spočítat objem a povrch hranolu. Objem hranolu je vyjádřen jako součin obsahu podstavy a jeho výšky, povrch jako obsah jeho dvou podstav + obsahu pláště

    Domácí práce na 24. 3.: PS str. 159

    Písemné práce:

    Písemná práce plánovaná na 10. 6.: shrnující test na jehlan a kužel - několik příkladů obtížnosti podobné těm v PS str. 177-189; zadání bude vyvěšeno po třídnické hodině od 10:30 do 11:30.

    Písemná práce plánovaná na 6. 5.: malý test na jehlan; zadání bude k dispozici po skončení třídnické hodiny, tedy od 10:30 do 11:30 v Teams-  Zadání; hodnotí se především účast a poté osobité, vlastní řešení; a poté, máte odevzdané skeny PS str. 177-181 ?

    Písemná práce plánovaná na 23. 4.: dnes si jako prověrku narýsujete konstrukci trojúhelníku nebo čtyřúhelníku (něco podobného tomu, co jsme opakovali minulý týden); zadání bude od 8:55 do 9:30 na Teams - Zadání; potřebujete papír, rýsovací potřeby a mobil, abyste řešení mohli odevzdat; po testu si ještě zopakujte objem jehlanu - PS str 178/A-4; 179/A-7 (k řešení bude třeba Pythagorovy věty)

    Písemná práce plánovaná na 1. 4.: objem a povrch hranolu, krychle, kvádru a válce, v rozsahu učiva v PS str. 158-165; doporučuji si projít str. 167 - tak nějak bude test vypadat, potřebovat budete psací potřevy, papír nejlépe A4 a mobil, kterým řešení vyfotíte a pošlete do Zadání - Teams; Test bude v Teams - Zadání určitě přístupný od 10:00 do 10:45. Snažte se odevzdat včas. Připomínám taktéž kontrolu PS str. 158-165 (taktéž Teams - Zadání)

    Důležité:

   Dnes je čtvrtek 9. července 2020. Svátek má Drahoslava, zítra má svátek Libuše a Amálie.