• Aktuální učivo:

  OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU - Racionální čísla. Procenta a promile. Lineární rovnice. Druhá a třetí mocnina a odmocnina. Pythagorova věta. Mocniny s celým mocnitelem. Částečné umocňování. Usměrňování zlomků. Zápis čísla pomocí mocniny 10. Konstrukční úlohy.

  PODOBNOST - Věty o podobnosti trojúhelníků. Dělení a změna velikosti v poměru. Stejnolehlost.

  OPERACE S ALGEBRAICKÝMI VÝRAZY - Opakování. Operace s mnohočleny. Rozklad mnohočlenu na součin. Lomený výraz. Podmínky platnosti LV. Krácení LV. Rozšiřování LV. Společný jmenovatel LV. Sčítání a odčítání LV. Násobení a dělení LV.

  ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI - Opakování rovnic se zlomky. Rovnice s neznámou ve jmenovateli. Vyjádření neznámé ze vzorce.

  SOUSTAVY ROVNIC - Dosazovací (substituční) metoda. Sčítací metoda. Slovní úlohy vedoucí na soustavu rovnic.

  SLOVNÍ ÚLOHY - Slovní úlohy o pohybu. Slovní úlohy o společné práci. Slovní úlohy o směsích.

  FUNKCE - Pojem funkce. Definiční obor a obor hodnot. Určení funkce. Monotónnost funkce (f-ce rostoucí, klesající, konstantní). Lineární funkce. Rovnice lineární funkce. Průsečíky grafu s osami souřadnic. Lomená funkce.

   

  Desetiminutovky píšeme každou středu, vždy z posledního probraného učiva.

Domácí práce
 • domácí práce na 1. 3.: PS str. 150/A-1
 • domácí práce na 29. 2.: PS str. 145/A-1
 • domácí práce na 28. 2.: PS str. 150/A-2, A-3, A-4

  Dobrovolné opakování PS str. 168

 • domácí práce na 27. 2.: PS str. 139/A-1
 • domácí práce na 26. 2.: Dobrovolně str. 160
 • domácí práce na 23. 2.: PS str. 133/A-6 a,b,c

  PS str. 159 dobrovolné opakování

 • domácí práce na 22. 2.: PS str. 131/A-3, str. 132/A-4
 • domácí práce na 20. 2.: PS str. 131/A-1, A-2
 • domácí práce na 15. 2.: Pracovní list - určit, které z grafů určují funkci a u nich určit definiční obor a obor hodnot
 • domácí práce na 14. 2.: uč. str. 58/5, 6
 • domácí práce na 8. 2.: PS str. 127/A-1, A-2

  dobr. str. 153

 • domácí práce na 7. 2.: PS str. 129/A-6

  PS str. 152 - dobrovolně (opakování)

 • domácí práce na 31. 1.: PS str. 123/A-1, str. 124/A-2 dokončit
 • domácí práce na 30. 1.: příklad č. 399 (příklady byly rozdány v hodině M)

   

 • domácí práce na 26. 1.: PS str. 119/A-3, A-4
 • domácí práce na 24. 1.: Př.: 317, 349 z pracovních listů
 • domácí práce na 23. 1.: PS str. 116/A-10
 • domácí práce na 18. 1.: PS str. 110/B-12
 • domácí práce na 16. 1.: PS str. 108/A-9, str. 109/A-10
 • domácí práce na 12. 1.: PS str. 105/A-1, str. 107/A-5
 • domácí práce na 11. 1.: PS str. 102/A-8
 • domácí práce na 10. 1.: PS str. 100/A-6
 • domácí práce na 9. 1.: PS str. 99/A-5
 • domácí práce na 8. 1.: PS str. 96/A-2
 • domácí práce na 4. 1.: Vyřešit rovnici v postupu v sešitě
 • domácí práce na 3. 1.: Přineste si 2. díl PS.
 • domácí práce na 21. 12.: PS do konce str. 84
 • domácí práce na 19. 12.: PS str. 79/A-1, A-2
 • domácí práce na 14. 12.: uč. str. 22/2
 • domácí práce na 13. 12.: Dokončit cvičení 3 z pracovního listu
 • domácí práce na 12. 12.: 1. a 2. příklad z pracovního listu
 • domácí práce na 11. 12.: uč. str. 20/2
 • domácí práce na 8. 12.: Dokončit nový pracovní list
 • domácí práce na 7. 12.: dokončit pracovní list
 • domácí práce na 5. 12.: společní jmenovatelé na papíře - dokončit
 • domácí práce na 4. 12.: Nakopírované příklady př. 2
 • domácí práce na 30. 11.: Nakopírovaný list/1
 • domácí práce na 29. 11.: Dokončit příklady v sešitě.
 • domácí práce na 28. 11.: PS str. 77/B-9
 • domácí práce na 27. 11.: PS str. 75/A-5
 • domácí práce na 24. 11.: PS str. 71/A-5
 • domácí práce na 22. 11.: PS str. 71/A-4
 • domácí práce na 21. 11.: PS str. 70/A-2
 • domácí práce na 16. 11.: Dokončit příklady z hodiny (rozklad mnohočlenů)
 • domácí práce na 14. 11.: PS str. 66/A-24, A-25
 • domácí práce na 25. 10.: uč. str. 54/2
 • domácí práce na 24. 10.: PS str. 52/B-20
 • domácí práce na 23. 10.: PS str. 59/C-25
 • domácí práce na 20. 10.: PS str. 55/A-7, A-10
 • domácí práce na 19. 10.: PS str. 53/A-2
 • domácí práce na 17. 10.: PS str. 46/A-11, str. 49/C-18
 • domácí práce na 16. 10.: PS str. 41/B-8, B-9
 • domácí práce na 13. 10.: PS str. 39/A-5
 • domácí práce na 12. 10.: PS str. 38/A-1, A-2
 • domácí práce na 11. 10.: PS str. 45/A-8, str. 46/A-9
 • domácí práce na 10. 10.: PS str. 24/A-3
 • domácí práce na 9. 10.: PS str. 24/A-1, A-2
 • domácí práce na 3. 10.: PS str. 29/A-1, A-2
 • domácí práce na 2. 10.: PS str. 26/A-8 až A-11, doplní si hlavně ti, co chybí
 • domácí práce na 27. 9.: PS str. 22/C-32
 • domácí práce na 26. 9.: PS str. 19/A-22, A-23, str. 20/A-24
 • domácí práce na 25. 9.: PS str. 17/A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10 stačí 2 příklady z každé úlohy
 • domácí práce na 22. 9.: Příklad 7 a 8 z hodiny
 • domácí práce na 20. 9.: PS str. 14/A-8, A-9
 • domácí práce na 15. 9.: PS str. 9/B-12, B-13
 • domácí práce na 14. 9.: PS str. 9/B-11, B-14
 • domácí práce na 12. 9.: PS str. 7/A-3, A-4 + dokončit A-2
 • domácí práce na 11. 9.: PS str. 2/A-7, str. 3/A-8
 • domácí práce na 8. 9.: PS str. 2/A-6
Písemné práce
 • na 17. 1.: Tematická práce: Podobnost, lomené výrazy, rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • na 14. 9.: Desetiminutovka vyjímečně ve čtvrtek (racionální čísla)

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci