Domácí práce
 • domácí práce na 23. 5.: Probíráme naše město Olomouc. Vypracujete pracovní list o našm městě. Využijeme stránky www.olomouc.eu
 • domácí práce na 4. 4.: Státní moc - pracovní list Státní moc.
 • domácí práce na 21. 3.: Za úkol vyplníte pracovní list - Státní symboly. Informace čerpáte z www.mujstat.cz. 21. 3.budu úkol známkovat!
 • domácí práce na 7. 2.: Probíráme památky zapsané na seznam UNESCO v ČR. Připravíte si referát o světové  památce zapsané na seznam UNESCO. Přikládám seznam památek. Pokud si budete chtít vybrat jinou památku, můžete po domluvě se mnou. Referát bude obsahovat krátký popis památky, kdy byl zapsán do seznamu, zajímavost, zeměpisná poloha památky  a zdroje, ze kterých jste čerpali. referáty.
 • domácí práce na 6. 12.: Na 6. prosince jsem zadala několik referátů. Referát by měl být krátký (asi 10 vět), možno zpracovat také jako prezentaci s obrázky. Nezapomeňte uvést zdroj.
 • domácí práce na 6. 12.: V dnešní hodině jsme se bavili o rodině. Vytvářeli jsme erb rodiny. Inspiraci jsme si vzali u znaku sester voršilek. Za úkol tedy máte nakreslit do sešitu velký erb, který bude charakterizovat vaši rodinu. Můžete k erbu připojit i heslo rodiny, zvolit barvy...
 • domácí práce na 1. 11.: Za úkol máte napsat krátky přehled vašeho pracovního dne (budíček, odchod do školy, odpolední aktivity, večer, spánek). Úkol napište do sešitu. Budu to vybírat a známkovat!!!
 • domácí práce na 25. 10.: Probíráme pracovní režim dne a učební metody. Váš úkol je tento týden sledovat průběh vašich dnů ( vstávání, odchod do školy, odpolední program, příprava do školy, spánek...)
 • domácí práce na 18. 10.: Probíráme téma - Naše škola. Napište pět kladů a pět záporů školy.
Písemné práce
 • na 11. 4.: TEST - státní moc
 • na 14. 3.: Test - České památky zapsané na seznam UNESCO
 • na 17. 1.: Test - ČR - kraje, prezidenti lidové zvyky spojené se slavností Tří králů a masopustní veselí.
 • na 8. 11.:  Test - škola
 • na 27. 9.: TEST - druhy kalendáře, pranostiky, svátky, slunovraty a rovnodennost

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci