Občanská výchova - 6. třída (skupina celá)

Martin Nešpor

  DÚ na 16. 10. 2019: Zapište, podle kterých dějů v přírodě dělíme čas na rok, měsíc, týden a den (viz papír v sešitu), a doplňte zápis v sešitu.

  Školní práce na 6. 11. 2019: Uveďte náplň klasických rolí v rodině (otec, matka, děti, prarodiče).

  DÚ na 8. 1. 2020: Vysvětlete pojmy týkající se školní docházky: odklad – ; negramotný – ; propadnutí – ; maturita – ; výuční list – ; školní docházka – ; školní řád – ; vysoké školy, univerzity (fakulty) – ; bakalář, magistr, doktor, docent, profesor – .

  Školní práce na 22. 1. 2020: 1. Zjisti, co znamenají tituly MUDr., PhDr. a Ph.D. 2. Čemu se učí (vždy doplň aspoň tři slova): a) batole, b) prvňáček, c) novopečený táta / máma. 3. Několika slovy popiš, jakou úlohu má žákovský parlament. 4. Vyber si jeden z typů učení (sluchový, vizuální, praktický ty) a aspoň dvěma slovy popiš, jak se učí nebo co je pro něj typické. 5. Uveď aspoň po třech příkladech aktivního a pasivního odpočinku. 6. Na zvláštní papír popiš, jak se učíš, připravuješ do školy.

  Školní práce na 26. 2. 2020: Vyber si jeden ze známých českých výrobků a sežeň o něm něco informací.

   Domácí práce:
   Písemné práce:
   Důležité:

  Dnes je čtvrtek 9. července 2020. Svátek má Drahoslava, zítra má svátek Libuše a Amálie.