Hlavní prázdniny.


  • Praktická fyzika! Doneste si jednu nebo dvě 1,5l PET lahve.