Domácí práce
  • domácí práce na 2. 12.: Dotazník pro žáka a jednoho rodiče. K zamyšlení nad zájmy a dovednostmi či schopnostmi žáka. Po vyplnění prodiskutovat. qdotazník pro děti a rodiče.
  • domácí práce na 25. 11.: Vyplňte dotazník pro žáka a jednoho rodiče k volbě povolání. Odpovědi s rodiči po vyplnění prodiskutujte a zamyslete se nad tím. Vyplněný dotazník doneste do školy.
  • domácí práce na 7. 10.: Doplňte pojmy do vět v dokumentu v příloze na téma HIV. Budiž Vám nápomocno video pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=IGVvMIEEipo&ab_channel=Otev%C5%99en%C3%A1v%C4%9Bda qHIV.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci