Domácí práce
 • domácí práce na 26. 2.: Připomínám domácí úkol z 19/2.
 • domácí práce na 19. 2.: psaní - popsat jednoho člena své rodiny (min.100 slov)
 • domácí práce na 6. 2.: Dodělejte, prosím, pracovní list z hodiny. Slova roztřiďte do následujících kategorií: les couleurs (barvy), les parties du corps (části těla) et les adjectifs pour décrire le corps ( příd.jm. pro popis těla - viz malý, silná...).
 • domácí práce na 1. 2.: První referát na frankofonní osobnost ve francouzštině. Váha 5
 • domácí práce na 29. 1.: Oprava testu do sešitu po jednotlivých cvičení, zejména poslední cvičení o rodině. Společná kontrola v pondělí.
 • domácí práce na 26. 1.: Dú - Vymyslete jednu otázku s quelle/quel a napište ji do sešitu.
 • domácí práce na 19. 1.: DOBROVOLNÝ ÚKOL: Zkuste přeložit do češtiny/ španělštiny Poème à mon frère blanc od Léopolda Senghora. Váha dú je 5.
 • domácí práce na 4. 1.: Od příštího pátka (12.1.) začneme s pokračováním krátkých referátů. Žáci si tentokrát vyberou jednu FRANKOFONNÍ slavnou osobnost, kterou ve FRANCOUZŠTINĚ spolužákům krátce představí (3-5min). Žáci by měli zmínit její jméno, národnost, věk, povolání, aktuální (nebo poslední) bydliště, koníčky (Elle/Il aime, n'aime pas....), rodinný stav (děti, svobodná/ý...) a kterými jazyky mluví.
 • domácí práce na 4. 1.: DÚ: Udělejte, prosím, cv.3 (entrainement) z listu s poslechem. Slova poskládejte tak, aby dávala věta smysl.
 • domácí práce na 14. 12.: Těm, kteří neodevzdali úkol z dneška (PS, cv.10/22), prosím, o dodělání do následující hodiny. Další domácí úkol je vyhledat a vypsat si do sešitu tvary přivlasťnovacích zájmen pro "naše", "vaše", "jejich".

  Děkuji

 • domácí práce na 9. 12.: PS str.22/cv.10
 • domácí práce na 1. 12.: Vyčasujte, prosím, sloveso "faire" (dělat). Rovněž připomínám prezentaci na zítřejší páteční hodinu.
 • domácí práce na 30. 11.: vypsat si do sešitu čísla od 32 do 39 i s výslovností
 • domácí práce na 30. 11.: Projekt: průvodce - Francouzské stopy v Olomouci

  A4 - text (min.půl stránky A4, psáno rukou, uvést zdroje informací) + výtvarné zpracování (malba nebo foto), temín odevzdání do 30.11.2023

  Hodnocení projektu - hodnota známky 7

  40 % - kvalita zpracování textu a obrázků - domácí práce

  40 % - domácí přírpava, role průvodce - představení tématu v terénu (zpaměti) - mluvený projev, zajímavé podání 

  15 % - práce každého v rámci vycházky (práce s mapou, otázky)

  5 % - vypracování a odevzdání textové a obrazové části v termínu

  Cíle: příprava průvodcovského textu, odzkoušení role průvodce v terénu, uspořádání prohlídky pro rodiče, příbuzené a přátele v rámci Festivalu francouzské kultury Bonjour Olomouc (březen 2024) 

 • domácí práce na 20. 11.: V textu písně, kterou jsme spolu poslouchali v hodině, si prosím, vyhledejte všechna slovesa, napište jejich infinitivní tvar a zjistěte jejich překlad do češtiny. 
 • domácí práce na 19. 10.: pracovní list na členy

  !!!!přesun prezentace z pátka!! po dohodě se spolužáky si jeden z Vás připraví prezentaci

 • domácí práce na 12. 10.: DÚ - pr.sešit, celá strana 13
 • domácí práce na 6. 10.: zjistit, co znamená slovo "la réunion"
 • domácí práce na 5. 10.: celá strana v pracovním sešitě, prezentace, která se výjimečně přesune z pátka na čtvrtek
 • domácí práce na 29. 9.: po domluvě mezi žáky si jeden z nich připraví krátký přednes/prezentaci (3 min) na libovolné téma z FRANKOFONNÍCH reálii v češtině, na konci přednesu představí svým spolužákům jedno francouzské slovíčko, které se vztahuje k jeho tématu 
 • domácí práce na 25. 9.: udělat cv.1 na str.11 v pracovním sešitě
 • domácí práce na 22. 9.: po domluvě mezi žáky si jeden z nich připraví krátký přednes/prezentaci (3 min) na libovolné téma z FRANKOFONNÍCH reálii v češtině, na konci přednesu představí svým spolužákům jedno francouzské slovíčko, které se vztahuje k jeho tématu 
Písemné práce
 • na 26. 2.: Zkoušení z časování a správné výslovnosti sloves (aller, faire, etre, avoir a pravidelná slovesa končící na -er, viz parler) ! Kdo, nepřinese text o rodině, toho budu zkoušet i z otázek týkající se rodiny. 
 • na 12. 2.: krátká pětiminutová práce: 1)faire de, jouer à, aller à 2) výslovnost "o" (naučte se všechny kombinace písmenek, které čteme jako o)
 • na 5. 2.: Krátký pětiminutový test na časování slovesa aller a nosovky
 • na 25. 1.: písemná práce většího rozsahu (časování sloves 1.třídy, faire, etre, avoir) + vytvoření záporné věty, tvorba otázek (est-ce que/qu'est-ce que), slovní zásoba (barvy, členové rodiny, povolání), přivlastňovací zájmena (moje, její...)
 • na 15. 1.: krátký diktát na čísla od 0 do 100 (max.10 čísel)
 • na 8. 1.:  krátká písemná práce: porozumění krátkému textu (slovní zásoba - rodina), věty z domácího úkolu.
 • na 11. 12.: pětiminutovka (sloveso faire, etre, avoir), otázky (qu'est-ce que/ est-ce que), čísla
 • na 4. 12.: diktát na čísla od 0 do 39
 • na 27. 11.: pětiminutovka: Žáci, ať se, prosím, připraví na časování sloves être, avoir, pravidelných sloves -er, a otázek s est-ce que a qu'est-ce que (viz.pracovní list, se kterým jsme dnes pracovali). Časování sloves si můžete ještě procvičit na straně 19 v pracovní sešitu. Zároveň se podívejte i na výslovnost koncovek -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. Procvičit si výslvnost můžete i na této stránce: Présent 1er groupe - Conjugaison - Exercice audio de français (lepointdufle.net).
 • na 20. 11.: 20.11. se bude psát pětiminutovka jako obvykle. Žáci, ať se, prosím, připraví na časování avoir a sloves končících na -er. Rovněž by si měli zopakovat, která kombinace písmen se čte jako "e" a která jako "o". Tvorba otázek v testu nebude. Zopakujeme si to společně na pondělní hodině.
 • na 2. 11.: písemná práce přesunuta z 23.10 - tím pádem bude test na celou první a druhou lekci 
 • na 23. 10.: větší písemná práce (4 úlohy : 2 úlohy na výslovnost, 1 úloha na členy, 1 na národnosti)
 • na 9. 10.: od 9/10 bude každé pondělí malý 5minutový test nebo zkoušení (většinou ve dvojici se spolužákem)na učivo, které jsme probírali předešlý týden
 • na 21. 9.: ČT 21.9.  - krátký diktát na číslovky od 0 do 20

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci