Dnešní oběd:
polévka gulášová, bramborové špalíčky s mákem, zakysanou smetanou, malinovým přelivem, ochucené mléko

 • Základy francouzského jazyka - připomínám test v úterý 2.2.: opakování sloves AVOIR, ETRE, PARLER, HABITER, státy a předložky.
 •  

  Projekt - Francie a její regiony

  Od října do prosince jsme pracovali na samostatném projektu - Francie a její regiony.

  Inspirovali jsme se  malbami francouzských regionů ze zámku v Dlouhé Loučce (u Uničova), které vytvořili francouzští důstojníci, kteří zde byli internováni za druhé světové války.

  Zámecký objekt v Dlouhé Loučce u Uničova se stal během druhé světové války místem internace francouzských válečných zajatců. Výtvarně nadaní francouzští důstojníci zanechali v zámeckém interiéru trvalou stopu ve formě nástěnných maleb, které se po ničivém požáru ocitly v havarijním stavu (ostatně jako celý zámecký areál). Unikátní malby se letos podařilo zachránit zásluhou restaurátorů ze Strakonic. Záchranu iniciovalo místní občanské sdružení Zámecký tým z.s.

  Unikátní malby znázorňují některé francouzské regiony (Provence, Aquitaine, Languedoc, Bretagne, Corse aj.), jejich zajímavosti, slavné památky (katedrála v Remeši, Pont du Gard), osobnosti z historie (Jana z Arku, Napoleon Bonaparte), tradice …

  Terezín

  22.9. proběhla exkurze, v rámci které se i skupina ZFj vydala na místo paměti našeho národa. V Terezíně jsme měli za úkol najít pamětní desku francouzského básníka, který zde v červnu 1945 zahynul. Jak jste zjistili, jmenoval se Robert Desnos, který se roku 1900 narodil v Paříži. Sice se dočkal osvobození, ale zemřel na břiští tyfus. Urna s jeho ostatky byla později převezena do Paříže (českou delegaci vedl František Halas), kde byla uložena na Montparnasském hřbitově. O jeho osudu jsme si více povídali 24.9. 

 • Základy francouzského jazyka - na webu školy můžete hlasovat pro logo Dne Francie, který plánujeme uspořádat v září.
 • Základy francouzského jazyka - pozor písemná práce - školní potřeby, členy, barvy.
 • Základy francouzského jazyka - připomínám dokončení loga Dne Franice, jeho nafocení a zaslání emailem nebo přes teams do úterý 13.4.
 • Základy francouzského jazyka - ve čtvrtek opět zkoušíme slovíčka!
 • Základy francouzského jazyka - domácí práce: pracovní sešit cv. 3, 4, 5 na str. 28 + zaslat návrh loga Dne Francie.
 • Základy francouzkého jazyka - ve čtvrtek 18.3. písemná práce ze 3. lekce - les verbes AVOIR, ETRE, les animaux, les chiffres 20-69, la famille.
 • Základy francouzského jazyka - připomínám odevzdání domácí práce do dnešní 15 hodiny. Děkuji.
 • Základy francouzského jazyka - připomínám úterní test.: opakování sloves AVOIR, ETRE, PARLER, HABITER, státy a předložky.
 • Výtvarná soutěž pro žáky francouzštiny!, letošní téma: L´AIR (VZDUCH), ve všech jeho významech a podobách. Přihlašování do 26. února. Více info AKTUÁLNÍ ROČNÍK - PROPOZICE na: https://talentovani.cz/souteze/frankofonie
Důležité:
 • Bienvenue dans le monde francophone !

   

  Proč francouzština na naší škole?

   

  krása – bohatost – libozvučnost – uplatnění – tradice

   

  Francouzsky se mluví po celém světě

  200 milionů mluvčích na pěti kontinentech (Francie, Belgie, Lucembursko, Monako, Švýcarsko, četné země Afriky, Québec v Kanadě, střední a jižní Amerika, Francouzská Polynésie aj.)

  Francouzština pomáhá najít práci

  francouzština znásobí šance uplatnění na pracovním trhu nejen u nás (v regionu působí řada francouzských firem), ale i ve Francii a ostatních frankofonních zemích

  Francouzština je komunikačním jazykem mezinárodních institucí

  (OSN, EU, UNESCO, NATO, Mezinárodní olympijský výbor)

  Jazyk měst, ve kterých sídlí evropské instituce

  Brusel, Štrasburk, Lucemburk

  Francouzština je mezinárodním jazykem

  kultury, literatury, umění, módy, tance, kuchyně, filmu, divadla

  Francie je turisticky nejatraktivnější zemí

  70 mil. turistů ročně (Provensálsko, Paříž, zámky na Loiře a jiná krásná místa Francie)

  Možnost studia na prestižních francouzských univerzitách

  nejslavnější je pařížská Sorbonna, na které studoval také císař Karel IV.

  Třetí nejpoužívanější jazyk na internetu

  Usnadní studium jazyků

  především románských (italštiny, španělštiny, portugalštiny nebo rumunštiny)

  Vliv na angličtinu

  více než polovina anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny

   

  Francouzské stopy v Olomouci

  • náměstí Republiky – pamětní deska připomínající nedobrovolný pobyt generála Gilberta Lafayetta v olomoucké pevnosti (budova dnešního Správního vojenského archivu)
  • arcibiskupská rezidence – místo strategické porady rakouského císaře a ruského cara před bitvou u Slavkova (Austerlitz)
  • Denisova ulice – na počest Ernesta Denise, významného francouzského slavisty a profesora pařížské Sorbonny
  • Pasteurova ulice – zakladatel mikrobiologie Louis Pasteur objevil vakcínu proti vzteklině, mj. je po něm pojmenována také metoda konzervace organických tekutin (tzv. pasterace)
  • Lafayettova ulice – podle níže zmiňovaného generála Lafayetta
  • Ústřední hřbitov v Olomouci – místo posledního odpočinku několika francouzských občanů (rodina Amable Nirpota, Lucien Coudrin, Madame F. M. Rousselot)

   

  Olomouc centrum frankofonie

  • výuka francouzštiny na ZŠ, SŠ a VŠ
  • francouzština má silnou pozici v olomouckém středním školství (Česko-francouzská sekce Slovanského gymnázia, Gymnázium Hejčín)
  • při univerzitě Palackého vyvíjí činnost nové Francouzské centrum
  • letitá tradice festivalu francouzské kultury (výstavy, literatura, hudba, gastronomie, šansony, filmy)
  • francouzský repertoár v Moravském divadle Olomouc
  • Antony (na předměstí Paříže) – již 30 let partnerské město Olomouce
  • francouzská komunita žijící v Olomouci
  • francouzské firmy působící v regionu

   

  ZŠ sv. Voršily je jednou z posledních základních škol, která nabízí výuku francouzštiny!

   

  HISTORICKÉ SOUVISLOSTI A TRADICE

  Frankofilství na Hané

  • francouzské spolky vyvíjely pestrou činnost již před rokem 1914 nejen v Olomouci, ale také v nedalekém Prostějově a Přerově
  • na Moravu přicházejí od konce 19. století rodilí mluvčí, kteří se zde věnují soukromé výuce francouzštiny
  • módní je tzv. přímá metoda výuky jazyků (v mateřském jazyce lektora)
  • oblíbené jsou tzv. Berlitzovy školy jazyků – podle Němce M. Berlitze, který přímou metodu aplikoval na studenty v USA (když onemocněl, výuku převzal rodilý Francouz, který nemluvil anglicky)
  • francouzština je jedním z hlavních jazyků, kterému se mezi světovými válkami vyučuje na českých školách

   

  Tradice v Olomouci

  Olomoučané milovali francouzský jazyk a kulturu

  • francouzština se na olomouckých školách vyučuje od 2. pol. 19. století (Slovanské gymnázium)
  • povinným předmětem je pak něco málo přes jedno a čtvrt století (Česká reálka, od školního roku 1903/1904)
  • v Olomouci byla založena první pobočka Alliance française na Moravě (a to již roku 1911!) – pamětníci dosud vzpomínají na legendární večerní dýchánky (besedy, muzicírování, zpěv, divadlo ve francouzském jazyce), spolek žel zanikl roku 1950
  • první soukromá Berlitzova škola jazyků je v metropoli Hané otevřena roku 1906
  • 20. léta 20. století – francouzští důstojníci v čele dělostřeleckého učiliště v Olomouci
  • od 20. let 20. století až dodnes – mise francouzských lektorů na olomouckých školách

   

  Duchovní tradice

  mnohé kláštery mají vazbu na Francii

  • premonstráti do Čech přišli díky olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi (klášter Prémontré)
  • olomoučtí dominikáni jsou vysíláni na studia do francouzského města Toulouse, kolébky dominikánského řádu (první komunita 1215)
  • v Dolanech byl založen klášter po vzoru mateřského kláštera La Grande Chartreuse  (nachází se severně od Grenoblu, o životě tamního společenství kartuziánů dokument Velké ticho), tzv. „Kartouzka“ zanikla za husitských válek, kdy se mniši uchýlili do bezpečí za hradby olomoucké pevnosti
  • přes francouzské území vedou poutní stezky do španělského Santiago de Compostela
  • komunity řádu sv. Voršily působí v celém světě (Francie, Belgie, Kanada a další)
  • cisterciáci – trvalá stopa v krajině, kultivace pustých oblastí západní a střední Evropy (šíření pokročilejších forem zemědělského hospodaření, příkladem je Velehrad)

   

  SLAVNÉ FRANCOUZSKÉ OSOBNOSTI V OLOMOUCI

  Generál Gilbert du Motier, markýz de La Fayette (psáno též Lafayette)

  francouzský šlechtic, který se vyznamenal v bojích o nezávislost Spojených států amerických, stal se přítelem prezidenta Washingtona, jméno tohoto národního hrdiny nesou některá města v USA, státní vězeň v olomoucké pevnosti v letech 1794 až 1797, Lafayettovi se podařilo uniknout za dramatických okolností při pravidelné vyjížďce mezi Chválkovicemi a Svatým Kopečkem, nicméně byl později rozpoznán a zajat v Rýžovišti, následně dopraven na Sovinec a odtud zpět do olomoucké pevnosti, kde s ním vězení dobrovolně sdílely manželka Adriana a dcery

  Albert Camus

  francouzský romanopisec, novinář a dramatik, držitel Nobelovy ceny za literaturu (1957), v Olomouci strávil několik srpnových dní roku 1936, později vzpomínal na rozkvetlou „moravskou krajinu květů a cesty lemované alejemi trpkých švestek“

  Kardinál Jean Verdier

  pařížský arcibiskup v letech 1929 až 1940, papežův legát v Československu roku 1935, osobní host arcibiskupa Leopolda Prečana v Olomouci (navštívil hejčínský kostel sv. Cyrila a Metoděje, baziliku na Svatém Kopečku a dóm sv. Václava)

  Germaine Leroux

  klavírní virtuoska světového formátu, propagátorka české hudby ve Francii, koncertovala na Hané mezi světovými válkami

  Abdou Diouf

  bývalý senegalský premiér a prezident, generální tajemník Mezinárodní organizace Frankofonie (MOF) zavítal do Olomouce roku 2010 u příležitosti 40. výročí MOF

   

  Významní olomoučtí frankofilové

  PhDr. Ferdinand Špíšek

  rodák z Komně, středoškolský učitel francouzštiny, zakladatel olomoucké Alliance française, iniciátor českých sekcí ve Francii, vysoký úředník ministerstva školství a národní osvěty

  JUDr. Viktor Matyáš

  rodák z Jihlavy, náměstek ředitele státních drah se sídlem v Olomouci, vládní rada, dlouholetý předseda olomoucké Alliance française

  Betty Rozsívalová

  učitelka Pöttingea, dlouholetá místopředsedkyně olomoucké Alliance française, hudebnice, režisérka amatérského divadelního souboru

  Anatole hrabě d´Orsay

  kněz, kanovník v Olomouci, pocházel ze staré francouzské šlechty, jeho děd se v době francouzské revoluce uchýlil do Vídně, protektor a mecenáš prvního českého muzea v Olomouci

  Zikmund Václav hrabě Halka-Ledóchowski

  prelát a kapitulní probošt, mecenáš olomoucké Alliance française, mj. se zasadil i o rozvoj česko-polských kulturních vztahů

   

  Francouzská komunita v Olomouci

  Amable Nirpot

  učitel francouzštiny, dříve působil ve Varšavě, kde se oženil s francouzskou guvernantkou, usadili se v Olomouci, kmotrem jejich syna byl olomoucký profesor francouzštiny a němčiny Eugen Fierlinger, rodinní příslušníci jsou pohřbeni na hřbitově v Olomouci-Neředíně

  Georges Charles Chaufour

  soukromý učitel francouzštiny a angličtiny, oženil se s učitelkou hudby Marií Královou, žili v Olomouci, Praze, ale nakonec se usadili v Prostějově, kde rodilý Francouz působil na obchodní akademii, aktivní byl také v Olomouci, nejmladší dcera Manon Chaufour se prosadila na divadelních prknech (primabalerína)

  François Mieussens Peraldi

  hrabě původem z Korsiky, soukromý učitel francouzštiny, působil na středních školách v Anglii, jeden ze zakladatelů olomoucké Alliance française

  Lucien Coudrin

  soukromý učitel francouzštiny, do Olomouce přišel z Londýna, kde se věnoval výuce francouzštiny, zemřel v mladém věku v olomoucké nemocnici, pohřben je na hřbitově v Olomouci-Neředíně

  Marie Koudelková roz. Kristensen

  Francouzka s norskými kořeny, ve Francii se provdala za Jana Koudelku, jehož rodištěm byla obec Palonín u Litovle, v 50. letech minulého století se Madame Koudelková, jak ji oslovovali její studenti, vrátila do Francie, zemřela v Lyonu

  Françoise Mélanie Rousselot

  soukromá profesorka francouzštiny, v době první světové války opustila Vídeň, přes Rumunsko a Rusko se dostala do Japonska, aby se odtud uchýlila do USA. Po válce se vrátila do Evropy, velmi agilní členka olomoucké Alliance française, zemřela v Olomouci roku 1938

  Paul a Romain Alléon

  nevidomí sourozenci žijící v Paříži, přátelé českého národa, zasloužili se o propagaci Československa ve Francii, na pozvání manželů Ferdinanda a Ludmily Špíškových strávili několik měsíců v Olomouci (bydleli na Mozartově ulici), nevidomý Paul Alléon si během procházek v olomouckých parcích přividělával konverzací s českými studenty, kteří jej doprovázeli, jeho bratr Romain Alléon (profesor dikce a uměleckého přednesu) se pravidelně do Olomouce vracíval, aby zde studentům a frankofonnímu publiku recitoval texty velkých francouzských autorů (Hugo, Balzac, Dumas st. aj.)

  I v současnosti je v Olomouci stále početná francouzská komunita!

   

  Bienvenue dans le monde francophone !

  Zpracoval Martin Kučera, 2020