• Samostatná práce - přehled referátů s termíny. qpřehled referátů fin.
 • Učíme se slovní zásobu - názvy slovíčka spojená s plánem města (radnice, hotel, knihovna, park, náměstí, kavárna apod.)

  7.9.

  1) Úvodní hodina, plán práce

  8.9.

  2) První lekce, poslech La rentrée, slovní zásoba, opakování časování sloves AVOIR a ETRE

  11.9.

  3) Práce s textem, složený čas minulý s pomocným slovesem AVOIR

 • Dnes budeme v rámci ZFj pracovat na projektu v centru města (osobnosti fr. kultury).
 • ZFj/ZNj - v rámci 5. a 6. vyučovací hodiny navštívíme oddělení zahraničních vztahů na olomoucké radnici, kde si budeme povídat o městech, se kterými Olomouc spolupracuje v zahraničí (Nördlingen, Antony). Podíváme se také do kaple sv. Jeronýma a vystoupíme na radniční věž.
 • ZFj - zkoušíme čtení uceleného textu na známky (L3 - Dialogue 1)
 • Zfj - budeme číst na známky Dialogue 1 A table !, učebnice str. 24.
Domácí práce
 • domácí práce na 4. 12.: Doplnit zápisy v sešitech, budu kontrolovat vedení zápisů.
 • domácí práce na 1. 12.: Učebnice str. 18 cv. 5 - vypracovat do sešitu + pracovní sešit - kdo nestihl v hodině dokončí na str. 16 cv. 6, 9 a na str. 17 cv. 8 a 9.
 • domácí práce na 24. 11.: Naučit se číst věty - učebnice cv. 11, str. 20
 • domácí práce na 3. 11.: Dobrovolný DÚ - vytvořit půdorys bytu nebo domu, ve kterém bydlím + opatřit legendou s fr. slovíčky (návod učebnice str. 15).
Písemné práce
 • na 29. 2.: Test - vocabulaire - le repas - L3 (test, slovíčka, jídlo, lekce 3).
 • na 22. 2.: ZFj - Připomínám zítřejší krátký diktát a čtení - učebnice cv. 8 na str. 29.
 • na 25. 1.: Test - l´article partitif (člen dělivý a jeho užití)
 • na 18. 1.: Test slovíčka L3 (jídlo).
 • na 7. 12.: Test - le passé composé avec l´auxiliaire ETRE - minulý čas složený s pomocným slovesem ETRE (včetně záporu) + řadové číslovky
 • na 2. 11.: Písemné opakování (passé composé, les moyens de transport, le plan de la ville, emploi du temps)
 • na 16. 10.: Test - slovíčka - školní předměty, dopravní prostředky, nová slovesa partir, sortir

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci