• ZFj - na pondělí 3.10. se naučit novou slovní zásobu - rozvrh hodin, školní předměty + slovíčka z dialogu La rentrée, napíšeme si test. Nově se učíme tvoření a užití složeného času minulého (postupně se učit tvary passé composé u sloves: avoir, etre, faire, vouloir, pouvoir, prendre, mettre, finir, choisir, attendre).
  • Základy francouzského jazyka - DÚ - učebnice, lekce 1 cv. 1, čtení na známky - dialogue La rentrée
  • ZFj - opakování názvy států, národnosti, časování sloves I. třídy (podle PARLER).
  • ZFj - ve čtvrtek 8.9. bude písemné opakování časování sloves AVOIR, ETRE, za DÚ zopakovat číslovky do 100, přínést hrací kostku + herní figurku
  • Zfj - DÚ dokončení pohlednice - pozdrav z prázdnin + opakování časování sloves AVOIR a ETRE (včetně záporu).
Domácí práce
  • domácí práce na 19. 9.: DÚ na 19.9. - čtení textu La rentrée (na známky), opakování profesí - zaslat screen obrazovky s tímto cvičením, co nevíte, tak se pokuste přeložit ve slovníku

      qprofese 19.9..

Státní svátek.

Zítřejší oběd:
polévka z míchaných luštěnin, holandský řízek, bramborová kaše, salát Coleslaw nebo okurkový salát, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci