Domácí práce
 • domácí práce na 19. 5.: Mündliche Prüfung: Plural
 • domácí práce na 17. 5.: Test: Zahlen 1-100
 • domácí práce na 16. 5.: HA AH 60/5, mundliche Prufung: Zahlen, Vokabeln
 • domácí práce na 5. 5.: Test: překlad vět 6. lekce (časování haben, fotografieren, části počítače, zvířata, 4.p. einen, eine, ein)
 • domácí práce na 3. 5.: HA LB 62/9 schreibt in eure Schulhefte, mündliche Prüfung: časování haben, fotografieren, 4.p - einen, eine, ein
 • domácí práce na 2. 5.: HA AH 54/9: schreib in dein Schulheft, mündliche Prüfung
 • domácí práce na 28. 4.: Test: Tiere
 • domácí práce na 26. 4.: Tiere: mündliche Prüfung
 • domácí práce na 7. 4.: Mündliche Prüfung: časování sloves lesen, sprechen, Vokabeln L.6 - der Computer
 • domácí práce na 24. 3.: Test: tvoření otázek L.4 (viz PS 50/6)
 • domácí práce na 22. 3.: Mündliche Prüfung: Fragen (tvoření otázek, časování sloves)
 • domácí práce na 21. 3.: HA AH 49/1, 49/5, mundliche Prufung: L5
 • domácí práce na 17. 3.: HA AH 47/15, mündliche Prüfung: L5 - mein Hobby, časování sloves
 • domácí práce na 15. 3.: HA AH 45/8, mündliche Prüfung: Fragen (44/7)
 • domácí práce na 10. 3.: Test: překlad vět - časování pravidelných sloves + slovesa být (sein) a mít rád (mögen) 
 • domácí práce na 3. 3.: HA AH  44/6, test: Vokabeln AH 42 (der Norden - lernen) 
 • domácí práce na 1. 3.: Mündliche Prüfung: časování sloves, Vokabeln L.5
 • domácí práce na 10. 2.: Test: pokyny ve třídě (věty)
 • domácí práce na 31. 1.: Mündliche Prüfung: přídavná jména, pokyny ve třídě
 • domácí práce na 25. 1.: Mündliche Prüfung: Adjektive
 • domácí práce na 24. 1.: Test: sein/e, ihr/e - malý testík na přivlastňovací zájmena
 • domácí práce na 20. 1.: Die Schulsachen, sei/e, ihr/e - mündliche Prüfung
 • domácí práce na 17. 1.: Test: Schulsachen
 • domácí práce na 13. 1.: HA AH 35/4,6, Mündliche Prüfung: Schulsachen
 • domácí práce na 11. 1.: Mündliche Prüfung: Pronomen - mein(e), dein(e), sein(e), ihr(e)
 • domácí práce na 20. 12.: Mündliche Prüfung: Vokabeln L.3
 • domácí práce na 16. 12.: HA AH 19/6,7, mündliche Prüfung
 • domácí práce na 14. 12.: HA Ah 31/1,2, test: překlad vět, přídavná jména L.2+3
 • domácí práce na 7. 12.: Mündliche Prüfung: Adjektive (přídavná jména), časování sloves
 • domácí práce na 25. 11.: HA AH 23/4a,b, mündliche Prüfung
 • domácí práce na 8. 11.: Mündliche Prüfung: tázací příslovce: wer, was, wohin, woher, wo, warum, wieviel
 • domácí práce na 4. 11.: Das Projekt: ICH - Format A4, schreib 7 Sätze+ Bilder, viz LB 24/15 
 • domácí práce na 1. 11.: Mundliche Prufung: Zahlen, Verben (časování)
 • domácí práce na 26. 10.: Test: časování sloves heißen, wohnen, lernen, kommen + zájmena, HA AH 11/3, 12/6
 • domácí práce na 21. 10.: Mündliche Prüfung: wohnen, heißen - časování
 • domácí práce na 14. 10.: Test: die Aussprache
 • domácí práce na 11. 10.: Mündliche Prüfung: Vokabeln, deutsche und österreichische Persönlichkeiten, die Aussprache
 • domácí práce na 5. 10.: Die deutsche Aussprache, Zahlen, (Zungenbrecher)
 • domácí práce na 4. 10.: Zungenbrecher, Deutsche Aussprache - výslovnost
 • domácí práce na 30. 9.: Test: Zahlen 1-20, 20-100 (po desítkách)
 • domácí práce na 27. 9.: Mundliche Prufung: Wochentage, Zahlen, Ausprache (výslovnost), Zungenbrecher
 • domácí práce na 23. 9.: Mündliche Prüfung: Zahlen
 • domácí práce na 21. 9.: Der kleine Test: Wochentage
 • domácí práce na 16. 9.: Mündliche Prüfung (ústní zkoušení) -  Wochentage
 • domácí práce na 14. 9.: Test: Grüße
 • domácí práce na 13. 9.: Mündliche Prüfung (ústní zkoušení): Vokabeln (slovíčka - pozdravy)

Dnešní oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci