Domácí práce
 • domácí práce na 29. 2.: Mundliche Prufung: AH 42/7, překlad vět: umět
 • domácí práce na 26. 2.: Test: Wie spat ist es? - určování hodin
 • domácí práce na 22. 2.: Mundliche Prufung:  Wie spat ist es? - určování hodin
 • domácí práce na 19. 2.:  Mündliche Prüfung (zkoušení, čtení a překlad článku, Wie spät ist es?)
 • domácí práce na 15. 2.: Mündliche Prüfung: Wie spät ist es
 • domácí práce na 12. 2.: Zkoušení: čtení článku + překlad (umět výslovnost), uč. str. 43
 • domácí práce na 25. 1.: Test: časování haben, brauchen, kaufen a 4.pád podstatných jmen (školní pomůcky)
 • domácí práce na 27. 11.: HA AH = Dú: PS 24/8, Mündliche Prüfung: Zahlen 1-100, Adjektive (přídavná jména, vlastnosti osob)
 • domácí práce na 23. 11.: Test: překlad vět, časování sloves, zájmena, dny v týdnu, barvy, Meine Familie -  Vokabeln
 • domácí práce na 20. 11.: Mündliche Prüfung: die Familie
 • domácí práce na 13. 11.: Zkoušení: časování sloves, tázací zájmena, výslovnost, členy
 • domácí práce na 9. 11.: Mündliche Prüfung: časování sloves, slovní zásoba 1. lekce, německá výslovnost
 • domácí práce na 2. 11.: Test: základní zájmena a časování sloves heissen, wohnen, spielen, mogen a sein, překlad
 • domácí práce na 13. 10.: Zkoušení - výslovnost, časování heißen
 • domácí práce na 12. 10.: Test: německá výslovnost
 • domácí práce na 9. 10.: Mundliche Prufung: die deutsche Aussprache
 • domácí práce na 5. 10.: Test: Zahlen 1-20, Farben
 • domácí práce na 22. 9.: Test: Grusse, Wochentage
 • domácí práce na 21. 9.: Mundliche Prufung: Grusse, Wochentage
 • domácí práce na 15. 9.: Zkoušení: slovní zásoba, pozdravy
 • domácí práce na 14. 9.: Dú: PS 5/1, 6/5, zkoušení: slovní zásoba, pozdravy

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci