Domácí práce
 • domácí práce na 19. 5.: Mundliche Prufung: Die Bekleidung, Projekte: Deutschprächige Länder
 • domácí práce na 17. 5.: Test: das Wetter
 • domácí práce na 16. 5.: Mundliche Prufung: das Wetter, Projekte
 • domácí práce na 3. 5.: Mündliche Prüfung -  die Verkehrsmittel, předložka "mit"se 3.p. 
 • domácí práce na 2. 5.: Mündliche Prüfung - V.Š., P.V., Š.K.: die Verkehrsmittel, die Gebäude - auf dem Lande, in der Stadt (dopravní prostředky, názvy budov ve městě, na vesnici)
 • domácí práce na 28. 4.: Test: die Verkehrsmittel, die Gebäude - auf dem Lande, in der Stadt (dopravní prostředky, názvy budov ve městě, na vesnici)
 • domácí práce na 26. 4.: Mündliche Prüfung: die Verkehrsmittel, die Gebäude - auf dem Lande, in der Stadt (dopravní prostředky, názvy budov ve městě, na vesnici)
 • domácí práce na 31. 3.: Mündliche Prüfung: Vokabeln L.5
 • domácí práce na 22. 3.: HA AH 48/7, Mündliche Prüfung: Vokabeln L.5/ viz LB 47/8
 • domácí práce na 21. 3.: HA AH 48/6, mündliche Prüfung: Beim Arzt
 • domácí práce na 17. 3.: HA  AH 47/5, mündliche Prüfung: Beim Arzt
 • domácí práce na 15. 3.: HA AH 47/3a, mündliche Prüfung: Körperteile, beim Arzt - tut weh
 • domácí práce na 10. 3.: Test: Körperteile
 • domácí práce na 7. 3.: Mündliche Prüfung: Körperteile
 • domácí práce na 3. 3.: Test: Schulfächer, Wochentage, Ordinalzahlen (řadové číslovky)
 • domácí práce na 10. 2.: HA 41/12, mündliche Prüfung: Schulfächer
 • domácí práce na 31. 1.: Mündliche Prüfung: Gespräche - Im Geschäft
 • domácí práce na 25. 1.: Mündliche Prüfung: Zahlen, Plural, Gespräche
 • domácí práce na 20. 1.: Test: Zahlen + Plural (číslovky 1-1000+ mn.č. vybraných podstatných jmen ze sešitu)
 • domácí práce na 18. 1.: Mündliche Prüfung: Zahlen
 • domácí práce na 17. 1.: HA AH 22/10, 24/16,  Mündliche Prüfung: L. 3 - die Lebensmittel, helfen, essen 
 • domácí práce na 6. 1.: Test: die Lebensmittel
 • domácí práce na 4. 1.: Mundliche Prufung: Vokabeln L.3 - mein Tag, das Essen
 • domácí práce na 20. 12.:  Mündliche Prüfung: Die Lebensmittel
 • domácí práce na 16. 12.: Test: nová slovesa 3. lekce a jejich užití ve větách
 • domácí práce na 14. 12.: Mündliche Prüfung: trennbare Verben (slovesa s odlučitelnou předponou), slovíčka 2. lekce
 • domácí práce na 7. 12.: Mündliche Prüfung: Pronomen (zájmena osobní, přivlastňovací)
 • domácí práce na 2. 12.: HA schreib Vokabeln L. 2 in dein Vokabelheft, LB 20/1a,b - übersezte in dein Schulheft, sende auf Teams
 • domácí práce na 2. 12.: Test: trennbare Verben (Ski laufen, Rad fahren, fernsehen - překlad vět)
 • domácí práce na 29. 11.: Mündliche Prüfung: trennbare Verben (slovesa s odluč. předponou - překlad vět)
 • domácí práce na 8. 11.: Mündliche Prüfung: Trennbare Verben (slovesa s odlučitelnou předponou - časování a postavení ve větě)
 • domácí práce na 4. 11.: Das Projekt: a) Mein Zimmer oder b) Mein Traumzimmer - min 7- 8 Sätze, mit kleinen Bildern, Format A4 oder A5
 • domácí práce na 1. 11.: Mundliche Prufung: časování sloves stehen. hangen. liegen. sitzen, Was ist typisch fur Deutschland, Osterreich, die Schweiz 
 • domácí práce na 26. 10.: Mündliche Prüfung: Vokabeln L.1, Verben - Konjugation (časování)
 • domácí práce na 25. 10.: Kontrola školních sešitů a slovníčků do ZNj.
 • domácí práce na 21. 10.: Malý test: základní slovesa + slovíčka 1. lekce
 • domácí práce na 14. 10.: Test: předložkové vazby (např. in der Küche, zwischen dem Stuhl und dem Tisch, über dem Haus...)
 • domácí práce na 12. 10.: Mündliche Prüfung: Prapositionen, die Artikeln, die Wohnung (předložkové vazby se členem určitým ve 3. pádě)
 • domácí práce na 5. 10.: Vokabeln - die Wohnung, die Präpositionen - předložky
 • domácí práce na 30. 9.: Mündliche Prüfung: Vokabeln - die Wohnung
 • domácí práce na 21. 9.: HA AH 7/6,7/7, 8/11 - předložíte ke kontrole
 • domácí práce na 16. 9.: Mündliche Prüfung - min. 3 Zungenbrecher
 • domácí práce na 13. 9.: Mündliche Prüfung: Vokabeln - der Computer
 • domácí práce na 9. 9.: HA AH 5, Test: Zahlen, Wochentage, Grüsse, fahren, přivlast. zájmena, deutschprachige Länder

Dnešní oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci