Domácí práce
  • na 21. 9.: Mündliche Prüfung: opakování z loňského roku: čísla 1-100, pozdravy, časování sloves: wohnen, heißen, machen, kommen, spielen, předložky im, am, um, roční období, Hobbys, Länder 
Písemné práce
  • na 24. 9.: Test opakovací: Wochentage, Monate, Zahlen 1-100, Länder, Konjugieren: wohnen, heißen, spielen, kommen, Grüße