Zítřejší oběd:
polévka květáková, čevabčiči, brambory vařené, kečup, hořčice, 100% mošt

Aktuálně
 • Probrané učivo v pátek 15.1.

  ČJ : Psali jsme nejdříve na mazací destičky diktát písmen a slabik, potom jsme psali diktát také do diktátových sešitů. ( Problém nebyl s vybavením písmen a slabik, ale jen s velikostí a umístěním do řádků. Budeme to dál procvičovat).

  Nacvičovali jsme nové psací písmenko t.

  DÚ: Písanka str. 4 a 5 - dopsat. ( Omlouvám se, dnes je psaní trochu delší, potřebovala bych se v písance posunout dál, jsme pozadu. Psaní dnes dětem šlo hezky, tak snad to děti doma zvládnou bez větších problémů)

  Slabikář - nové písmenko Z,z

  DÚ- číst str. 27 ( celou) I čtení je velmi hezké. Některé děti čtou již poměrně plynule. Nevadí, pokud některé děti ještě slabikují. Hlavně, že si všechny slabiky poměrně rychle vybaví a přečtou. Postupně se čtení bude zrychlovat.

  Ma - dnes jsme počítali pomocí rozkladových tabulek a bonbonů. Sčítali jsme, odčítali a dopočítávali s názorem. Pokud děti počítají na prstech, tak je dobré, aby měly ještě nejakou jinou pomoc. Mohou mít zelené pásy s puntíky, pořiďte jim počítadla, ukazujte si s nimi na číselné ose,  aby měli vizuální představu o daném počtu. Prsty nejsou úplně špatně, ale nerozvíjí dál matematické představy. Potřebují s počtem prvků manipulovat.

   

   

  Probrané učivo ve středu 13.1.

  První hodinu nás opět navštívila sestra Bernadetta se svým poučným příběhem.Děkujeme.

  Čj - Intenzivně jsme skládali z písmenek slova a věty (víla, poví, víme, Věna, Iva, Yvona, Alena, Olina - důraz na velké písmeno ve jménech, Véna to umí. Teta to neumí. - psaní velkého písmene na začátku věty, správná interpunkce na konci věty) Nakonec děti vymýšlely své vlastní věty.

  Slabikář - str. 22 a 23

  DÚ - číst str. 23 - text i sloupečky slov

  Písanka str. 2 ( velmi se nám dnes psaní dařilo)

  Ma - str. 15

  DÚ: Některé děti mají dokončit slovní příklad ( koláče)

  Všechny děti str 15/ 5 : Vezmou si nejprve zelený pás s bílými puntíky, který mají vložený v matematice , podle příkladu 15/5 naskládají modré nebo červené puntíky na zelený pás. Potom postupně odebírají určený počet. Např: 8 - 3 - 4  Na pásek naskládají 8 puntíků, odeberou 3 , řeknou 8-3 je 5, odeberou 4, řeknou 5 -4 rovná se 1.

  Udělali jsme malou soutěž na sčítání a odčítání  ( lístečky rozložené po třídě)

   

  Probrané učivo v úterý 12.1.

  Čj: Písmenko V,v - Sabikář str. 22

  Skládali jsme slabiky do slov, slova do vět, dělili věty na slova, na slabiky. Naučili jsme se novou předložku na. ( Píšeme ji zvlášť a čteme ji dohromady se slovem)

  DÚ - str. 22 Číst vše na této staně.

  DÚ - Písanka č. 2 - dopsat str. 1

  V psaní jsme opakovali jednotlivé tvary písmen.

  VV , PČ - Sáňkař

   

  Probrané učivo v pondělí 11.1.

  DÚ - Slabikář str. 21 - číst